In Vlaanderen zijn 55 ziekenhuizen actief, verspreid over 105 ziekenhuiscampussen, goed voor 29.577 hospitalisatiebedden in de acute ziekenhuizen. Tot midden 2014 werd de infrastructuur van de ziekenhuizen gedeeltelijk betoelaagd door de Vlaamse overheid en geheel of gedeeltelijk door de federale overheid. Door de staatshervorming wordt Vlaanderen exclusief bevoegd voor de onroerende en roerende investeringen in ziekenhuizen. Ook de betoelaging van zware medische apparatuur zoals NMR, PET en radiotherapie is nu een Vlaamse bevoegdheid.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: "In dialoog met de ziekenhuissector werd een nieuw financieringsconcept voor de ziekenhuisinfrastructuur uitgewerkt. Concreet zullen we aan de ziekenhuizen een forfaitair bedrag uitbetalen voor de instandhouding van hun bestaande infrastructuur. Voor grotere, nieuwe investeringen zal de introductie van een strategische forfaitaire betoelaging sporen met de realisatie van het nieuw 'Zorgstrategisch plan voor Vlaanderen', waarbij de reikwijdte wordt verruimd van het niveau van het individuele ziekenhuis naar het regionale niveau."

Zorgstrategisch plan

"In het 'Zorgstrategisch plan' streven we naar een solide basisaanbod, een concentratie van expertise voor complexe pathologieën en een rationalisatie van het hoogtechnologisch zorgaanbod. Basisziekenhuizen zijn door hun inbedding in het lokale zorgweefsel ideaal geplaatst om geïntegreerde netwerken op te zetten met de eerstelijn en de lokale welzijnsactoren. Het gaat om het belang van een betere kwalitatieve zorg voor de patiënt."

Conform Europese begrotingsregels

"De overdracht van de bevoegdheid om de investeringen in ziekenhuizen te financieren én de daarmee gepaard gaande overdracht van historische verbintenissen, stelde Vlaanderen voor grote uitdagingen. Daarenboven werden in 2014 zowel het oude federale systeem als het oude Vlaamse subsidiesysteem door Europa afgekeurd, met grote gevolgen voor de begrotingsresultaten en de overheidsschuld. Daarom wenden we een nieuwe financieringstechniek aan die de lopende financieringsengagementen op een gematigde wijze aanrekent en in lijn is met de Europese regelgeving", aldus Jo Vandeurzen.

De forfaitaire methode werd inmiddels ook officieel goedgekeurd door het Instituut voor de Nationale Rekeningen dat in België optreedt in functie van Eurostat. Net als voor de infrastructuurfinanciering van de rusthuizen is dus een duurzame oplossing gevonden voor de investeringsproblematieken die al jaren aansleepten. Zo komt er een instandhoudingsforfait voor de infrastructuur van de ziekenhuizen en wordt een strategisch forfait opgestart.

Instandhoudingsforfait: €32 miljoen nieuwe middelen voor onderhoud ziekenhuizen

Dit is bedoeld om de bestaande infrastructuur (onroerend en roerend) in exploitatie te kunnen houden. Dit betekent dat het materiaal in de ziekenhuizen moet kunnen vervangen worden en dat onderhoudswerken aan bestaande gebouwen moeten kunnen uitgevoerd worden. Zo kan men de dienstverlening binnen de bestaande setting van diensten en functies op een kwaliteitsvolle manier blijven uitvoeren. Het is niet de bedoeling om via dit forfait vernieuwbouw of werken uit te voeren die een grondige aanpassing van de gebouwen tot doel hebben.

Een ziekenhuis is vrij om dit forfait te besteden aan infrastructuurwerken en roerende investeringen, zolang de aanpassingen niet raken aan de zorgstrategische planning. Het forfait wordt berekend op verschillende parameters zoals aantal bedden/plaatsen, operatiekwartier-zalen, aantal bunkers radiotherapie... en wordt toegekend voor onbepaalde duur. Er is gekozen voor een forfait dat maximaal instaat voor administratieve eenvoud en de ziekenhuizen responsabiliseert. Voor de opstart van dit instandhoudingsforfait maakt de Vlaamse Regering vanaf 2017 €32 miljoen extra vrij.

Strategisch forfait voor (ver-)nieuwbouw

Hiermee worden de kosten vergoed van de volledige nieuwbouw van ziekenhuizen, de uitbreiding van bestaande capaciteit, en andere structurele investeringen. In een eerste fase worden de engagementen ingekanteld voor reeds in aanbouw zijnde ziekenhuizen en kunnen precaire situaties waarin dringende investeringen vereist zijn, verholpen worden.

Dit strategisch forfait is gelinkt aan een infrastructuurinvestering die past binnen een zorgstrategisch kader voor Vlaanderen, dat de basis zal vormen voor de toekenning van het strategisch forfait. Dit forfait wordt betaald vanaf de ingebruikname na realisatie van de investering en wordt toegekend voor onbepaalde duur. Hierbij wordt er ook rekening gehouden met een verschillende parameters zoals het aantal bedden/plaatsen, het aantal operatiekwartier-zalen, het aantal bunkers radiotherapie... Vanaf het jaar van de ingebruikname van de infrastructuur en na realisatie van de investering wordt het forfait jaarlijks en voor onbetaalde duur uitbetaald.

