1. Joris Van Assche 37
2. Jef Hus 28
3. Catherine Rutten 16
4. Julien Brabants 9
5. Rudi Pauwels 4

Een toch wel opmerkelijke top 5 van de farma-industrie waarin Joris Van Assche, afgevaardigd bestuurder van de koepel van genericaproducenten FeBelGen, de toon aangeeft. In het verleden zou pharma.be, de vereniging van innovatieve farmabedrijven, zonder twijfel deze lijst hebben aangevoerd. En dat had dan alles te maken met de figuur van Leo Neels. De huidige CEO van pharma.be, Catherine Rutten, vaart een minder uitgesproken politieke en mediatieke koers. Ook opvallend is de hoge plaats van Jef Hus, CEO van Eurogenerics en Neocare. Als voorzitter van de Raad van Bestuur heeft hij een sterke band met FeBelGen. Uit deze ranking kunnen we bovendien alleen maar besluiten dat de invloed van de farma-sector zeer relatief is. Met 9 punten voor Julien Brabants (bestuurder van GSK) en 4 punten voor Rudi Pauwels (CEO van Biocartis) laten ze weliswaar alle andere farmabedrijven achter zich, maar leveren ze ook het bewijs dat de 'macht' van de farma niet gehonoreerd wordt.

Joris Van Assche: "Laat me zeggen dat ik positief verrast ben. De eerste plaats in farma is ongetwijfeld het resultaat van teamwerk: samen met alle leden hebben we de afgelopen jaren hard aan de weg getimmerd om FeBelGen op de kaart te zetten. Ik hoop ook dat het resultaat te maken heeft met het feit dat we op een transparante en constructieve manier bereid zijn over het muurtje te kijken, en trachten onze dossiers vanuit de bredere context van de globale gezondheidszorg te benaderen. We gaan dan ook resoluut verder op de ingeslagen weg."

We presenteren u slechts een top 5 omdat de andere genomineerden uit de farmasector geen punten kregen.

Apothekers

1. Lieven Zwaenepoel 18
2. Luc Adriaenssens 17
3. Dirk Vos 8
4. Marc-Henry Cornély 7
5. Hilde Deneyer 6


Het moment dat werd uitgekozen om de lijsten van invloedrijke apothekers samen te stellen, was niet ideaal. APB zat in een overgangsperiode tussen de 'oude' en 'nieuwe' beleidsploeg. Toch opvallend dat Lieven Zwaenepoel als nieuwe voorzitter van APB wel meteen credits kreeg. Dat hij onmiddellijk werd gevolgd door Luc Adriaenssens zegt veel over de manier waarop APB de laatste tijd naar buiten treedt. Net zoals het feit dat APB de volledige top 3 bezet. Ook in deze top 5 zien we slechts één Franstalige sterkhouder: Marc-Henry Cornély van Ophaco.

We presenteren u slechts een top 5 omdat de andere genomineerden uit de lijst van apothekers geen punten kregen.

Lieven Zwaenepoel: "De invloedrijkste apotheker? Leuk. Als voorzitter van APB zou dat nog moeten kloppen ook. Belangrijker is de invloed die we als beroepsgroep kunnen uitoefenen in de gezondheidszorg. Dat medicatie daarin belangrijk is, staat buiten kijf. En wie geneesmiddel zegt, zegt apotheker. Als dat een evidentie wordt, als apothekers de mogelijkheid krijgen om hun toegevoegde waarde op het terrein waar te maken en effectief kunnen bijdragen aan de levenskwaliteit van hun patiënten, ... dan zullen we nog eens praten. En als onze vertegenwoordigers dan een plaatsje kunnen klimmen in de hitparade van invloedrijke personen in de gezondheidszorg, vinden we dat niet erg. Zolang we maar samen meer gezondheid en levenskwaliteit realiseren."

1. Maggie De Block 1312
2. Jo Vandeurzen 433
3. Pedro Facon 351
4. Bart De Wever 120
5. Louis Ide 92
6. Brieuc Van Damme 68
7. Wouter Beke 53
8. Charles Michel 49
9. Catherine Fonck 36
10. Gwendolyn Rutten 35

De meest populaire politicus van België - Maggie De Block van Open-VLD - voert uiteraard ook de subtop van politici aan die invloed hebben op het gezondheidsbeleid. Ze wordt op een (verre) tweede plaats gevolgd door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen (CD&V).

Twee cabinetards van Maggie De Block figureren eveneens in deze subtop: directeur beleidscel Volksgezondheid Pedro Facon - die ook net nog op het erepodium staat - en adjunct-directeur Brieuc Van Damme. Bert Winnen moet ook hier nog vermeld worden, maar kwam wegens zijn langere voorgeschiedenis bij het Riziv in de subtop ambtenaren terecht.

