Gelukkig zijn er in België heel wat startups en scale-ups actief die werken aan initiatieven rond digitale gezondheid. Vorige week vond in Ellezelles een event plaats waarbij enkele van die bedrijven hun project en visie konden voorstellen aan de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs. De motivatie en creativiteit van die bedrijven om rond digitale gezondheid te werken reiken heel wat oplossingen aan om het hoofd te bieden aan die toekomstige uitdagingen voor de zorg en voor de gezondheid.

Digitaal zonder grenzen

Initiatieven rond digitale gezondheid kennen echter geen grenzen. Om die reden en in de rand van dit innovatie-event hebben MedTech Flanders, Blue Health Innovation Center en lifetech.brussels de intentie aangekondigd om samen te werken rond concrete, interregionale projecten met meerdere actoren uit de gezondheidszorg om zo de link te versterken tussen innovatie en de noden van de Belgische ziekenhuizen. Concreet zullen deze drie partijen samenwerken rond de begeleiding van startups, accelaratietrajecten en informatieverspreiding. Die synergie zal een toegevoegde waarde zijn voor alle startups and scale-ups met een focus op digitale gezondheid. Die oplossingen hebben uiteraard ook gevolgen voor de klinische praktijk in ziekenhuizen, vandaar ook de start van de samenwerking tussen MedTech Flanders, BlueHealth Innovation en lifetech.brussels en de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs.

Krachten bundelen

"Het landschap voor startups is vandaag enorm versnipperd en divers", aldus Tom Braekeleirs, directeur van het BlueHealth Innovation Center. "Door onze krachten te bundelen kunnen we ervoor zorgen dat het voor jonge ondernemers veel transparanter wordt, waar ze precies terechtkunnen. BlueHealth Innovation Center is de derde grootste incubator in Vlaanderen met een focus op het stimuleren en motiveren van jong digitaal ondernemerschap in de gezondheidszorg. De klemtoon ligt vooral op de begeleiding tijdens de idee-fase en de eerste initiatieven voor een financiering. De verschillende initiatieven vullen elkaar mooi aan en werken ook over alle regio's heen." De samenwerking is een logische stap, volgens Tom Braekeleirs: "Het heeft geen zin om onze startups aan te moedigen om van onder hun kerktoren te komen, als we zelf niet het goede voorbeeld geven. BlueHealth Innovation Center is vooral bezig met de digitale aspecten van innovatie. Dat sluit aan op de medisch-technologie industrie die vandaag de dag meer en meer softwarecomponenten ontwikkelt."

Innovatie is unieke kans

Azèle Mathieu, manager lifetech.brussels, is blij met de stap naar de ziekenhuiswereld toe: "In de huidige context draait heel wat rond de uitgaven in de gezondheidszorg, maar ook de demografische evolutie en de stijging van het aantal chronische patiënten. Voor zover de kosten-baten-balans voor onze maatschappij positief blijft, is innovatie heel zeker een unieke kans voor de ziekenhuiswereld. Ik ben heel benieuwd naar deze eerste ontmoeting tussen de wereld van digitale innovatie in de gezondheidszorg en de ziekenhuizen. Ik hoop van harte dat dit de start is van een langetermijnproject."

Innovatie tegen besparing

Ook voor prof. Pascal Verdonck is dit evenement niet alleen een unieke kans, maar ongetwijfeld eveneens de start van een verregaande samenwerking tussen startups in heel België en de ziekenhuiswereld. Als ondervoorzitter van de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs en CEO van MedTech Flanders juicht hij dit toe. "De gezondheidszorg staat onder druk om besparingen door te voeren en innovatie kan daarbij helpen. Het is belangrijk dat de ziekenhuisdirecteurs en -wereld op de hoogte zijn en blijven van innovatie rond ontwikkelingen in de medische technologie en de digitale gezondheid. Waar de Belgisch startup zich bevindt, is niet zo belangrijk. Wel belangrijk is dat de jonge startup-wereld actief samenwerkt met de ziekenhuizen om initiatieven te faciliteren in samenwerking met incubatoren zoals BlueHealth Innovation Center, lifetech.brussels en MedTech Flanders."

