De UGent ziet hierin heel wat boeiende uitdagingen. Rector UGent en Voorzitter van de Raad van Bestuur van het UZ Gent, Anne De Paepe: "Deze integratie biedt heel wat opportuniteiten voor zowel de universiteit als het universitair ziekenhuis, onder meer door een nauwere samenwerking op het vlak van onderzoek en klinische dienstverlening, en door een doorgedreven gedeeld gebruik van de campus. De Universiteit Gent zal dan ook alle mogelijke inspanningen leveren om deze overgang goed voor te bereiden."

Prof. Eric Mortier, afgevaardigd bestuurder UZ Gent: "Het UZ Gent is tevreden met deze eerste stap richting een meer duurzame toekomst. De samenwerking met de UGent maakt nu al intrinsiek deel uit van het DNA van het UZ Gent. Samen kunnen we ons voluit inzetten voor wetenschappelijk onderzoek, opleiding en de beste en innovatieve patiëntenzorg."

Een taskforce met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen zal de minister bijstaan bij de verdere uitwerking van de bepalingen in goedgekeurde conceptnota 'Autonomisering UZ Gent door re-integratie in de Universiteit Gent'.

De UGent ziet hierin heel wat boeiende uitdagingen. Rector UGent en Voorzitter van de Raad van Bestuur van het UZ Gent, Anne De Paepe: "Deze integratie biedt heel wat opportuniteiten voor zowel de universiteit als het universitair ziekenhuis, onder meer door een nauwere samenwerking op het vlak van onderzoek en klinische dienstverlening, en door een doorgedreven gedeeld gebruik van de campus. De Universiteit Gent zal dan ook alle mogelijke inspanningen leveren om deze overgang goed voor te bereiden."Prof. Eric Mortier, afgevaardigd bestuurder UZ Gent: "Het UZ Gent is tevreden met deze eerste stap richting een meer duurzame toekomst. De samenwerking met de UGent maakt nu al intrinsiek deel uit van het DNA van het UZ Gent. Samen kunnen we ons voluit inzetten voor wetenschappelijk onderzoek, opleiding en de beste en innovatieve pati├źntenzorg."Een taskforce met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen zal de minister bijstaan bij de verdere uitwerking van de bepalingen in goedgekeurde conceptnota 'Autonomisering UZ Gent door re-integratie in de Universiteit Gent'.