PS-minister Dedonder gaf onlangs in de bevoegde kamercommissie toelichting bij het project, waarbij het hospitaal onder meer een rol krijgt in de crisis- en rampenbestrijding binnen het Brusselse zorgaanbod.

De toekomstige "medische hub" zal bestaan uit een militair ziekenhuis, een opleidings-, trainings- en simulatiecentrum, en een logistiek centrum voor geneesmiddelen en medisch materiaal.

De ambitie is om zowel een kenniscentrum als een crisisziekenhuis te worden, met behulp van digitalisering, partnerschappen en duurzame samenwerking met nationale en internationale partners.

Maar bij medische professionals en andere ziekenhuizen roept dat wel nogal wat vragen op, zo vernam het persagentschap Belga uit documenten die het kon inkijken.

Ziekenhuizen vinden dat de verklaring van de minister twijfels zaait rond de levensvatbaarheid van het brandwondencentrum in Neder-over-Heembeek binnen de nieuwe gespecialiseerde omgeving, zoals die in het project tot stand zou komen.

De ziekenhuizen hekelen ook de werkwijze van de minister, "zonder voorafgaandelijk overleg" met de eigen ziekenhuisartsen, de burgerlijke sector en de volksgezondheid over het project, en "zonder zich vragen te stellen over de behoeften van de samenleving" op het vlak van crisisgeneeskunde.

PS-minister Dedonder gaf onlangs in de bevoegde kamercommissie toelichting bij het project, waarbij het hospitaal onder meer een rol krijgt in de crisis- en rampenbestrijding binnen het Brusselse zorgaanbod. De toekomstige "medische hub" zal bestaan uit een militair ziekenhuis, een opleidings-, trainings- en simulatiecentrum, en een logistiek centrum voor geneesmiddelen en medisch materiaal. De ambitie is om zowel een kenniscentrum als een crisisziekenhuis te worden, met behulp van digitalisering, partnerschappen en duurzame samenwerking met nationale en internationale partners.Maar bij medische professionals en andere ziekenhuizen roept dat wel nogal wat vragen op, zo vernam het persagentschap Belga uit documenten die het kon inkijken.Ziekenhuizen vinden dat de verklaring van de minister twijfels zaait rond de levensvatbaarheid van het brandwondencentrum in Neder-over-Heembeek binnen de nieuwe gespecialiseerde omgeving, zoals die in het project tot stand zou komen.De ziekenhuizen hekelen ook de werkwijze van de minister, "zonder voorafgaandelijk overleg" met de eigen ziekenhuisartsen, de burgerlijke sector en de volksgezondheid over het project, en "zonder zich vragen te stellen over de behoeften van de samenleving" op het vlak van crisisgeneeskunde.