Jaarlijks wil ze nu een subsidie van 750.000 euro voorzien waarmee het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) en de Franstalige tegenhanger Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) drie bijkomende ondersteuningsantennes kunnen oprichten, 250.000 euro elk. Deze antennes in Vlaanderen, Wallonië en in het Brussels Gewest moeten vier belangrijke doelstellingen vervullen:

- De dagelijkse werking van de patiëntenverenigingen versterken. Zo hoeven vrijwilligers minder tijd te besteden aan bestuurstaken en kunnen ze meer met de patiënten werken.
- De verenigingen helpen zodat zij een kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen bieden.
- Deelnemen aan het lokaal gezondheidsoverleg in ziekenhuizen, binnen de eerstelijnszorg, overleg met de samenwerkingsverbanden voor het locoregionaal gezondheidsoverleg en -organisatie.
- Ervoor zorgen dat patiëntenverenigingen daadwerkelijk een stem in het beleid van de overheid krijgen.

"De patiënt staat centraal in mijn beleid en dan is het maar logisch dat wij patiënten- en lotgenotenverenigingen ondersteunen zodat de vrijwilligers meer tijd hebben om met de patiënten te werken."

Wat De Block heeft beloofd, probeert ze waar te maken. De patiënten krijgen ook permanent inspraak in het beleid. De koepels van patiëntenverenigingen zullen een zetel krijgen in de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg.
Het Kenniscentrum voert regelmatig belangrijke studies uit naar behandelingen en de organisatie van de zorg. "Zij nodigen nu al de patiëntenverenigingen vaak uit maar ik wil de patiënten een vaste stem geven in deze instelling."

"Een eigen plaats in het Kenniscentrum geeft de patiëntenkoepels de kans de noden en bezorgdheden van de patiënten midden de studies van het Kenniscentrum te plaatsen. Zo kan het Kenniscentrum er nog sneller rekening mee houden."

Jaarlijks wil ze nu een subsidie van 750.000 euro voorzien waarmee het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) en de Franstalige tegenhanger Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) drie bijkomende ondersteuningsantennes kunnen oprichten, 250.000 euro elk. Deze antennes in Vlaanderen, Wallonië en in het Brussels Gewest moeten vier belangrijke doelstellingen vervullen: - De dagelijkse werking van de patiëntenverenigingen versterken. Zo hoeven vrijwilligers minder tijd te besteden aan bestuurstaken en kunnen ze meer met de patiënten werken. - De verenigingen helpen zodat zij een kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen bieden. - Deelnemen aan het lokaal gezondheidsoverleg in ziekenhuizen, binnen de eerstelijnszorg, overleg met de samenwerkingsverbanden voor het locoregionaal gezondheidsoverleg en -organisatie. - Ervoor zorgen dat patiëntenverenigingen daadwerkelijk een stem in het beleid van de overheid krijgen. "De patiënt staat centraal in mijn beleid en dan is het maar logisch dat wij patiënten- en lotgenotenverenigingen ondersteunen zodat de vrijwilligers meer tijd hebben om met de patiënten te werken." Wat De Block heeft beloofd, probeert ze waar te maken. De patiënten krijgen ook permanent inspraak in het beleid. De koepels van patiëntenverenigingen zullen een zetel krijgen in de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg. Het Kenniscentrum voert regelmatig belangrijke studies uit naar behandelingen en de organisatie van de zorg. "Zij nodigen nu al de patiëntenverenigingen vaak uit maar ik wil de patiënten een vaste stem geven in deze instelling." "Een eigen plaats in het Kenniscentrum geeft de patiëntenkoepels de kans de noden en bezorgdheden van de patiënten midden de studies van het Kenniscentrum te plaatsen. Zo kan het Kenniscentrum er nog sneller rekening mee houden."