De samenwerkingen waren voorspelbaar. De ziekenhuizen werkten immers tot nu ook al samen voor bepaalde specialismen. De samenwerkingsverbanden die nu zijn aangegaan, gaan echter nog een stap verder, in de geest van de netwerkwerking zoals minister Maggie De Block ze voor ogen heeft. Zo zullen bepaalde onderzoeken slechts in één ziekenhuis plaatsvinden en zullen artsenteams uit de verschillende ziekenhuizen samenwerken.

Zo is het Ziekenhuisnetwerk Kempen met het ondertekend samenwerkingsakkoord bijna aan de eindmeet. In maart hadden ze wel al een intentieverklaring ondertekend, maar nu is er een definitieve overeenkomst voor een structurele samenwerking en de oprichting van het Ziekenhuisnetwerk Kempen vzw.

De samenwerkingen waren voorspelbaar. De ziekenhuizen werkten immers tot nu ook al samen voor bepaalde specialismen. De samenwerkingsverbanden die nu zijn aangegaan, gaan echter nog een stap verder, in de geest van de netwerkwerking zoals minister Maggie De Block ze voor ogen heeft. Zo zullen bepaalde onderzoeken slechts in één ziekenhuis plaatsvinden en zullen artsenteams uit de verschillende ziekenhuizen samenwerken. Zo is het Ziekenhuisnetwerk Kempen met het ondertekend samenwerkingsakkoord bijna aan de eindmeet. In maart hadden ze wel al een intentieverklaring ondertekend, maar nu is er een definitieve overeenkomst voor een structurele samenwerking en de oprichting van het Ziekenhuisnetwerk Kempen vzw.