De voorzitters van de Vlaamse regeringspartijen staan alle drie in deze shortlist - Bart De Wever (N-VA) op kop, op enige afstand gevold door Wouter Beke (CD&V). Gwendolyn Rutten (Open-VLD) zit nog net in het lijstje . De Wever komt op de vierde plaats en wordt op vijf gevolgd door de gezondheidsspecialist en algemeen secretaris van zijn partij, klinisch bioloog Louis Ide (N-VA).

Premier Charles Michel (MR) eist eveneens nog zijn plaats op in dit rijtje. Als Franstalig politicus krijgt hij het gezelschap van de voorzitter van de Kamercommissie Volksgezondheid: de immer kritische arts Catherine Fonck (cdH), het enige lid van de oppositie trouwens in deze politieke subtop.

Haalden net niet deze subtop: Waals minister van o.a. Volksgezondheid Maxim Prévot (cdH), PS-voorzitter en burgemeester van Bergen Elio Di Rupo (PS) en Kris Peeters (CD&V), Vlaams minister van Werk, Economie en Consumentenzaken.

1. Jo De Cock 757
2. Ri De Ridder 508
3. Raf Mertens 132
4. Bert Winnen 98
5. Christiaan Decoster 93
6. Dirk Dewolf 74
7. Frank Robben 48
8. Xavier De Cuyper 40
9. Bernard Hepp 18
10. Karine Moykens 17

Niet verrassend staat vooral het Riziv in deze subtop in de kijker. En de twee topambtenaren van het Riziv, Jo De Cock en Ri De Ridder, voeren dan ook de subtop aan. Verder is er nog de baas van de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle; Bernard Hepp, maar die volgt pas op verre afstand in de ranking. Bert Winnen maakte vooral carrière als medisch directeur van de Dienst Geneeskundige Verzorging maar scoort mogelijk in de eerste plaats zo goed in zijn huidige functie van adjunct-kabinetschef van minister Maggie De Block.

De derde plaats - en de eerste niet-Riziv-plaats - gaat veelzeggend naar KCE-directeur Raf Mertens. Niet alleen de federale maar ook de Vlaamse overheid is hier duidelijk present. Dirk De Wolf, baas van het Agentschap Zorg en Gezondheid, staat op plaats zes - net voor eHealth-topman Frank Robben. Karine Moykens zit nog juist in de top - toch is ze niet alleen secretaris-generaal van het departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin maar waakt ze als hoofd van het VASGAZ ook over de Vlaamse gegevensdeling tussen actoren in de zorg (het agentschap VASGAZ is ingebed in het departement WVG en heeft geen eigen personeel).
Verder kan natuurlijk Christiaan Decoster - nog even directeur-generaal van de FOD Volksgezondheid - niet ontbreken, evenmin als Xavier De Cuyper die het FAGG leidt.

Haalden net niet deze subtop: administrateur-generaal Agence pour une vie de qualité Alice Baudine, administrateur-generaal van Kind en Gezin Katrien Verhegge, Bruno Gryseels, directeur Instituut Tropische Geneeskunde (ITG).

1. Maggie De Block 1312
2. Natalie Eggermont 106
3. Christine Van Broeckhoven 58
4. Marleen Temmerman 52
5. Maaike Van Overloop 46
6. Ilse Weeghmans 40
7. Catherine Fonck 36
8. Gwendolyn Rutten 35
9. Katrien Kesteloot 26
10. Yolande Avontroodt 22

Zowat 6 op 10 vrouwen in deze subtop is arts. Dat veronderstelt dat de meest invloedrijkste vrouwen in de Belgische gezondheidszorg dus tegelijkertijd medisch expert zijn. Bij de mannen is dit niet altijd het geval, ook al scoren ze hoog.

Merken we daarbij op dat in de top 10 van mannen (i.e. de algemene top 10, minus Maggie De Block met Jo de Cock op één en Marc Justaert die erbij komt op plaats 10), slechts 4 van de 10 heren ook arts zijn (Ri De Ridder, Marc Moens, Jacques De Toeuf en Raf Mertens).

We tellen vier politicae. Na Maggie De Block is Kamerfractieleidster voor cdH Catherine Fonck de best genoteerde politica. Net na haar komt Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten, die in tegenstelling tot Catherine Fonck of andere politicae in de top 100 zich minder profileert (geprofileerd heeft) met gezondheidsthema's.

Dat academische autoriteiten als Christine Van Broeckhoven en Marleen Temmerman nog steeds hun invloed uitoefenen in de Belgische gezondheidszorg - ook al is Temmerman momenteel actief in het buitenland - , blijkt uit hun respectievelijke derde en vierde plaats in deze subtop.