Gelukkig zijn er in België heel wat startups en scale-ups actief die werken aan initiatieven rond digitale gezondheid. Vorige week vond in Ellezelles een event plaats waarbij enkele van die bedrijven hun project en visie konden voorstellen aan de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs. De motivatie en creativiteit van die bedrijven om rond digitale gezondheid te werken reiken heel wat oplossingen aan om het hoofd te bieden aan die toekomstige uitdagingen voor de zorg en voor de gezondheid.Digitaal zonder grenzenInitiatieven rond digitale gezondheid kennen echter geen grenzen. Om die reden en in de rand van dit innovatie-event hebben MedTech Flanders, Blue Health Innovation Center en lifetech.brussels de intentie aangekondigd om samen te werken rond concrete, interregionale projecten met meerdere actoren uit de gezondheidszorg om zo de link te versterken tussen innovatie en de noden van de Belgische ziekenhuizen. Concreet zullen deze drie partijen samenwerken rond de begeleiding van startups, accelaratietrajecten en informatieverspreiding. Die synergie zal een toegevoegde waarde zijn voor alle startups and scale-ups met een focus op digitale gezondheid. Die oplossingen hebben uiteraard ook gevolgen voor de klinische praktijk in ziekenhuizen, vandaar ook de start van de samenwerking tussen MedTech Flanders, BlueHealth Innovation en lifetech.brussels en de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs. Krachten bundelen"Het landschap voor startups is vandaag enorm versnipperd en divers", aldus Tom Braekeleirs, directeur van het BlueHealth Innovation Center. "Door onze krachten te bundelen kunnen we ervoor zorgen dat het voor jonge ondernemers veel transparanter wordt, waar ze precies terechtkunnen. BlueHealth Innovation Center is de derde grootste incubator in Vlaanderen met een focus op het stimuleren en motiveren van jong digitaal ondernemerschap in de gezondheidszorg. De klemtoon ligt vooral op de begeleiding tijdens de idee-fase en de eerste initiatieven voor een financiering. De verschillende initiatieven vullen elkaar mooi aan en werken ook over alle regio's heen." De samenwerking is een logische stap, volgens Tom Braekeleirs: "Het heeft geen zin om onze startups aan te moedigen om van onder hun kerktoren te komen, als we zelf niet het goede voorbeeld geven. BlueHealth Innovation Center is vooral bezig met de digitale aspecten van innovatie. Dat sluit aan op de medisch-technologie industrie die vandaag de dag meer en meer softwarecomponenten ontwikkelt." Innovatie is unieke kansAzèle Mathieu, manager lifetech.brussels, is blij met de stap naar de ziekenhuiswereld toe: "In de huidige context draait heel wat rond de uitgaven in de gezondheidszorg, maar ook de demografische evolutie en de stijging van het aantal chronische patiënten. Voor zover de kosten-baten-balans voor onze maatschappij positief blijft, is innovatie heel zeker een unieke kans voor de ziekenhuiswereld. Ik ben heel benieuwd naar deze eerste ontmoeting tussen de wereld van digitale innovatie in de gezondheidszorg en de ziekenhuizen. Ik hoop van harte dat dit de start is van een langetermijnproject." Innovatie tegen besparingOok voor prof. Pascal Verdonck is dit evenement niet alleen een unieke kans, maar ongetwijfeld eveneens de start van een verregaande samenwerking tussen startups in heel België en de ziekenhuiswereld. Als ondervoorzitter van de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs en CEO van MedTech Flanders juicht hij dit toe. "De gezondheidszorg staat onder druk om besparingen door te voeren en innovatie kan daarbij helpen. Het is belangrijk dat de ziekenhuisdirecteurs en -wereld op de hoogte zijn en blijven van innovatie rond ontwikkelingen in de medische technologie en de digitale gezondheid. Waar de Belgisch startup zich bevindt, is niet zo belangrijk. Wel belangrijk is dat de jonge startup-wereld actief samenwerkt met de ziekenhuizen om initiatieven te faciliteren in samenwerking met incubatoren zoals BlueHealth Innovation Center, lifetech.brussels en MedTech Flanders."