Dirk Dewolf wordt op 8 mei dit jaar 65 jaar en vertrekt met pensioen. Hij neemt tot aan zijn pensioen nog vakantie op. De Vlaamse regering verleent hem eervol ontslag.

Ze stelt meteeen ook de huidige secretaris-generaal bij het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Karin Moykens, aan als waarnemend administrateur-generaal bij het AZG. Haar nieuwe functie kreeg ze al van bij het begin deze maand.

Ondertussen wordt de fusie tussen het Departement WVG en verzelfstandigd intern Agentschap Zorg en Gezondheidvoorbereid. De Vlaamse ministerraad van 3 maart bezegelde niet alleen de opvolging aan het hoofd van AZG, maar keurde het oprichtingsbesluit voor het nieuwe Departement Welzijn en Gezondheid nog eens principieel goed na het advies van de Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Een definitieve goedkeuring moet nog volgen, nadat ook het advies van de Raad van State bekend is.

Het nieuwe departement zal vanaf 1 juni officieel van start gaan.

Dirk Dewolf wordt op 8 mei dit jaar 65 jaar en vertrekt met pensioen. Hij neemt tot aan zijn pensioen nog vakantie op. De Vlaamse regering verleent hem eervol ontslag. Ze stelt meteeen ook de huidige secretaris-generaal bij het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Karin Moykens, aan als waarnemend administrateur-generaal bij het AZG. Haar nieuwe functie kreeg ze al van bij het begin deze maand.Ondertussen wordt de fusie tussen het Departement WVG en verzelfstandigd intern Agentschap Zorg en Gezondheidvoorbereid. De Vlaamse ministerraad van 3 maart bezegelde niet alleen de opvolging aan het hoofd van AZG, maar keurde het oprichtingsbesluit voor het nieuwe Departement Welzijn en Gezondheid nog eens principieel goed na het advies van de Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. Een definitieve goedkeuring moet nog volgen, nadat ook het advies van de Raad van State bekend is.Het nieuwe departement zal vanaf 1 juni officieel van start gaan.