Noot: na Maggie De Block komt de eerste vrouw in de Top 100 pas op plaats 13 (Natalie Eggermont). Na Eggermont is het wachten tot nummer 28 en 30 (Van Broeckhoven en Temmerman). Na Temmerman is het nog eens 28 (!) plaatsen wachten tot de volgende vrouw (Gwendolyn Rutten) opduikt.

Haalden net niet deze subtop:: Vlaams minister van Onderwijs en vice-minister president van de Vlaamse regering Hilde Crevits, CEO van pharma.be Catherine Rutten en Anne De Paepe, rector van UGent.

1. Marc Moens 323
2. Jacques De Toeuf 197
3. Maaike Van Overloop 46
4. Paul De Munck 40
5. Reinier Hueting 30
6. Jonathan Brauner 29
7. Robert Rutsaert 23
8/9. Luc De Clercq 17
Roland Lemye
10. Jean-Luc Demeere 12

Een taalkundig zeer evenwichtig samengestelde top - deze subtop van het medisch syndicalisme. Gelijk verdeeld tussen Franstaligen en Nederlandstaligen, wat zeker opvalt in vergelijking met de andere subtops. We rekenen VBS/GBS-voorzitter en anesthesioloog Jean-Luc Demeere als tweetalige Brusselaar officieel bij de Franstaligen.

Marc Moens blijft in deze subtop de absolute nummer één, als ondervoorzitter van Bvas/Absym en secretaris-generaal van het VBS/GBS. Hij wordt - op afstand - gevolgd door een kompaan uit Bvas/Absym, huidig voorzitter Jacques De Toeuf. Bvas/Absym bekleedt de helft van de plaatsen in deze top tien, met verder nog reumatoloog Luc De Clercq, huisarts Roland Lemye en de al genoemde Demeere.

Het Kartel vult vier plaatsen in deze ranking. Naast voorzitter Reinier Hueting op de vierde plaats in de ranking treffen we nog de internist-nefroloog Robert Rutsaert aan, samen met klinisch bioloog Jonathan Brauner van MoDeS en huisarts Paul De Munck van GBO.

Als enige vertegenwoordiger van AADM komt Domus Medica-voorzitter Maaike Van Overloop deze ranking binnen en klimt meteen naar de derde plaats. Zo is ze ook de hoogst geplaatste huisarts - nog voor Kartel-voorzitter Reinier Hueting. En zeker te noteren in dit ondanks de vervrouwelijking van het beroep zeer mannelijk gebleven bastion: de enige vrouw in dit lijstje.

Haalden net niet deze subtop: Guido Istas, tot voor kort Mdeon-voorzitter, directeur ASGB Rita Cuypers en Dirk Scheveneels, ondervoorzitter Vlaams Artsensyndicaat en huisarts in Wilrijk.

1. Lieven Annemans 249
2. Jan De Maeseneer 101
3. Christine Van Broeckhoven 58
4. Marleen Temmerman 52
5. Ignaas Devisch 42
6. Bert Aertgeerts 35
7. Rik Torfs 29
8. Yvon Englert 27
9. Jan Delepeleire 26
10. Mark Elchardus 26

Erg verscheiden, deze subtop van academici. Met een socioloog, een filosoof-ethicus, een hoogleraar kerkelijk recht, en een gezondheidseconoom. Lieven Annemans is de enige 'academicus' die in de absolute top tien raakte, dus moest hij hier de lijst wel aanvoeren.

De Gentse hoogleraar Jan De Maeseneer komt op de tweede plaats. Hij blijft zich op tal van fronten zeer actief inzetten en zijn visie op de eerstelijnszorg verdedigen. Als fervente pleitbezorger van wijkgezondheidscentra bijvoorbeeld, wordt hem dat niet altijd en door iedereen in dank afgenomen. De twee Leuvense hoogleraars Bert Aertgeerts en Jan De Lepeleire zorgen er verder voor dat de huisartsgeneeskunde met verve uit deze subtop komt.

Twee artsen-specialisten - twee gynaecologen - in deze subtop. De voormalig decaan van de geneeskundefaculteit Yvon Englert is meteen de enige Franstalige in het rijtje. Marleen Temmerman vertegenwoordigt samen met toponderzoekster Christine Van Broeckhoven een andere minderheid in deze top: de vrouwen. Beiden hebben ook een (korte) politieke carrière als parlementair voor de SP.A gemeen. Christine Van Broeckhoven verdedigt eenzaam de Antwerpse kleuren.

De VUB-hoogleraar emeritus sociologie Marc Elchardus bracht met zijn onderzoek naar de meningen en attitudes die leven in de bevolking, enkele fundamentele vragen over de ziekteverzekering onder de aandacht.

