Dat is de belangrijkste conclusie van een studie die werd uitgevoerd bij 189.159 initieel gezonde verpleegsters uit de Amerikaanse cohort van de Nurse's Health Study. De auteurs baseerden hun onderzoek op de gegevens van verpleegsters die sinds 1988 gedurende meer dan 24 jaar op prospectieve wijze gevolgd werden. Ze gingen bij inclusie en vervolgens om de 2 tot 4 jaar na in welke mate de vrouwen waren blootgesteld aan nachtwerk. Dat werd gedefinieerd als minstens drie nachten per maand werken, bovenop dag- en avonddiensten. Parallel daarmee gingen ze de incidentie na van al dan niet fatale myocardinfarcten, aanvallen van bevestigde angor, coronairchirurgie, plaatsing van stents en angioplastiek, en overlijden door coronaire oorzaken.

Uit hun resultaten blijkt dat verpleegsters die tussen 5 en 9 jaar nachtdienst gedaan hebben, 12% meer risico lopen op een coronair accident, en dat het risico tussen 15 en 18% hoger is bij vrouwen die meer dan 10 jaar in nachtdienst gewerkt hebben. De correlatie bleek verrassend genoeg sterker in de eerste helft van de bestudeerde periode dan in de tweede.

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2516715

Dat is de belangrijkste conclusie van een studie die werd uitgevoerd bij 189.159 initieel gezonde verpleegsters uit de Amerikaanse cohort van de Nurse's Health Study. De auteurs baseerden hun onderzoek op de gegevens van verpleegsters die sinds 1988 gedurende meer dan 24 jaar op prospectieve wijze gevolgd werden. Ze gingen bij inclusie en vervolgens om de 2 tot 4 jaar na in welke mate de vrouwen waren blootgesteld aan nachtwerk. Dat werd gedefinieerd als minstens drie nachten per maand werken, bovenop dag- en avonddiensten. Parallel daarmee gingen ze de incidentie na van al dan niet fatale myocardinfarcten, aanvallen van bevestigde angor, coronairchirurgie, plaatsing van stents en angioplastiek, en overlijden door coronaire oorzaken. Uit hun resultaten blijkt dat verpleegsters die tussen 5 en 9 jaar nachtdienst gedaan hebben, 12% meer risico lopen op een coronair accident, en dat het risico tussen 15 en 18% hoger is bij vrouwen die meer dan 10 jaar in nachtdienst gewerkt hebben. De correlatie bleek verrassend genoeg sterker in de eerste helft van de bestudeerde periode dan in de tweede.http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2516715