Prof. Peleman studeert in 1986 af aan de Universiteit Gent als doctor in de genees-, heel- en verloskunde. In 1992 behaalt hij een specialisatie in inwendige ziekten en longziekten en bekwaamt zich nadien verder in infectieziekten aan de Harvard Medical School in Boston. Hij onderscheidt zich aan de UGent als docent (sinds 2002), hoogleraar (sinds 2005) en buitengewoon hoogleraar (sinds 2010) en is van 2004 tot 2009 diensthoofd Algemene inwendige ziekten, infectieziekten en geriatrie in het UZ Gent.

In 2001 behaalt hij de graad van Gediplomeerde in Aanvullende Studies 'Ziekenhuisbeleid en Management' aan de KUL en in 2010 een 'Master of Management' aan de McGill University in Montreal. Daar studeert hij af met een studie over de PEGASOS-structuur, een bestuurlijke hervorming voor het UZ Gent.

Prof. Peleman zet zich ook buiten het ziekenhuis in voor de volksgezondheid. Hij is lid van de Nationale Raad van de Orde van Artsen, de Hoge Gezondheidsraad, de Hoge Raad voor Geneesheren-Specialisten en Huisartsen en van de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie en de Accrediteringsstuurgroep van het RIZIV. Sinds begin 2015 is hij ook ondervoorzitter van de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen.

Als houder van de PRoF-leerstoel (PRoF staat voor Patient Room of the Future) aan de UGent volgt prof. Peleman medische innovaties op de voet. Via dat Europese samenwerkingsverband met de industrie stimuleert hij innovatieve ideeën voor de gezondheidszorg.

Prof. Peleman studeert in 1986 af aan de Universiteit Gent als doctor in de genees-, heel- en verloskunde. In 1992 behaalt hij een specialisatie in inwendige ziekten en longziekten en bekwaamt zich nadien verder in infectieziekten aan de Harvard Medical School in Boston. Hij onderscheidt zich aan de UGent als docent (sinds 2002), hoogleraar (sinds 2005) en buitengewoon hoogleraar (sinds 2010) en is van 2004 tot 2009 diensthoofd Algemene inwendige ziekten, infectieziekten en geriatrie in het UZ Gent.In 2001 behaalt hij de graad van Gediplomeerde in Aanvullende Studies 'Ziekenhuisbeleid en Management' aan de KUL en in 2010 een 'Master of Management' aan de McGill University in Montreal. Daar studeert hij af met een studie over de PEGASOS-structuur, een bestuurlijke hervorming voor het UZ Gent.Prof. Peleman zet zich ook buiten het ziekenhuis in voor de volksgezondheid. Hij is lid van de Nationale Raad van de Orde van Artsen, de Hoge Gezondheidsraad, de Hoge Raad voor Geneesheren-Specialisten en Huisartsen en van de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie en de Accrediteringsstuurgroep van het RIZIV. Sinds begin 2015 is hij ook ondervoorzitter van de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen.Als houder van de PRoF-leerstoel (PRoF staat voor Patient Room of the Future) aan de UGent volgt prof. Peleman medische innovaties op de voet. Via dat Europese samenwerkingsverband met de industrie stimuleert hij innovatieve ideeën voor de gezondheidszorg.