Het MZNL en het ZOL werken reeds jaren op verschillende vlakken samen. De voorbije jaren heeft dit geleid tot meerdere samenwerkingsverbanden onder diverse vormen. Deze samenwerkingsvormen zullen in de toekomst verder uitgebouwd worden, en dit zowel op medisch als op niet-medisch vlak. De patiënt en zijn zorgnoden staan daarbij centraal. Zo wordt de keuzevrijheid van de patiënt gevrijwaard en moet de aangeboden zorg op elke locatie kwalitatief, patiëntveilig en zo breed mogelijk zijn.

De overheid, zowel de federale als de regionale, trekt duidelijk de kaart van 'netwerking'. De samenwerking tussen het ZOL en het MZNL geven met de intensievere samenwerking meteen ook een antwoord op de vraag van de overheid", zegt algemeen directeur Erwin Bormans.

Het MZNL en het ZOL werken reeds jaren op verschillende vlakken samen. De voorbije jaren heeft dit geleid tot meerdere samenwerkingsverbanden onder diverse vormen. Deze samenwerkingsvormen zullen in de toekomst verder uitgebouwd worden, en dit zowel op medisch als op niet-medisch vlak. De patiënt en zijn zorgnoden staan daarbij centraal. Zo wordt de keuzevrijheid van de patiënt gevrijwaard en moet de aangeboden zorg op elke locatie kwalitatief, patiëntveilig en zo breed mogelijk zijn.De overheid, zowel de federale als de regionale, trekt duidelijk de kaart van 'netwerking'. De samenwerking tussen het ZOL en het MZNL geven met de intensievere samenwerking meteen ook een antwoord op de vraag van de overheid", zegt algemeen directeur Erwin Bormans.