Op het nierpasje staat hoeveel de werking van hun nieren nog bedraagt. Het is de verantwoordelijkheid van de patiënt om dat nierpasje bij elk bezoek aan de arts of aan de apothker aan de zorgverlener voor te leggen.

Gemiddeld heeft één op 25 personen een gevorderde vorm van nierfalen. Dat heeft consequenties voor de uitscheiding van diverse geneesmiddelen. Meestal hebben nierpatiënten een lagere dosis van een geneesmiddel nodig. Dat betekent dat de maximale dosis - ook van eenvoudige geneesmiddelen zoals paracetamol - lager ligt dan bij gezonde burgers. Maar ook diabetesmiddelen en antibiotica moeten worden aangepast. Bovendien moet er rekening gehouden worden met de bijwerking van bepaalde geneesmiddelen omdat ze sowieso al toxisch zijn voor de nieren.

Op het nierpasje staat in welke stadium van nierfalen de patiënt zich bevindt. Zo kunnen artsen of apothekers daar rekening mee houden wanneer ze medicatie voorschrijven of meegeven. De nierpas is een initiatief van de Huisartsenvereniging Regio Turnhout en regio Zuiderkempen, de Kempische Farmaceutische Kring en het Ziekenhuisnetwerk Kempen.

Op het nierpasje staat hoeveel de werking van hun nieren nog bedraagt. Het is de verantwoordelijkheid van de patiënt om dat nierpasje bij elk bezoek aan de arts of aan de apothker aan de zorgverlener voor te leggen. Gemiddeld heeft één op 25 personen een gevorderde vorm van nierfalen. Dat heeft consequenties voor de uitscheiding van diverse geneesmiddelen. Meestal hebben nierpatiënten een lagere dosis van een geneesmiddel nodig. Dat betekent dat de maximale dosis - ook van eenvoudige geneesmiddelen zoals paracetamol - lager ligt dan bij gezonde burgers. Maar ook diabetesmiddelen en antibiotica moeten worden aangepast. Bovendien moet er rekening gehouden worden met de bijwerking van bepaalde geneesmiddelen omdat ze sowieso al toxisch zijn voor de nieren.Op het nierpasje staat in welke stadium van nierfalen de patiënt zich bevindt. Zo kunnen artsen of apothekers daar rekening mee houden wanneer ze medicatie voorschrijven of meegeven. De nierpas is een initiatief van de Huisartsenvereniging Regio Turnhout en regio Zuiderkempen, de Kempische Farmaceutische Kring en het Ziekenhuisnetwerk Kempen.