Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ), dat deze initiatieven overkoepelt, wil via de website zorgkwaliteit.be op termijn elke burger en zorgvoorziener een platform bieden om de gemeten resultaten te raadplegen, te vergelijken en op te volgen doorheen de tijd. Directeur Svin Deneckere: "De eerste resultaten geven al een indicatie, maar je kan er nog geen al te sterke conclusies uit trekken en nog geen evoluties in kaart brengen. We willen een meer gebruiksvriendelijke website, een hogere deelname en een kernset van valide en relevante indicatoren. Dat moet patiënten helpen om geïnformeerde keuzes te maken."

Acht op tien

Ongeveer 4.000 patiënten vulden de vragenlijst over patiëntenervaringen in. Over de verschillende types voorzieningen heen neemt ongeveer 40% van alle voorzieningen deel per jaar. Momenteel is er deelname uit de psychiatrische ziekenhuizen, de psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen, centra geestelijke gezondheidszorg, psychosociale revalidatie en de verslavingszorgcentra.

Drie op de vier van de deelnemende patiënten gaven in 2019 een acht of meer op tien als algemene beoordeling. Meer dan de helft van de patiënten zou de voorziening 'zeker wel' aanbevelen aan vrienden en familie. Ongeveer de helft van de patiënten voelde zich 'altijd' geholpen door de behandeling.

Verder waren er hoge scores voor afspraken over waar de patiënt terecht kan bij problemen na de behandeling, of ze mee kunnen beslissen over het einde van de behandeling, respect voor privacy en respect door hulpverleners voor de patiënt.

Informatie over de kosten van de behandeling, het geven van gelijkaardige informatie tussen hulpverleners, informatie over medicatie en bijwerkingen en informatie over de psychische problemen zelf kregen dan weer lagere scores.

Handhygiëne

Aan de indicator 'handhygiëne' namen in 2019 zeven van de 32 psychiatrische ziekenhuizen deel. Gemiddeld toonde minder dan 60% van de zorgverleners en medewerkers zich in orde met de basisrichtlijnen handhygiëne. Svin Deneckere: "Covid-19 heeft het bewustzijn omtrent een goede handhygiëne, ook in de GGZ, ongetwijfeld verhoogd. We hopen dan ook op een hogere deelname aan de nieuwe metingen. Mogelijks kunnen we ook betere resultaten verwachten."

Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ), dat deze initiatieven overkoepelt, wil via de website zorgkwaliteit.be op termijn elke burger en zorgvoorziener een platform bieden om de gemeten resultaten te raadplegen, te vergelijken en op te volgen doorheen de tijd. Directeur Svin Deneckere: "De eerste resultaten geven al een indicatie, maar je kan er nog geen al te sterke conclusies uit trekken en nog geen evoluties in kaart brengen. We willen een meer gebruiksvriendelijke website, een hogere deelname en een kernset van valide en relevante indicatoren. Dat moet patiënten helpen om geïnformeerde keuzes te maken." Acht op tien Ongeveer 4.000 patiënten vulden de vragenlijst over patiëntenervaringen in. Over de verschillende types voorzieningen heen neemt ongeveer 40% van alle voorzieningen deel per jaar. Momenteel is er deelname uit de psychiatrische ziekenhuizen, de psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen, centra geestelijke gezondheidszorg, psychosociale revalidatie en de verslavingszorgcentra. Drie op de vier van de deelnemende patiënten gaven in 2019 een acht of meer op tien als algemene beoordeling. Meer dan de helft van de patiënten zou de voorziening 'zeker wel' aanbevelen aan vrienden en familie. Ongeveer de helft van de patiënten voelde zich 'altijd' geholpen door de behandeling. Verder waren er hoge scores voor afspraken over waar de patiënt terecht kan bij problemen na de behandeling, of ze mee kunnen beslissen over het einde van de behandeling, respect voor privacy en respect door hulpverleners voor de patiënt. Informatie over de kosten van de behandeling, het geven van gelijkaardige informatie tussen hulpverleners, informatie over medicatie en bijwerkingen en informatie over de psychische problemen zelf kregen dan weer lagere scores. HandhygiëneAan de indicator 'handhygiëne' namen in 2019 zeven van de 32 psychiatrische ziekenhuizen deel. Gemiddeld toonde minder dan 60% van de zorgverleners en medewerkers zich in orde met de basisrichtlijnen handhygiëne. Svin Deneckere: "Covid-19 heeft het bewustzijn omtrent een goede handhygiëne, ook in de GGZ, ongetwijfeld verhoogd. We hopen dan ook op een hogere deelname aan de nieuwe metingen. Mogelijks kunnen we ook betere resultaten verwachten."