Uiteraard zit corona er ook hier weer voor veel tussen. In normale tijden worden de leden van de Medische Raad immers 'fysiek' verkozen en dit voor een ambtstermijn van drie jaar. Maar afgelopen zomer, op 14 juli om precies te zijn, publiceerde het Staatsblad een Koninklijk Besluit dat een wijziging aanbracht aan het KB van 10 augustus 1987 dat de samenstelling en de werking van de medische raad regelt.

Twee mogelijkheden

Dat nieuwe KB bewandelt twee sporen. Omwille van de pandemie kan men het mandaat van de Medische Raad onder bepaalde voorwaarden verlengen tot uiterlijk 14 juli 2021. Op die manier wordt de continuïteit van de betrokken- heid van de ziekenhuisartsen bij de besluitvorming verder gegarandeerd. Voorwaarde is dat de ziekenhuisbeheerder en een gewone meerderheid van de Raad akkoord gaan.

Bovendien staat de overheid toe dat er in 2020 geen jaarvergadering van de ziekenhuisartsen plaatsheeft. Hier is de voorwaarde dat de Medische Raad aangetekend en met ontvangstbevestiging verslag uitbrengt aan de ziekenhuisartsen.

e-verkiezing

De tweede mogelijkheid die het Besluit vastlegt, is om de Medische Raad elektronisch te laten verkiezen en functioneren. Ook hiervoor zijn er een aantal voorwaarden. Onder meer moet op het intranet van het ziekenhuis een toegankelijke lijst staan van verkiesbare kandidaten. Dat laat de ziekenhuisartsen toe elektronisch te stemmen.

Een andere evidente voorwaarde is dat het ziekenhuis beschikt over een informaticasysteem dat voldoende veilig is. De vertrouwelijkheid, nauwkeurig- heid en anonimiteit van de stemming moeten immers gegarandeerd worden.

Complex

Vrijwel alle ziekenhuizen opteerden ervoor de ambtstermijn van de Medische Raad met een jaar te verlengen. Niet zo echter Imelda in Bonheiden. In september besliste de Medische Raad om de verkiezing dit jaar toch nog te laten doorgaan. Elektronisch dus.

Om alles vlot te laten verlopen, testten een 15-tal personen het IT-systeem uit. De elektronische verkiezing zelf had op 20 november plaats. Dokter Luc Haenen, voorzitter van de Medische Raad: "Imelda telt 160 stemgerechtigde artsen. Voor 13 mandaten in de Medische Raad waren er 15 kandidaten. Voor de e-stembusslag gebruikten we de software iProva." Deze software is in de Vlaamse ziekenhuizen vooral bekend als kwaliteits- managementsysteem. Uiteraard was anonimiteit gewaarborgd.

"Bij de vorige fysieke verkiezingen stemde 88% van de artsen", aldus dokter Haenen. "Stemmen kon toen van 10 tot 14 uur, het tellen zelf gebeurde tussen 14 uur en 18u30. Bij deze e-verkiezingen stemden vrijwel alle artsen (91%) via hun mobiele telefoon of PC. Dat kon van 9 tot 16 uur, het tellen zelf duurde toch nog twee uur."

Dat dit zolang heeft geduurd houdt verband met de complexiteit van de verkiezingen voor een Medische Raad, met als gevolg dat nog een aantal manuele controles noodzakelijk waren. "Het is ook niet één man, één stem zoals bij parlementsverkiezingen. Een arts kan één tot vier stemmen uitbrengen." Tot slot werd een PV opgemaakt.

De voltallige Medische Raad van het Imelda-ziekenhuis werd overigens herkozen. Een week later duidde de Raad dokter Haenen opnieuw aan tot voorzitter en werden de dokters Patrick Vermylen en Yoeri Vankan, eveneens herkozen, respectievelijk tot ondervoorzitter en secretaris aangeduid.

Uiteraard zit corona er ook hier weer voor veel tussen. In normale tijden worden de leden van de Medische Raad immers 'fysiek' verkozen en dit voor een ambtstermijn van drie jaar. Maar afgelopen zomer, op 14 juli om precies te zijn, publiceerde het Staatsblad een Koninklijk Besluit dat een wijziging aanbracht aan het KB van 10 augustus 1987 dat de samenstelling en de werking van de medische raad regelt. Dat nieuwe KB bewandelt twee sporen. Omwille van de pandemie kan men het mandaat van de Medische Raad onder bepaalde voorwaarden verlengen tot uiterlijk 14 juli 2021. Op die manier wordt de continuïteit van de betrokken- heid van de ziekenhuisartsen bij de besluitvorming verder gegarandeerd. Voorwaarde is dat de ziekenhuisbeheerder en een gewone meerderheid van de Raad akkoord gaan. Bovendien staat de overheid toe dat er in 2020 geen jaarvergadering van de ziekenhuisartsen plaatsheeft. Hier is de voorwaarde dat de Medische Raad aangetekend en met ontvangstbevestiging verslag uitbrengt aan de ziekenhuisartsen. De tweede mogelijkheid die het Besluit vastlegt, is om de Medische Raad elektronisch te laten verkiezen en functioneren. Ook hiervoor zijn er een aantal voorwaarden. Onder meer moet op het intranet van het ziekenhuis een toegankelijke lijst staan van verkiesbare kandidaten. Dat laat de ziekenhuisartsen toe elektronisch te stemmen. Een andere evidente voorwaarde is dat het ziekenhuis beschikt over een informaticasysteem dat voldoende veilig is. De vertrouwelijkheid, nauwkeurig- heid en anonimiteit van de stemming moeten immers gegarandeerd worden. Vrijwel alle ziekenhuizen opteerden ervoor de ambtstermijn van de Medische Raad met een jaar te verlengen. Niet zo echter Imelda in Bonheiden. In september besliste de Medische Raad om de verkiezing dit jaar toch nog te laten doorgaan. Elektronisch dus. Om alles vlot te laten verlopen, testten een 15-tal personen het IT-systeem uit. De elektronische verkiezing zelf had op 20 november plaats. Dokter Luc Haenen, voorzitter van de Medische Raad: "Imelda telt 160 stemgerechtigde artsen. Voor 13 mandaten in de Medische Raad waren er 15 kandidaten. Voor de e-stembusslag gebruikten we de software iProva." Deze software is in de Vlaamse ziekenhuizen vooral bekend als kwaliteits- managementsysteem. Uiteraard was anonimiteit gewaarborgd. "Bij de vorige fysieke verkiezingen stemde 88% van de artsen", aldus dokter Haenen. "Stemmen kon toen van 10 tot 14 uur, het tellen zelf gebeurde tussen 14 uur en 18u30. Bij deze e-verkiezingen stemden vrijwel alle artsen (91%) via hun mobiele telefoon of PC. Dat kon van 9 tot 16 uur, het tellen zelf duurde toch nog twee uur." Dat dit zolang heeft geduurd houdt verband met de complexiteit van de verkiezingen voor een Medische Raad, met als gevolg dat nog een aantal manuele controles noodzakelijk waren. "Het is ook niet één man, één stem zoals bij parlementsverkiezingen. Een arts kan één tot vier stemmen uitbrengen." Tot slot werd een PV opgemaakt. De voltallige Medische Raad van het Imelda-ziekenhuis werd overigens herkozen. Een week later duidde de Raad dokter Haenen opnieuw aan tot voorzitter en werden de dokters Patrick Vermylen en Yoeri Vankan, eveneens herkozen, respectievelijk tot ondervoorzitter en secretaris aangeduid.