Haalden net niet deze subtop: hoogleraar huisartsgeneeskunde (KU Leuven) en directeur van CEBAM Patrick Van Krunkelsven, hoogleraar gezondheidsethiek (KU Leuven) Herman Nys en, opvallend, Frank Vandenbroucke, hoogleraar economie (KU Leuven) en voormalig minister van Sociale Zaken (sp.a).

1. Peter Degadt 286
2. Marc Decramer 40
3. Dirk Ramaekers 39
4/5. Alain De Wever/ 34
Marc Noppen
6. Marc Van Uytven 32
7. Jean-Noël Godin 30
8. Katrien Kesteloot 26
9/10. Dirk De Ridder/ 24
Pascal Verdonck

Als gedelegeerd bestuurder van de grootste Vlaamse ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro steekt Peter Degadt ver uit boven andere decision-makers uit de ziekenhuiswereld. Dat is niet onlogisch, wetende dat hij ruim 775 zorgorganisaties onder zijn hoede heeft.
In deze subtop is Marc Decramer de eerste CEO van een (Vlaams) universitair ziekenhuis. Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel volgt op vier, UZ Gent CEO Eric Mortier valt buiten de top 10. Van de Franstalige universitaire ziekenhuizen haalt alleen Alain De Wever het lijstje (gedeelde vierde plaats met Noppen).

Opvallend is de derde plaats van Dirk Ramaekers. Die plaats heeft hij waarschijnlijk niet te danken aan zijn huidige functie als CMO in het Jessa Ziekenhuis, maar aan zijn achtergrond als voormalig topman van het Federaal Kenniscentrum, zijn werkzaamheden bij ZNA enzoverder.

We merken twee opinion makers op die ook actief zijn in de politieke wereld: Jean-Noël Godin (Strategische cel eerste minister) en Katrien Kesteloot (beleidscel Volksgezondheid).

Met zijn vicevoorzitterschap van de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs haalt Pascal Verdonck nog net de top 10. Hij moet die plaats wel delen met de voorzitter van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven, Dirk De Ridder.

Naast hun bestuursfunctie in een ziekenhuis, hebben verschillende personen in deze subtop dus nog een bestuursfunctie in een andere organisatie. Ook het reeds afgelegde professioneel parcours heeft wellicht zijn invloed in het resultaat van sommigen.
Haalden net niet deze subtop: UZ Gent CEO Eric Mortier, algemeen directeur van Santhe Yves Smeets en Isabelle Loeb, medisch directeur CHU Luik.

1. Natalie Eggermont 106
2. Marc Van Ranst 92
3. Wim Distelmans 77
4. Dirk De Wachter 61
5. Marc Cosyns 37
6. Alex Mottrie 27
7. Pedro Brugada 21
8. Herwig Van Dijck 19
9. Hendrik Cammu 18
10. Baki Topal 17

Niet minder dan negen arts-specialisten staan er in deze top 10, in tegenstelling tot slechts één huisarts: Marc Cosyns. Dat kan natuurlijk deels verklaard worden door de aanwezigheid van vier huisartsen in de top van artsensyndicaten.

Opmerkelijk is de eerste plaats van de jonge Natalie Eggermont in deze subtop. Als spoedarts-in-opleiding is zij nog niet zo bekend, als voorzitster van klimaatbeweging Climate Express des te meer. Naar aanleiding van de internationale klimaatconferentie in december vorig jaar kon u trouwens een uitgebreid interview met haar lezen in onze krant (zie Artsenkrant n°2430).

Ook opmerkelijk: met uitzondering van Herwig Van Dijck komen al deze specialisten regelmatig in de Vlaamse (nieuws)media. Sommigen kunnen we tot op zekere hoogte BV's noemen. Zowel Alex Mottrie als Baki Topal werden bijvoorbeeld opgevoerd in de tv-serie 'Topdokters'.

Haalden net niet deze subtop: Orde der Artsen-ondervoorzitter Michel Deneyer, huisarts en Director NIHR Diagnostic Evidence Cooperative aan University of Oxford Ann Van den Bruel, en Jan Stroobants, diensthoofd spoed ZNA Middelheim en voorzitter van de Belgische Vereniging van Spoedartsen.

"Het steekt me een hart onder de riem dat mijn sociaal engagement als arts zo gewaardeerd wordt. Klimaatverandering is door het medisch tijdschrift The Lancet benoemd als de grootste bedreiging voor de gezondheid van de 21 eeuw. Het is dus aan de artsen van mijn generatie om hun blik te verruimen voorbij de ziekenhuismuren en mee te bouwen aan een gezonde samenleving op een gezonde planeet."

