Het ontwerp van koninklijk besluit werd voorgesteld door minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en minister van Defensie Ludivine Dedonder, en omvat twee luiken. Enerzijds zal de medische responscapaciteit van het MHKA voor het nationale grondgebied worden vernieuwd.

Medical Hub

Dat project om het MHKA te ontwikkelen tot een 'Medical Hub' die onder meer een crisis- en rampenbestrijdingshospitaal zal herbergen, stond al in de beleidsnota van minister Dedonder voor 2022, en is vastgelegd in het STAR-plan dat de regering heeft goedgekeurd. De Medical Hub is een van de schakels in de keten van de Belgische aanpak van 'nationale veerkracht'.

Daarnaast zal het MHKA in Neder-Over-Heembeek zich in de toekomst meer openstellen voor het lokaal sociaaleconomisch weefsel en het aanbod van civiele zorg blijven integreren in de locoregionale omgeving. Het ontwerp laat toe om het MHKA te kunnen inbedden in de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken.

Het ontwerp wordt nog ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Het ontwerp van koninklijk besluit werd voorgesteld door minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en minister van Defensie Ludivine Dedonder, en omvat twee luiken. Enerzijds zal de medische responscapaciteit van het MHKA voor het nationale grondgebied worden vernieuwd.Medical HubDat project om het MHKA te ontwikkelen tot een 'Medical Hub' die onder meer een crisis- en rampenbestrijdingshospitaal zal herbergen, stond al in de beleidsnota van minister Dedonder voor 2022, en is vastgelegd in het STAR-plan dat de regering heeft goedgekeurd. De Medical Hub is een van de schakels in de keten van de Belgische aanpak van 'nationale veerkracht'.Daarnaast zal het MHKA in Neder-Over-Heembeek zich in de toekomst meer openstellen voor het lokaal sociaaleconomisch weefsel en het aanbod van civiele zorg blijven integreren in de locoregionale omgeving. Het ontwerp laat toe om het MHKA te kunnen inbedden in de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken.Het ontwerp wordt nog ter advies voorgelegd aan de Raad van State.