Dat blijkt uit een recente bevraging van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP). Naar aanleiding van de Europese dag van de rechten van de patiënt (18 april, nvdr) peilde het VPP bij burgers en zorgverleners naar hun kennis over kostprijzen in het ziekenhuis.

In totaal vulden 1.668 personen de bevraging in, waaronder 453 zorgverleners (*). De vragen gingen onder meer over de betekenis van conventionering, de kosten verbonden aan een eenpersoonskamer en de kostprijs van dringend ziekenvervoer.

Gemiddeld beantwoordden de deelnemers 6 van de 9 vragen juist. 12% haalde een score van minder dan 50%.

De vragen waarop deelnemers het slechtst scoorden, gingen over de verhoogde tegemoetkoming en de prijs van dringend ziekenvervoer.

De beste scores werden opgetekend bij vragen over de kosten en terugbetaling verbonden aan een eenpersoonskamer, en wat het betekent als zorgverleners geconventioneerd zijn.

Het VPP stelt vast dat zorgverleners slechts in beperkte mate betere scores haalden dan de niet-zorgverleners. Zo'n vier op de tien zorgverleners wisten bv. niet dat een geconventioneerde arts ereloonsupplementen mag vragen op een eenpersoonskamer.

Een kwart van de zorgverleners kende de werking van de derdebetalersregeling niet. Acht procent dacht dat de hospitalisatieverzekering altijd alle ereloonsupplementen van een eenpersoonskamer terugbetaalt aan de patiënt.

Opvallend: personen die het afgelopen jaar nog in het ziekenhuis zijn geweest en personen die chronisch ziek zijn en vaker in contact komen met zorg, scoren niet beter. Ilse Weeghmans, directeur Vlaams Patiëntenplatform: "Het is daarom niet enkel belangrijk om iedereen goede, toegankelijke informatie te bezorgen, maar ook om informatie over kostprijs te blijven herhalen."

Prijs

De bevraging/quiz blijft beschikbaar als tool voor patiënten en zorgverleners om hun kennis over kostprijs te verbeteren, laat het VPP weten.

Het platform engageert zich om op regelmatige basis informatie te verspreiden over dit thema. Een van de initiatieven is bv. de verspreiding van een nieuwsbrief met 'tips en tricks' rond het informeren over kostprijs in het ziekenhuis. Zorgvoorzieningen en zorgverleners die interesse hebben om deze te krijgen, kunnen zich aanmelden op deze nieuwsbrief via info@vlaamspatientenplatform.be met vermelding van 'inschrijving nieuwsbrief kostprijs'.

Voorts is 'Goede kostprijsinformatie' als item opgenomen in de Vlaamse PatiëntenPeiling Algemene ziekenhuizen. Eind 2021 zal het best scorende ziekenhuis een prijs ontvangen van het VPP.

 • Artsen (diverse specialisaties)
 • Verpleegkundigen
 • Sociaal verpleegkundige
 • Psychiatrisch verpleegkundige
 • Zorgkundigen
 • Vroedvrouwen
 • Ziekenhuisapothekers/apotheekassistenten
 • Tandartsen
 • Psychologen
 • Sociaalwerkers/maatschappelijk assistenten
 • Kinesitherapeuten
 • Ergotherapeuten
 • Optometristen
 • Opvoeders/orthopedagisch personeel
 • ...
Dat blijkt uit een recente bevraging van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP). Naar aanleiding van de Europese dag van de rechten van de patiënt (18 april, nvdr) peilde het VPP bij burgers en zorgverleners naar hun kennis over kostprijzen in het ziekenhuis.In totaal vulden 1.668 personen de bevraging in, waaronder 453 zorgverleners (*). De vragen gingen onder meer over de betekenis van conventionering, de kosten verbonden aan een eenpersoonskamer en de kostprijs van dringend ziekenvervoer.Gemiddeld beantwoordden de deelnemers 6 van de 9 vragen juist. 12% haalde een score van minder dan 50%.De vragen waarop deelnemers het slechtst scoorden, gingen over de verhoogde tegemoetkoming en de prijs van dringend ziekenvervoer. De beste scores werden opgetekend bij vragen over de kosten en terugbetaling verbonden aan een eenpersoonskamer, en wat het betekent als zorgverleners geconventioneerd zijn. Het VPP stelt vast dat zorgverleners slechts in beperkte mate betere scores haalden dan de niet-zorgverleners. Zo'n vier op de tien zorgverleners wisten bv. niet dat een geconventioneerde arts ereloonsupplementen mag vragen op een eenpersoonskamer. Een kwart van de zorgverleners kende de werking van de derdebetalersregeling niet. Acht procent dacht dat de hospitalisatieverzekering altijd alle ereloonsupplementen van een eenpersoonskamer terugbetaalt aan de patiënt. Opvallend: personen die het afgelopen jaar nog in het ziekenhuis zijn geweest en personen die chronisch ziek zijn en vaker in contact komen met zorg, scoren niet beter. Ilse Weeghmans, directeur Vlaams Patiëntenplatform: "Het is daarom niet enkel belangrijk om iedereen goede, toegankelijke informatie te bezorgen, maar ook om informatie over kostprijs te blijven herhalen."PrijsDe bevraging/quiz blijft beschikbaar als tool voor patiënten en zorgverleners om hun kennis over kostprijs te verbeteren, laat het VPP weten.Het platform engageert zich om op regelmatige basis informatie te verspreiden over dit thema. Een van de initiatieven is bv. de verspreiding van een nieuwsbrief met 'tips en tricks' rond het informeren over kostprijs in het ziekenhuis. Zorgvoorzieningen en zorgverleners die interesse hebben om deze te krijgen, kunnen zich aanmelden op deze nieuwsbrief via info@vlaamspatientenplatform.be met vermelding van 'inschrijving nieuwsbrief kostprijs'.Voorts is 'Goede kostprijsinformatie' als item opgenomen in de Vlaamse PatiëntenPeiling Algemene ziekenhuizen. Eind 2021 zal het best scorende ziekenhuis een prijs ontvangen van het VPP.