1. Joris Van Assche 37 2. Jef Hus 28 3. Catherine Rutten 16 4. Julien Brabants 9 5. Rudi Pauwels 4 Een toch wel opmerkelijke top 5 van de farma-industrie waarin Joris Van Assche, afgevaardigd bestuurder van de koepel van genericaproducenten FeBelGen, de toon aangeeft. In het verleden zou pharma.be, de vereniging van innovatieve farmabedrijven, zonder twijfel deze lijst hebben aangevoerd. En dat had dan alles te maken met de figuur van Leo Neels. De huidige CEO van pharma.be, Catherine Rutten, vaart een minder uitgesproken politieke en mediatieke koers. Ook opvallend is de hoge plaats van Jef Hus, CEO van Eurogenerics en Neocare. Als voorzitter van de Raad van Bestuur heeft hij een sterke band met FeBelGen. Uit deze ranking kunnen we bovendien alleen maar besluiten dat de invloed van de farma-sector zeer relatief is. Met 9 punten voor Julien Brabants (bestuurder van GSK) en 4 punten voor Rudi Pauwels (CEO van Biocartis) laten ze weliswaar alle andere farmabedrijven achter zich, maar leveren ze ook het bewijs dat de 'macht' van de farma niet gehonoreerd wordt. Joris Van Assche: "Laat me zeggen dat ik positief verrast ben. De eerste plaats in farma is ongetwijfeld het resultaat van teamwerk: samen met alle leden hebben we de afgelopen jaren hard aan de weg getimmerd om FeBelGen op de kaart te zetten. Ik hoop ook dat het resultaat te maken heeft met het feit dat we op een transparante en constructieve manier bereid zijn over het muurtje te kijken, en trachten onze dossiers vanuit de bredere context van de globale gezondheidszorg te benaderen. We gaan dan ook resoluut verder op de ingeslagen weg."We presenteren u slechts een top 5 omdat de andere genomineerden uit de farmasector geen punten kregen.Apothekers1. Lieven Zwaenepoel 18 2. Luc Adriaenssens 17 3. Dirk Vos 8 4. Marc-Henry Cornély 7 5. Hilde Deneyer 6 Het moment dat werd uitgekozen om de lijsten van invloedrijke apothekers samen te stellen, was niet ideaal. APB zat in een overgangsperiode tussen de 'oude' en 'nieuwe' beleidsploeg. Toch opvallend dat Lieven Zwaenepoel als nieuwe voorzitter van APB wel meteen credits kreeg. Dat hij onmiddellijk werd gevolgd door Luc Adriaenssens zegt veel over de manier waarop APB de laatste tijd naar buiten treedt. Net zoals het feit dat APB de volledige top 3 bezet. Ook in deze top 5 zien we slechts één Franstalige sterkhouder: Marc-Henry Cornély van Ophaco.We presenteren u slechts een top 5 omdat de andere genomineerden uit de lijst van apothekers geen punten kregen. Lieven Zwaenepoel: "De invloedrijkste apotheker? Leuk. Als voorzitter van APB zou dat nog moeten kloppen ook. Belangrijker is de invloed die we als beroepsgroep kunnen uitoefenen in de gezondheidszorg. Dat medicatie daarin belangrijk is, staat buiten kijf. En wie geneesmiddel zegt, zegt apotheker. Als dat een evidentie wordt, als apothekers de mogelijkheid krijgen om hun toegevoegde waarde op het terrein waar te maken en effectief kunnen bijdragen aan de levenskwaliteit van hun patiënten, ... dan zullen we nog eens praten. En als onze vertegenwoordigers dan een plaatsje kunnen klimmen in de hitparade van invloedrijke personen in de gezondheidszorg, vinden we dat niet erg. Zolang we maar samen meer gezondheid en levenskwaliteit realiseren." 1. Maggie De Block 1312 2. Jo Vandeurzen 433 3. Pedro Facon 351 4. Bart De Wever 120 5. Louis Ide 92 6. Brieuc Van Damme 68 7. Wouter Beke 53 8. Charles Michel 49 9. Catherine Fonck 36 10. Gwendolyn Rutten 35 De meest populaire politicus van België - Maggie De Block van Open-VLD - voert uiteraard ook de subtop van politici aan die invloed hebben op het gezondheidsbeleid. Ze wordt op een (verre) tweede plaats gevolgd door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen (CD&V). Twee cabinetards van Maggie De Block figureren eveneens in deze subtop: directeur beleidscel Volksgezondheid Pedro Facon - die ook net nog op het erepodium staat - en adjunct-directeur Brieuc Van Damme. Bert Winnen moet ook hier nog vermeld