Dat alles komt uit een update van de ziekenhuisbrede kwaliteitsindicatoren die het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) wereldkundig maakte. De resultaten gaan tot en met 2018. Er bestaat geen wettelijke verplichting om aan dit project deel te nemen maar van de 61 Vlaamse hospitalen gaven er slechts twee forfait. Twee andere ziekenhuizen verkiezen geen resultaten te publiceren. Het VIKZ stipt nog aan dat enkele ziekenhuizen pas later in het project stapten. En de indicator checklist veilige heelkunde is uiteraard niet van toepassing op revalidatieziekenhuizen.

Accreditering

De resultaten op de vier gemeten indicatoren -handhygiëne, geneesmiddelenvoorschrift, identificatie van patiënten en checklist veilige heelkunde- evolueren positief. Volgens het VIKZ heeft die positieve trend onder meer te maken met "de impact van transparantie", zijnde het publiek rapporteren van resultaten. Daarnaast is er uiteraard de golf van ziekenhuisaccreditaties van de laatste jaren waarbij kwaliteit in principe centraal staat. Mogelijk speelt ook mee dat steeds meer ziekenhuizen EPD's gebruiken. Dit faciliteert registratie en/of uitvoer van de indicatoren veilig geneesmiddelenvoorschrift en de checklist veilige heelkunde.

Medicatiefouten

Het VIKZ wijst erop dat sommige ziekenhuizen op bepaalde indicatoren ondermaats scoren en de door de sector vooropgestelde streefwaardes niet halen. Zeker het geneesmiddelenvoorschrift en de checklist veilige heelkunde zijn nog voor verbetering vatbaar. Belangrijk, zo stipt het VIKZ aan, want studies bewijzen dat medicatiefouten -specifiek bij de toediening- tot de meeste gemaakte fouten in de gezondheidszorg behoren. Circa 6% van alle medicatieopdrachten bevat fouten en één medicatieopdracht met fouten op tien leidt tot schade bij de patiënten.

Tot slot kan dus ook de checklist beter. In optimale omstandigheden kan dit het aantal chirurgische complicaties met een derde en het aantal vermijdbare overlijdens met meer dan de helft verminderen.

www.zorgkwaliteit.be

Dat alles komt uit een update van de ziekenhuisbrede kwaliteitsindicatoren die het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) wereldkundig maakte. De resultaten gaan tot en met 2018. Er bestaat geen wettelijke verplichting om aan dit project deel te nemen maar van de 61 Vlaamse hospitalen gaven er slechts twee forfait. Twee andere ziekenhuizen verkiezen geen resultaten te publiceren. Het VIKZ stipt nog aan dat enkele ziekenhuizen pas later in het project stapten. En de indicator checklist veilige heelkunde is uiteraard niet van toepassing op revalidatieziekenhuizen.De resultaten op de vier gemeten indicatoren -handhygiëne, geneesmiddelenvoorschrift, identificatie van patiënten en checklist veilige heelkunde- evolueren positief. Volgens het VIKZ heeft die positieve trend onder meer te maken met "de impact van transparantie", zijnde het publiek rapporteren van resultaten. Daarnaast is er uiteraard de golf van ziekenhuisaccreditaties van de laatste jaren waarbij kwaliteit in principe centraal staat. Mogelijk speelt ook mee dat steeds meer ziekenhuizen EPD's gebruiken. Dit faciliteert registratie en/of uitvoer van de indicatoren veilig geneesmiddelenvoorschrift en de checklist veilige heelkunde. Het VIKZ wijst erop dat sommige ziekenhuizen op bepaalde indicatoren ondermaats scoren en de door de sector vooropgestelde streefwaardes niet halen. Zeker het geneesmiddelenvoorschrift en de checklist veilige heelkunde zijn nog voor verbetering vatbaar. Belangrijk, zo stipt het VIKZ aan, want studies bewijzen dat medicatiefouten -specifiek bij de toediening- tot de meeste gemaakte fouten in de gezondheidszorg behoren. Circa 6% van alle medicatieopdrachten bevat fouten en één medicatieopdracht met fouten op tien leidt tot schade bij de patiënten. Tot slot kan dus ook de checklist beter. In optimale omstandigheden kan dit het aantal chirurgische complicaties met een derde en het aantal vermijdbare overlijdens met meer dan de helft verminderen.www.zorgkwaliteit.be