Voor een keer trok de minister van Volksgezondheid en tevens huisarts Maggie De Block nog eens haar witte schort aan. Jo Vandeurzen en Bart Somers doneerden meteen bloed. De genodigden konden meteen ook een blik werpen in het centrale donorlab, waar alle bloedtesten gebeuren.

Het nieuwe laboratoriumgebouw is hypermodern en voorziet in 95 procent in de eigen energie. Het Rode Kruis zelf is en blijft een van de grootste vrijwilligersorganisaties van ons land. Meer dan 13.000 vrijwilligers zetten zich geregeld in. " Het Centrum voor Evidence Based Practice van het Rode Kruis heeft de ambitie om in de verschillende domeinen van dienstverlening een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk", stelde minister De Block in haar speech. "Ik vind het belangrijk dat zij op deze manier garanties te geven voor effectieve en efficiënte hulpverlening zowel in het humanitaire domein, de noodhulp als de bloedvoorziening.

'Evidence based' werken is één van de krachtlijnen in mijn beleid van de komende jaren. Ik wil daarom ingaan op één van de initiatieven die Volksgezondheid, trouwens in nauwe samenwerking met het Rode Kruis, heeft genomen over het gebruik van bloed in de ziekenhuizen.

In 2010 heeft de federale overheid hiervoor een beleid uitgewerkt en de nodige financiële middelen vrijgemaakt : het gaat om 4,5 miljoen euro. Eind 2011 zijn een 'begeleidingscomité hemovigilantie', en daarna het platform Belgian Quality in Transfusion of BeQuinT, opgericht met als opdracht een meetbare vooruitgang te realiseren inzake hemovigilantie en kwaliteit van bloedtransfusie in het ziekenhuis.

Een coherent transfusiebeleid start in de bloedinstellingen en loopt door tot aan de bedzijde van de ontvanger. En de beide Rode Kruis-instellingen hebben een zeer goed zicht over hoe de vraag naar bloed en bloedproducten wordt beheerd in de ziekenhuizen."

Voor een keer trok de minister van Volksgezondheid en tevens huisarts Maggie De Block nog eens haar witte schort aan. Jo Vandeurzen en Bart Somers doneerden meteen bloed. De genodigden konden meteen ook een blik werpen in het centrale donorlab, waar alle bloedtesten gebeuren.Het nieuwe laboratoriumgebouw is hypermodern en voorziet in 95 procent in de eigen energie. Het Rode Kruis zelf is en blijft een van de grootste vrijwilligersorganisaties van ons land. Meer dan 13.000 vrijwilligers zetten zich geregeld in. " Het Centrum voor Evidence Based Practice van het Rode Kruis heeft de ambitie om in de verschillende domeinen van dienstverlening een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk", stelde minister De Block in haar speech. "Ik vind het belangrijk dat zij op deze manier garanties te geven voor effectieve en efficiënte hulpverlening zowel in het humanitaire domein, de noodhulp als de bloedvoorziening. 'Evidence based' werken is één van de krachtlijnen in mijn beleid van de komende jaren. Ik wil daarom ingaan op één van de initiatieven die Volksgezondheid, trouwens in nauwe samenwerking met het Rode Kruis, heeft genomen over het gebruik van bloed in de ziekenhuizen. In 2010 heeft de federale overheid hiervoor een beleid uitgewerkt en de nodige financiële middelen vrijgemaakt : het gaat om 4,5 miljoen euro. Eind 2011 zijn een 'begeleidingscomité hemovigilantie', en daarna het platform Belgian Quality in Transfusion of BeQuinT, opgericht met als opdracht een meetbare vooruitgang te realiseren inzake hemovigilantie en kwaliteit van bloedtransfusie in het ziekenhuis. Een coherent transfusiebeleid start in de bloedinstellingen en loopt door tot aan de bedzijde van de ontvanger. En de beide Rode Kruis-instellingen hebben een zeer goed zicht over hoe de vraag naar bloed en bloedproducten wordt beheerd in de ziekenhuizen."