worden, maar kwam wegens zijn langere voorgeschiedenis bij het Riziv in de subtop ambtenaren terecht. De voorzitters van de Vlaamse regeringspartijen staan alle drie in deze shortlist - Bart De Wever (N-VA) op kop, op enige afstand gevold door Wouter Beke (CD&V). Gwendolyn Rutten (Open-VLD) zit nog net in het lijstje . De Wever komt op de vierde plaats en wordt op vijf gevolgd door de gezondheidsspecialist en algemeen secretaris van zijn partij, klinisch bioloog Louis Ide (N-VA). Premier Charles Michel (MR) eist eveneens nog zijn plaats op in dit rijtje. Als Franstalig politicus krijgt hij het gezelschap van de voorzitter van de Kamercommissie Volksgezondheid: de immer kritische arts Catherine Fonck (cdH), het enige lid van de oppositie trouwens in deze politieke subtop. Haalden net niet deze subtop: Waals minister van o.a. Volksgezondheid Maxim Prévot (cdH), PS-voorzitter en burgemeester van Bergen Elio Di Rupo (PS) en Kris Peeters (CD&V), Vlaams minister van Werk, Economie en Consumentenzaken.1. Jo De Cock 757 2. Ri De Ridder 508 3. Raf Mertens 132 4. Bert Winnen 98 5. Christiaan Decoster 93 6. Dirk Dewolf 74 7. Frank Robben 48 8. Xavier De Cuyper 40 9. Bernard Hepp 18 10. Karine Moykens 17 Niet verrassend staat vooral het Riziv in deze subtop in de kijker. En de twee topambtenaren van het Riziv, Jo De Cock en Ri De Ridder, voeren dan ook de subtop aan. Verder is er nog de baas van de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle; Bernard Hepp, maar die volgt pas op verre afstand in de ranking. Bert Winnen maakte vooral carrière als medisch directeur van de Dienst Geneeskundige Verzorging maar scoort mogelijk in de eerste plaats zo goed in zijn huidige functie van adjunct-kabinetschef van minister Maggie De Block. De derde plaats - en de eerste niet-Riziv-plaats - gaat veelzeggend naar KCE-directeur Raf Mertens. Niet alleen de federale maar ook de Vlaamse overheid is hier duidelijk present. Dirk De Wolf, baas van het Agentschap Zorg en Gezondheid, staat op plaats zes - net voor eHealth-topman Frank Robben. Karine Moykens zit nog juist in de top - toch is ze niet alleen secretaris-generaal van het departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin maar waakt ze als hoofd van het VASGAZ ook over de Vlaamse gegevensdeling tussen actoren in de zorg (het agentschap VASGAZ is ingebed in het departement WVG en heeft geen eigen personeel). Verder kan natuurlijk Christiaan Decoster - nog even directeur-generaal van de FOD Volksgezondheid - niet ontbreken, evenmin als Xavier De Cuyper die het FAGG leidt. Haalden net niet deze subtop: administrateur-generaal Agence pour une vie de qualité Alice Baudine, administrateur-generaal van Kind en Gezin Katrien Verhegge, Bruno Gryseels, directeur Instituut Tropische Geneeskunde (ITG).1. Maggie De Block 1312 2. Natalie Eggermont 106 3. Christine Van Broeckhoven 58 4. Marleen Temmerman 52 5. Maaike Van Overloop 46 6. Ilse Weeghmans 40 7. Catherine Fonck 36 8. Gwendolyn Rutten 35 9. Katrien Kesteloot 26 10. Yolande Avontroodt 22 Zowat 6 op 10 vrouwen in deze subtop is arts. Dat veronderstelt dat de meest invloedrijkste vrouwen in de Belgische gezondheidszorg dus tegelijkertijd medisch expert zijn. Bij de mannen is dit niet altijd het geval, ook al scoren ze hoog. Merken we daarbij op dat in de top 10 van mannen (i.e. de algemene top 10, minus Maggie De Block met Jo de Cock op één en Marc Justaert die erbij komt op plaats 10), slechts 4 van de 10 heren ook arts zijn (Ri De Ridder, Marc Moens, Jacques De Toeuf en Raf Mertens). We tellen vier politicae. Na Maggie De Block is Kamerfractieleidster voor cdH Catherine Fonck de best genoteerde politica. Net na haar komt Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten, die in tegenstelling tot Catherine Fonck of andere politicae in de top 100 zich minder profileert (geprofileerd heeft) met gezondheidsthema's. Dat academische autoriteiten als Christine Van Broeckhoven en Marleen Temmerman nog steeds hun invloed uitoefenen