Véronique De Schaepmeester, gedelegeerd bestuurder VLOZO, vreest dat een eventuele invoering van een maximumfactuur een onmogelijke oefening is die kant noch wal raakt. "De kostprijs/dagprijs verschilt te sterk van woonzorgcentrum tot woonzorgcentrum". In dit kader haalt VLOZO het uiteenlopend aanbod aan residentiële ouderenzorg aan en de daarbij horende servicemogelijkheden. Het zorgnetwerk wijst bovendien op de financiële implicaties. "Als men een maximumfactuur invoert en men wil niet dat bepaalde activiteiten sneuvelen, dan moet de overheid een aanzienlijk budget aan extra middelen voorzien." Het risico verbonden aan het invoeren van de maximumfactuur in de woonzorgcentra is dat het kan leiden tot een tekort aan middelen en een daarop volgende vermindering van de kwaliteit, die de woonzorgcentra thans aanbieden.

VLOZO stelt dat het forfait van de zorgverzekering verhoogd moet worden en dat de subsidiëring van de personeelsomkadering in de residentiële ouderenzorg verbeterd moet worden, door onder meer bijkomende RVT-middelen, zodat de effectieve kost niet volledig ten laste van de zorgbehoevende bewoner komt.

Véronique De Schaepmeester, gedelegeerd bestuurder VLOZO, vreest dat een eventuele invoering van een maximumfactuur een onmogelijke oefening is die kant noch wal raakt. "De kostprijs/dagprijs verschilt te sterk van woonzorgcentrum tot woonzorgcentrum". In dit kader haalt VLOZO het uiteenlopend aanbod aan residentiële ouderenzorg aan en de daarbij horende servicemogelijkheden. Het zorgnetwerk wijst bovendien op de financiële implicaties. "Als men een maximumfactuur invoert en men wil niet dat bepaalde activiteiten sneuvelen, dan moet de overheid een aanzienlijk budget aan extra middelen voorzien." Het risico verbonden aan het invoeren van de maximumfactuur in de woonzorgcentra is dat het kan leiden tot een tekort aan middelen en een daarop volgende vermindering van de kwaliteit, die de woonzorgcentra thans aanbieden. VLOZO stelt dat het forfait van de zorgverzekering verhoogd moet worden en dat de subsidiëring van de personeelsomkadering in de residentiële ouderenzorg verbeterd moet worden, door onder meer bijkomende RVT-middelen, zodat de effectieve kost niet volledig ten laste van de zorgbehoevende bewoner komt.