De wet werd ingediend door Parlementsleden van de regeringspartijen, die lid zijn van de Commissie Volksgezondheid. Maar het is de minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (sp.a), die achter deze actie staat.

Na goedkeuring in de Commissie donderdag kreeg het wetsvoorstel nog dezelfde dag een ruime meerderheid van stemmen in De Kamer. Ook een aantal oppositiepartijen stemden vóór.

Deze werkwijze heeft als voordeel dat het Parlement voor een wetsvoorstel niet automatisch eerst om een advies van de Raad van State moet vragen.

Gestructureerd zorgteam

Er kan een 'gestructureerd zorgteam' worden gevormd waarbinnen ook niet-verpleegkundigen verpleegkundige taken kunnen krijgen. Een arts of een verpleegkundige kunnen dit in gang zetten.Een verpleegkundige neemt de coördinatie op zich, eventueel bijgestaan door een arts als er medische handelingen worden verricht.

Voordat niet-verpleegkundigen worden ingeschakeld, put men eerst alle middelen uit om mensen die wel verpleegkunde hebben gestudeerd in het team in te schakelen.

Als dat niet lukt gaat men op zoek naar personen wiens opleiding zo goed als mogelijk aansluit bij dat van een verpleegkundige.

De personen krijgen voor de taken die ze zullen uitvoeren een opleiding door een verpleegkundige of door een arts, naargelang het soort activiteiten.

De verpleegkundige die instaat voor de coördinatie hoeft niet noodzakelijk fysiek aanwezig zijn.

De wet noemt een aantal handelingen die deze personen in ieder geval niet mogen op zich nemen: complexe handelingen zoals invasieve technieken, dialyse, perfusie, aferese, het manipuleren van bloed(producten), extracorporale circulatie,... Het korte lijstje in de wet kan worden uitgebreid per KB.

De wet is geldig tot 1 april - maar kan per KB worden verlengd met maximum zes maanden.

Soepelheid

"Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat ziekenhuizen en andere zorginstellingen op een soepele manier - tijdelijk - extra handen aan het bed kunnen inzetten binnen een duidelijk kader. Er wordt niets opgelegd", geeft minister Frank Vandenbroucke als commentaar.

"Wel worden er mogelijkheden gecreëerd, wanneer de nood hoog is en wanneer verpleegkundigen het nodig achten, om onder hun leiding andere mensen mee aan de slag te laten gaan. Ik denk bijvoorbeeld aan studenten geneeskunde, kinesitherapeuten of andere mensen die over het juiste profiel beschikken."

Minister Vandenbroucke zegt ook begrip te hebben voor de bezorgdheden van het verpleegkundig personeel. "Zij vragen niet alleen vandaag, maar al jaren om extra hulp. Ik neem hun verzuchtingen ernstig en zal op korte termijn met concrete voorstellen komen."

Ook laat de minister de Technische Commissie Verpleegkundigen meteen samenroepen om duidelijke afspraken te maken over de verdere verfijning van taken van verpleegkundigen die niet kunnen gedelegeerd worden.

Zorgnet-Icuro reageert in een persbericht tevreden op de nieuwe wet.

De wet werd ingediend door Parlementsleden van de regeringspartijen, die lid zijn van de Commissie Volksgezondheid. Maar het is de minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (sp.a), die achter deze actie staat. Na goedkeuring in de Commissie donderdag kreeg het wetsvoorstel nog dezelfde dag een ruime meerderheid van stemmen in De Kamer. Ook een aantal oppositiepartijen stemden vóór.Deze werkwijze heeft als voordeel dat het Parlement voor een wetsvoorstel niet automatisch eerst om een advies van de Raad van State moet vragen.Gestructureerd zorgteamEr kan een 'gestructureerd zorgteam' worden gevormd waarbinnen ook niet-verpleegkundigen verpleegkundige taken kunnen krijgen. Een arts of een verpleegkundige kunnen dit in gang zetten.Een verpleegkundige neemt de coördinatie op zich, eventueel bijgestaan door een arts als er medische handelingen worden verricht.Voordat niet-verpleegkundigen worden ingeschakeld, put men eerst alle middelen uit om mensen die wel verpleegkunde hebben gestudeerd in het team in te schakelen.Als dat niet lukt gaat men op zoek naar personen wiens opleiding zo goed als mogelijk aansluit bij dat van een verpleegkundige.De personen krijgen voor de taken die ze zullen uitvoeren een opleiding door een verpleegkundige of door een arts, naargelang het soort activiteiten.De verpleegkundige die instaat voor de coördinatie hoeft niet noodzakelijk fysiek aanwezig zijn. De wet noemt een aantal handelingen die deze personen in ieder geval niet mogen op zich nemen: complexe handelingen zoals invasieve technieken, dialyse, perfusie, aferese, het manipuleren van bloed(producten), extracorporale circulatie,... Het korte lijstje in de wet kan worden uitgebreid per KB.De wet is geldig tot 1 april - maar kan per KB worden verlengd met maximum zes maanden. Soepelheid"Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat ziekenhuizen en andere zorginstellingen op een soepele manier - tijdelijk - extra handen aan het bed kunnen inzetten binnen een duidelijk kader. Er wordt niets opgelegd", geeft minister Frank Vandenbroucke als commentaar. "Wel worden er mogelijkheden gecreëerd, wanneer de nood hoog is en wanneer verpleegkundigen het nodig achten, om onder hun leiding andere mensen mee aan de slag te laten gaan. Ik denk bijvoorbeeld aan studenten geneeskunde, kinesitherapeuten of andere mensen die over het juiste profiel beschikken."Minister Vandenbroucke zegt ook begrip te hebben voor de bezorgdheden van het verpleegkundig personeel. "Zij vragen niet alleen vandaag, maar al jaren om extra hulp. Ik neem hun verzuchtingen ernstig en zal op korte termijn met concrete voorstellen komen." Ook laat de minister de Technische Commissie Verpleegkundigen meteen samenroepen om duidelijke afspraken te maken over de verdere verfijning van taken van verpleegkundigen die niet kunnen gedelegeerd worden.Zorgnet-Icuro reageert in een persbericht tevreden op de nieuwe wet.