in de Belgische gezondheidszorg - ook al is Temmerman momenteel actief in het buitenland - , blijkt uit hun respectievelijke derde en vierde plaats in deze subtop. Noot: na Maggie De Block komt de eerste vrouw in de Top 100 pas op plaats 13 (Natalie Eggermont). Na Eggermont is het wachten tot nummer 28 en 30 (Van Broeckhoven en Temmerman). Na Temmerman is het nog eens 28 (!) plaatsen wachten tot de volgende vrouw (Gwendolyn Rutten) opduikt. Haalden net niet deze subtop:: Vlaams minister van Onderwijs en vice-minister president van de Vlaamse regering Hilde Crevits, CEO van pharma.be Catherine Rutten en Anne De Paepe, rector van UGent.1. Marc Moens 323 2. Jacques De Toeuf 197 3. Maaike Van Overloop 46 4. Paul De Munck 40 5. Reinier Hueting 30 6. Jonathan Brauner 29 7. Robert Rutsaert 23 8/9. Luc De Clercq 17 Roland Lemye 10. Jean-Luc Demeere 12 Een taalkundig zeer evenwichtig samengestelde top - deze subtop van het medisch syndicalisme. Gelijk verdeeld tussen Franstaligen en Nederlandstaligen, wat zeker opvalt in vergelijking met de andere subtops. We rekenen VBS/GBS-voorzitter en anesthesioloog Jean-Luc Demeere als tweetalige Brusselaar officieel bij de Franstaligen. Marc Moens blijft in deze subtop de absolute nummer één, als ondervoorzitter van Bvas/Absym en secretaris-generaal van het VBS/GBS. Hij wordt - op afstand - gevolgd door een kompaan uit Bvas/Absym, huidig voorzitter Jacques De Toeuf. Bvas/Absym bekleedt de helft van de plaatsen in deze top tien, met verder nog reumatoloog Luc De Clercq, huisarts Roland Lemye en de al genoemde Demeere. Het Kartel vult vier plaatsen in deze ranking. Naast voorzitter Reinier Hueting op de vierde plaats in de ranking treffen we nog de internist-nefroloog Robert Rutsaert aan, samen met klinisch bioloog Jonathan Brauner van MoDeS en huisarts Paul De Munck van GBO. Als enige vertegenwoordiger van AADM komt Domus Medica-voorzitter Maaike Van Overloop deze ranking binnen en klimt meteen naar de derde plaats. Zo is ze ook de hoogst geplaatste huisarts - nog voor Kartel-voorzitter Reinier Hueting. En zeker te noteren in dit ondanks de vervrouwelijking van het beroep zeer mannelijk gebleven bastion: de enige vrouw in dit lijstje. Haalden net niet deze subtop: Guido Istas, tot voor kort Mdeon-voorzitter, directeur ASGB Rita Cuypers en Dirk Scheveneels, ondervoorzitter Vlaams Artsensyndicaat en huisarts in Wilrijk.1. Lieven Annemans 249 2. Jan De Maeseneer 101 3. Christine Van Broeckhoven 58 4. Marleen Temmerman 52 5. Ignaas Devisch 42 6. Bert Aertgeerts 35 7. Rik Torfs 29 8. Yvon Englert 27 9. Jan Delepeleire 26 10. Mark Elchardus 26 Erg verscheiden, deze subtop van academici. Met een socioloog, een filosoof-ethicus, een hoogleraar kerkelijk recht, en een gezondheidseconoom. Lieven Annemans is de enige 'academicus' die in de absolute top tien raakte, dus moest hij hier de lijst wel aanvoeren. De Gentse hoogleraar Jan De Maeseneer komt op de tweede plaats. Hij blijft zich op tal van fronten zeer actief inzetten en zijn visie op de eerstelijnszorg verdedigen. Als fervente pleitbezorger van wijkgezondheidscentra bijvoorbeeld, wordt hem dat niet altijd en door iedereen in dank afgenomen. De twee Leuvense hoogleraars Bert Aertgeerts en Jan De Lepeleire zorgen er verder voor dat de huisartsgeneeskunde met verve uit deze subtop komt. Twee artsen-specialisten - twee gynaecologen - in deze subtop. De voormalig decaan van de geneeskundefaculteit Yvon Englert is meteen de enige Franstalige in het rijtje. Marleen Temmerman vertegenwoordigt samen met toponderzoekster Christine Van Broeckhoven een andere minderheid in deze top: de vrouwen. Beiden hebben ook een (korte) politieke carrière als parlementair voor de SP.A gemeen. Christine Van Broeckhoven verdedigt eenzaam de Antwerpse kleuren. De VUB-hoogleraar emeritus sociologie Marc Elchardus bracht met zijn onderzoek naar de meningen en attitudes die leven in de bevolking, enkele fundamentele vragen over de ziekteverzekering onder de