Samen tellen de 3 ziekenhuizen meer dan 450 artsen. Dat betekent meer kans tot doorgedreven subspecialisatie in bepaalde niches van de gezondheidszorg, ook meer middelen om te investeren in duurdere en complexere technologie en de kritische grootte om voldoende technische competenties te ontwikkelen. Samen kunnen ze ook meer artsen aantrekken in disciplines waar het aanbod van medici eerder beperkt is. De meerwaarde voor de patiënt is groot: hij kan een beroep doen op een ruimer kwalitatief hoogstaand medisch aanbod. Christophe Mouton, algemeen directeur AZ Maria Middelares: "Met de duurzame samenwerking tussen deze drie ziekenhuizen verzekeren we een toegankelijk en regionaal gediversifieerd zorgaanbod in Zuid-West-Vlaanderen en Midden-Oost-Vlaanderen."

De samenwerking kan verschillende vormen aannemen: overleg, uitwisseling van kennis en informatie, maar ook van medewerkers. Het ene ziekenhuis kan dienstverlening aanbieden op locatie bij een ander, of ze kunnen samen bepaalde diensten uitbaten. Die samenwerkingsvormen worden nu project per project verder uitgewerkt.
Jan Deleu, algemeen directeur az groeninge: "az groeninge werkte al vele jaren samen met O.L.V van Lourdes Ziekenhuis Waregem en met het ziekenhuis Maria Middelares Gent. Die samenwerking wordt verder bestendigd in het ziekenhuisnetwerk E17 met vooruitzicht op de verdere uitbouw van heel wat meer specialismen binnen dit netwerk."

De E17-ziekenhuizen willen focussen op zorgkwaliteit, patiëntveiligheid, patiëntgerichtheid, keuzevrijheid voor patiënten en zorgbeleving van de patiënt. Patiënten worden, indien medisch verantwoord, steeds behandeld en verzorgd in het ziekenhuis van eerste opname. Wordt de patiënt doorverwezen naar een ander ziekenhuis van het netwerk, dan kan de patiënt, zodra diens medische toestand het toelaat, terug naar het ziekenhuis van eerste opname. De keuzevrijheid van de patiënt wordt hierbij steeds gerespecteerd. Richard Neirynck, algemeen directeur O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem: "Patiënten kunnen steeds terecht in hun vertrouwde ziekenhuis, en hebben tegelijk toegang tot de zorg van de partnerziekenhuizen."
Niet alleen de patiënt vaart er goed bij. Ziekenhuisartsen krijgen meer kans tot subspecialisatie en competente medewerkers krijgen meer kansen tot zelfontplooiing in specifieke deeldomeinen. De samenwerking gaat ook over de muren van de ziekenhuizen: zij willen immers een actieve rol spelen in de samenwerking met, en de navorming/bijscholing van de doorverwijzende huisartsen en in het bevorderen van de inspraak van huisartsen, patiënten en de gemeenschap in de werking van de ziekenhuizen.
De samenwerking blijft ook niet beperkt tot medische activiteiten.

Ook inzake zorgondersteunende processen streven de drie ziekenhuizen een zo groot mogelijke samenwerking na. Denk maar aan de schaalvoordelen van samenaankoop van medische uitrusting en verbruiksgoederen of aan de efficiëntiewinst door gebruik te maken van gemeenschappelijke ICT-ontwikkelingen.

De drie ziekenhuizen benadrukken dat zij met deze samenwerking proactief hebben ingespeeld op de wens van de overheid, uitgesproken door minister Maggie De Block, dat ziekenhuizen meer en meer zouden samenwerken. De stichtende ziekenhuizen sluiten zich met deze overeenkomst geenszins af voor andere ziekenhuizen en netwerken. Net zoals dat voorheen al gebeurde, blijven ze ook verder met andere ziekenhuizen samenwerken.

Samen tellen de 3 ziekenhuizen meer dan 450 artsen. Dat betekent meer kans tot doorgedreven subspecialisatie in bepaalde niches van de gezondheidszorg, ook meer middelen om te investeren in duurdere en complexere technologie en de kritische grootte om voldoende technische competenties te ontwikkelen. Samen kunnen ze ook meer artsen aantrekken in disciplines waar het aanbod van medici eerder beperkt is. De meerwaarde voor de patiënt is groot: hij kan een beroep doen op een ruimer kwalitatief hoogstaand medisch aanbod. Christophe Mouton, algemeen directeur AZ Maria Middelares: "Met de duurzame samenwerking tussen deze drie ziekenhuizen verzekeren we een toegankelijk en regionaal gediversifieerd zorgaanbod in Zuid-West-Vlaanderen en Midden-Oost-Vlaanderen." De samenwerking kan verschillende vormen aannemen: overleg, uitwisseling van kennis en informatie, maar ook van medewerkers. Het ene ziekenhuis kan dienstverlening aanbieden op locatie bij een ander, of ze kunnen samen bepaalde diensten uitbaten. Die samenwerkingsvormen worden nu project per project verder uitgewerkt. Jan Deleu, algemeen directeur az groeninge: "az groeninge werkte al vele jaren samen met O.L.V van Lourdes Ziekenhuis Waregem en met het ziekenhuis Maria Middelares Gent. Die samenwerking wordt verder bestendigd in het ziekenhuisnetwerk E17 met vooruitzicht op de verdere uitbouw van heel wat meer specialismen binnen dit netwerk." De E17-ziekenhuizen willen focussen op zorgkwaliteit, patiëntveiligheid, patiëntgerichtheid, keuzevrijheid voor patiënten en zorgbeleving van de patiënt. Patiënten worden, indien medisch verantwoord, steeds behandeld en verzorgd in het ziekenhuis van eerste opname. Wordt de patiënt doorverwezen naar een ander ziekenhuis van het netwerk, dan kan de patiënt, zodra diens medische toestand het toelaat, terug naar het ziekenhuis van eerste opname. De keuzevrijheid van de patiënt wordt hierbij steeds gerespecteerd. Richard Neirynck, algemeen directeur O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem: "Patiënten kunnen steeds terecht in hun vertrouwde ziekenhuis, en hebben tegelijk toegang tot de zorg van de partnerziekenhuizen." Niet alleen de patiënt vaart er goed bij. Ziekenhuisartsen krijgen meer kans tot subspecialisatie en competente medewerkers krijgen meer kansen tot zelfontplooiing in specifieke deeldomeinen. De samenwerking gaat ook over de muren van de ziekenhuizen: zij willen immers een actieve rol spelen in de samenwerking met, en de navorming/bijscholing van de doorverwijzende huisartsen en in het bevorderen van de inspraak van huisartsen, patiënten en de gemeenschap in de werking van de ziekenhuizen. De samenwerking blijft ook niet beperkt tot medische activiteiten. Ook inzake zorgondersteunende processen streven de drie ziekenhuizen een zo groot mogelijke samenwerking na. Denk maar aan de schaalvoordelen van samenaankoop van medische uitrusting en verbruiksgoederen of aan de efficiëntiewinst door gebruik te maken van gemeenschappelijke ICT-ontwikkelingen. De drie ziekenhuizen benadrukken dat zij met deze samenwerking proactief hebben ingespeeld op de wens van de overheid, uitgesproken door minister Maggie De Block, dat ziekenhuizen meer en meer zouden samenwerken. De stichtende ziekenhuizen sluiten zich met deze overeenkomst geenszins af voor andere ziekenhuizen en netwerken. Net zoals dat voorheen al gebeurde, blijven ze ook verder met andere ziekenhuizen samenwerken.