In 2009 waren ze nog met 116, nu nog met 89. Een van de redenen van de inkrimping van de ziekenhuizen is de attitude van de verzekeraars en het doorschuiven van bepaalde behandelingen naar de eerstelijnszorg. Verzekeraars zijn veel selectiever geworden bij contracten van complexe behandelingen in ziekenhuizen enerzijds. En anderzijds zijn er nu al regio's waar chemo bij de patiënten thuis wordt toegediend. Dat samen zorgt voor een onderbezetting van 30 tot 50 procent wat de ziekenhuizen niet meer rendabel maakt.

Net zoals in ons land wordt er ook in Nederland meer en meer gewerkt met expertisecentra en investeren alleen nog de grote ziekenhuizen in zeer dure technologie. Experts verwachten dat verdere fusies tussen universitaire ziekenhuizen een effect zullen hebben op de zelfstandige ziekenhuizen. Zo is er sprake van dat het academisch ziekenhuis AMC en het VUmc, ook in Amsterdam, zullen fuseren waarbij elk ziekenhuis een bepaald specialisme zou opvolgen: oncologie en neurologie in het VUmc en hart- en vaatzieken en traumabehandeling in AMC. Het VUmc bevestigt die plannen en zegt ook dat er al toestemming is gevraagd aan de concurentiewaakhond. Die moet erover waken of er wel voldoende concurrentie overblijft.

In 2009 waren ze nog met 116, nu nog met 89. Een van de redenen van de inkrimping van de ziekenhuizen is de attitude van de verzekeraars en het doorschuiven van bepaalde behandelingen naar de eerstelijnszorg. Verzekeraars zijn veel selectiever geworden bij contracten van complexe behandelingen in ziekenhuizen enerzijds. En anderzijds zijn er nu al regio's waar chemo bij de patiënten thuis wordt toegediend. Dat samen zorgt voor een onderbezetting van 30 tot 50 procent wat de ziekenhuizen niet meer rendabel maakt. Net zoals in ons land wordt er ook in Nederland meer en meer gewerkt met expertisecentra en investeren alleen nog de grote ziekenhuizen in zeer dure technologie. Experts verwachten dat verdere fusies tussen universitaire ziekenhuizen een effect zullen hebben op de zelfstandige ziekenhuizen. Zo is er sprake van dat het academisch ziekenhuis AMC en het VUmc, ook in Amsterdam, zullen fuseren waarbij elk ziekenhuis een bepaald specialisme zou opvolgen: oncologie en neurologie in het VUmc en hart- en vaatzieken en traumabehandeling in AMC. Het VUmc bevestigt die plannen en zegt ook dat er al toestemming is gevraagd aan de concurentiewaakhond. Die moet erover waken of er wel voldoende concurrentie overblijft.