aandacht. Haalden net niet deze subtop: hoogleraar huisartsgeneeskunde (KU Leuven) en directeur van CEBAM Patrick Van Krunkelsven, hoogleraar gezondheidsethiek (KU Leuven) Herman Nys en, opvallend, Frank Vandenbroucke, hoogleraar economie (KU Leuven) en voormalig minister van Sociale Zaken (sp.a).1. Peter Degadt 286 2. Marc Decramer 40 3. Dirk Ramaekers 39 4/5. Alain De Wever/ 34 Marc Noppen 6. Marc Van Uytven 32 7. Jean-Noël Godin 30 8. Katrien Kesteloot 26 9/10. Dirk De Ridder/ 24 Pascal Verdonck Als gedelegeerd bestuurder van de grootste Vlaamse ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro steekt Peter Degadt ver uit boven andere decision-makers uit de ziekenhuiswereld. Dat is niet onlogisch, wetende dat hij ruim 775 zorgorganisaties onder zijn hoede heeft. In deze subtop is Marc Decramer de eerste CEO van een (Vlaams) universitair ziekenhuis. Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel volgt op vier, UZ Gent CEO Eric Mortier valt buiten de top 10. Van de Franstalige universitaire ziekenhuizen haalt alleen Alain De Wever het lijstje (gedeelde vierde plaats met Noppen). Opvallend is de derde plaats van Dirk Ramaekers. Die plaats heeft hij waarschijnlijk niet te danken aan zijn huidige functie als CMO in het Jessa Ziekenhuis, maar aan zijn achtergrond als voormalig topman van het Federaal Kenniscentrum, zijn werkzaamheden bij ZNA enzoverder. We merken twee opinion makers op die ook actief zijn in de politieke wereld: Jean-Noël Godin (Strategische cel eerste minister) en Katrien Kesteloot (beleidscel Volksgezondheid). Met zijn vicevoorzitterschap van de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs haalt Pascal Verdonck nog net de top 10. Hij moet die plaats wel delen met de voorzitter van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven, Dirk De Ridder. Naast hun bestuursfunctie in een ziekenhuis, hebben verschillende personen in deze subtop dus nog een bestuursfunctie in een andere organisatie. Ook het reeds afgelegde professioneel parcours heeft wellicht zijn invloed in het resultaat van sommigen. Haalden net niet deze subtop: UZ Gent CEO Eric Mortier, algemeen directeur van Santhe Yves Smeets en Isabelle Loeb, medisch directeur CHU Luik.1. Natalie Eggermont 106 2. Marc Van Ranst 92 3. Wim Distelmans 77 4. Dirk De Wachter 61 5. Marc Cosyns 37 6. Alex Mottrie 27 7. Pedro Brugada 21 8. Herwig Van Dijck 19 9. Hendrik Cammu 18 10. Baki Topal 17 Niet minder dan negen arts-specialisten staan er in deze top 10, in tegenstelling tot slechts één huisarts: Marc Cosyns. Dat kan natuurlijk deels verklaard worden door de aanwezigheid van vier huisartsen in de top van artsensyndicaten. Opmerkelijk is de eerste plaats van de jonge Natalie Eggermont in deze subtop. Als spoedarts-in-opleiding is zij nog niet zo bekend, als voorzitster van klimaatbeweging Climate Express des te meer. Naar aanleiding van de internationale klimaatconferentie in december vorig jaar kon u trouwens een uitgebreid interview met haar lezen in onze krant (zie Artsenkrant n°2430). Ook opmerkelijk: met uitzondering van Herwig Van Dijck komen al deze specialisten regelmatig in de Vlaamse (nieuws)media. Sommigen kunnen we tot op zekere hoogte BV's noemen. Zowel Alex Mottrie als Baki Topal werden bijvoorbeeld opgevoerd in de tv-serie 'Topdokters'. Haalden net niet deze subtop: Orde der Artsen-ondervoorzitter Michel Deneyer, huisarts en Director NIHR Diagnostic Evidence Cooperative aan University of Oxford Ann Van den Bruel, en Jan Stroobants, diensthoofd spoed ZNA Middelheim en voorzitter van de Belgische Vereniging van Spoedartsen."Het steekt me een hart onder de riem dat mijn sociaal engagement als arts zo gewaardeerd wordt. Klimaatverandering is door het medisch tijdschrift The Lancet benoemd als de grootste bedreiging voor de gezondheid van de 21 eeuw. Het is dus aan de artsen van mijn generatie om hun blik te verruimen voorbij de ziekenhuismuren en mee te bouwen aan een gezonde samenleving op een gezonde planeet."