Artsen en apothekers hebben een bijscholingsplicht. Kinesitherapeuten tot nog toe niet. En toch hebben ruim 6.500 van de zowat 18.000 actieve Belgische kinesitherapeuten er vrijwillig voor gekozen om een accrediteringstraject te volgen. "Sinds 2011 bestaat er een systeem van kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie", zegt Pro-Q-Kine, de vzw die het kwaliteitsversterkend systeem voor kinesitherapie heeft ontwikkeld, gesteund door de overheid... "Transparantie en meetbare kwalitatieve verbetering waren de belangrijkste voorwaarden die het RIZIV hierbij aan het kwaliteitsbevorderend systeem stelde."

Dat gebeurde ook. Nu proberen kinesitherapeuten die zich in het systeem inschrijven, aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo registreren ze zich op PE-online (permanente educatie). De kinesitherapeut maakt er een portfolio aan. In dit online portfolio kan hij erkende bijscholingen die hij gevolgd heeft, registreren.. Het is de bedoeling dat hij zo navormingseenheden verzamelt. Daarnaast neemt hij ook deel aan peerreviews, binnen een LOKK (LOkale Kwaliteitsgroep Kinesitherapeuten). Daarbij wordt met vragenlijsten gewerkt die de kinesitherapeuten vooraf en nadien invullen. Er zijn ook twee zelfevaluatielijsten die inspelen op zowel praktische als typische kinesitherapeutische vaardigheden. En er is een patiëntenbevraging. De kinesitherapeut nodigt 15 patiënten uit om deze enquête in te vullen. en hij zelf vult eenzelfde vragenlijst in. Vervolgens ziet de kinesitherapeut in een rapport zijn eigen antwoorden gespiegeld aan die van zijn patiënten, alsook aan die van alle andere patiënten en kinesitherapeuten die de patiëntenbevraging invulden.

Kinesitherapeuten die aan alle voorwaarden voldoen, worden opgenomen in een kwaliteitsregister dat online kan geraadpleegd worden via www.kinesitherapie.be. "Zo kunnen patiënten en voorschrijvers met een paar muisklikken nakijken welke kinesitherapeut in hun buurt bijscholing volgt en voldoet aan alle kwaliteitseisen. Deze kinesitherapeuten krijgen eveneens een poster die ze in de wachtzaal kunnen ophangen waardoor hun patiënten onmiddellijk zien dat hun kinesitherapeut dit kwaliteitslabel heeft."

Artsen en apothekers hebben een bijscholingsplicht. Kinesitherapeuten tot nog toe niet. En toch hebben ruim 6.500 van de zowat 18.000 actieve Belgische kinesitherapeuten er vrijwillig voor gekozen om een accrediteringstraject te volgen. "Sinds 2011 bestaat er een systeem van kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie", zegt Pro-Q-Kine, de vzw die het kwaliteitsversterkend systeem voor kinesitherapie heeft ontwikkeld, gesteund door de overheid... "Transparantie en meetbare kwalitatieve verbetering waren de belangrijkste voorwaarden die het RIZIV hierbij aan het kwaliteitsbevorderend systeem stelde." Dat gebeurde ook. Nu proberen kinesitherapeuten die zich in het systeem inschrijven, aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo registreren ze zich op PE-online (permanente educatie). De kinesitherapeut maakt er een portfolio aan. In dit online portfolio kan hij erkende bijscholingen die hij gevolgd heeft, registreren.. Het is de bedoeling dat hij zo navormingseenheden verzamelt. Daarnaast neemt hij ook deel aan peerreviews, binnen een LOKK (LOkale Kwaliteitsgroep Kinesitherapeuten). Daarbij wordt met vragenlijsten gewerkt die de kinesitherapeuten vooraf en nadien invullen. Er zijn ook twee zelfevaluatielijsten die inspelen op zowel praktische als typische kinesitherapeutische vaardigheden. En er is een patiëntenbevraging. De kinesitherapeut nodigt 15 patiënten uit om deze enquête in te vullen. en hij zelf vult eenzelfde vragenlijst in. Vervolgens ziet de kinesitherapeut in een rapport zijn eigen antwoorden gespiegeld aan die van zijn patiënten, alsook aan die van alle andere patiënten en kinesitherapeuten die de patiëntenbevraging invulden. Kinesitherapeuten die aan alle voorwaarden voldoen, worden opgenomen in een kwaliteitsregister dat online kan geraadpleegd worden via www.kinesitherapie.be. "Zo kunnen patiënten en voorschrijvers met een paar muisklikken nakijken welke kinesitherapeut in hun buurt bijscholing volgt en voldoet aan alle kwaliteitseisen. Deze kinesitherapeuten krijgen eveneens een poster die ze in de wachtzaal kunnen ophangen waardoor hun patiënten onmiddellijk zien dat hun kinesitherapeut dit kwaliteitslabel heeft."