Kleinschalige participatieve muziekworkshops worden 'op maat' ingezet om het welzijn van patiënten en verpleegkundigen te bevorderen. Persoonsgerichte improvisatie levert hopelijk waardevolle momenten op voor zowel patiënten als verpleegkundigen. De nadruk ligt daarbij op de invloed van live muziek op patiënten in pre- en postoperatieve situaties.

Een specifieke focus ligt op het welbevinden van ouderen; het grootste deel van de opgenomen patiënten bestaat immers uit ouderen. Ook wordt onderzocht of de muziekworkshops een gunstige invloed kunnen hebben op het reduceren van delier bij ouderen. Daarnaast staat de ontwikkeling van een nieuwe praktijk voor musici centraal en wordt onderzocht wat de muziekworkshops betekenen voor verpleegkundigen in hun dagelijkse hectische werksituatie.
Vanaf september 2016 zijn er zes pilots op verschillende afdelingen. Aan de laatste drie pilots nemen ook masterstudenten van het Prins Claus Conservatorium deel. Het project wordt financieel ondersteund door het Prins Bernhard Cultuur Fonds (Banning de Jong Fonds) en het Fonds Sluyterman van Loo.

Kleinschalige participatieve muziekworkshops worden 'op maat' ingezet om het welzijn van patiënten en verpleegkundigen te bevorderen. Persoonsgerichte improvisatie levert hopelijk waardevolle momenten op voor zowel patiënten als verpleegkundigen. De nadruk ligt daarbij op de invloed van live muziek op patiënten in pre- en postoperatieve situaties. Een specifieke focus ligt op het welbevinden van ouderen; het grootste deel van de opgenomen patiënten bestaat immers uit ouderen. Ook wordt onderzocht of de muziekworkshops een gunstige invloed kunnen hebben op het reduceren van delier bij ouderen. Daarnaast staat de ontwikkeling van een nieuwe praktijk voor musici centraal en wordt onderzocht wat de muziekworkshops betekenen voor verpleegkundigen in hun dagelijkse hectische werksituatie. Vanaf september 2016 zijn er zes pilots op verschillende afdelingen. Aan de laatste drie pilots nemen ook masterstudenten van het Prins Claus Conservatorium deel. Het project wordt financieel ondersteund door het Prins Bernhard Cultuur Fonds (Banning de Jong Fonds) en het Fonds Sluyterman van Loo.