Budget: in 2017 al voor 142 miljoen euro in nieuw financieringsmodel

Op termijn bedraagt het budget voor het instandhoudingsforfait 218 miljoen euro en voor het strategisch forfait 557 miljoen euro, samen dus 776 miljoen euro. Hiervan wordt voor 2017 al 142 miljoen euro voorzien. Daarnaast worden de verplichtingen uit het verleden aan de ziekenhuizen nagekomen: in totaal voor zo'n 450 miljoen euro.

1,6 miljard lopende investeringen in 21 ziekenhuizen

Momenteel zijn een heleboel investeringen in de ziekenhuissector al lopende. Mooie voorbeelden van hoe een vernieuwde infrastructuur zowel voor de patiënt als voor de zorgverlener een meerwaarde kan betekenen, vind je terug in de video in onderstaande link.

In Vlaanderen zijn 55 ziekenhuizen actief, verspreid over 105 ziekenhuiscampussen, goed voor 29.577 hospitalisatiebedden in de acute ziekenhuizen. Tot midden 2014 werd de infrastructuur van de ziekenhuizen gedeeltelijk betoelaagd door de Vlaamse overheid en geheel of gedeeltelijk door de federale overheid. Door de staatshervorming wordt Vlaanderen exclusief bevoegd voor de onroerende en roerende investeringen in ziekenhuizen. Ook de betoelaging van zware medische apparatuur zoals NMR, PET en radiotherapie is nu een Vlaamse bevoegdheid.Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: "In dialoog met de ziekenhuissector werd een nieuw financieringsconcept voor de ziekenhuisinfrastructuur uitgewerkt. Concreet zullen we aan de ziekenhuizen een forfaitair bedrag uitbetalen voor de instandhouding van hun bestaande infrastructuur. Voor grotere, nieuwe investeringen zal de introductie van een strategische forfaitaire betoelaging sporen met de realisatie van het nieuw 'Zorgstrategisch plan voor Vlaanderen', waarbij de reikwijdte wordt verruimd van het niveau van het individuele ziekenhuis naar het regionale niveau."Zorgstrategisch plan"In het 'Zorgstrategisch plan' streven we naar een solide basisaanbod, een concentratie van expertise voor complexe pathologieën en een rationalisatie van het hoogtechnologisch zorgaanbod. Basisziekenhuizen zijn door hun inbedding in het lokale zorgweefsel ideaal geplaatst om geïntegreerde netwerken op te zetten met de eerstelijn en de lokale welzijnsactoren. Het gaat om het belang van een betere kwalitatieve zorg voor de patiënt."Conform Europese begrotingsregels"De overdracht van de bevoegdheid om de investeringen in ziekenhuizen te financieren én de daarmee gepaard gaande overdracht van historische verbintenissen, stelde Vlaanderen voor grote uitdagingen. Daarenboven werden in 2014 zowel het oude federale systeem als het oude Vlaamse subsidiesysteem door Europa afgekeurd, met grote gevolgen voor de begrotingsresultaten en de overheidsschuld. Daarom wenden we een nieuwe financieringstechniek aan die de lopende financieringsengagementen op een gematigde wijze aanrekent en in lijn is met de Europese regelgeving", aldus Jo Vandeurzen.De forfaitaire methode werd inmiddels ook officieel goedgekeurd door het Instituut voor de Nationale Rekeningen dat in België optreedt in functie van Eurostat. Net als voor de infrastructuurfinanciering van de rusthuizen is dus een duurzame oplossing gevonden voor de investeringsproblematieken die al jaren aansleepten. Zo komt er een instandhoudingsforfait voor de infrastructuur van de ziekenhuizen en wordt een strategisch forfait opgestart. Instandhoudingsforfait: €32 miljoen nieuwe middelen voor onderhoud ziekenhuizenDit is bedoeld om de bestaande infrastructuur (onroerend en roerend) in exploitatie te kunnen houden. Dit betekent dat het materiaal in de ziekenhuizen moet kunnen vervangen worden en dat onderhoudswerken aan bestaande gebouwen moeten kunnen uitgevoerd worden. Zo kan men de dienstverlening binnen de bestaande setting van diensten en functies op een kwaliteitsvolle manier blijven uitvoeren. Het is niet de bedoeling om via dit forfait vernieuwbouw of werken uit te voeren die een grondige aanpassing van de gebouwen tot doel hebben. Een ziekenhuis is vrij om dit forfait te besteden aan infrastructuurwerken en roerende investeringen, zolang de aanpassingen niet raken aan de zorgstrategische planning. Het forfait wordt berekend op verschillende parameters zoals aantal bedden/plaatsen, operatiekwartier-zalen, aantal bunkers radiotherapie... en wordt toegekend voor onbepaalde duur. Er is gekozen voor een forfait dat maximaal instaat voor administratieve eenvoud en de ziekenhuizen responsabiliseert. Voor de opstart van dit instandhoudingsforfait maakt de Vlaamse Regering vanaf 2017 €32 miljoen extra vrij.Strategisch forfait voor (ver-)nieuwbouwHiermee worden de kosten vergoed van de volledige nieuwbouw van ziekenhuizen, de uitbreiding van bestaande capaciteit, en andere structurele investeringen. In een eerste fase worden de engagementen ingekanteld voor reeds in aanbouw zijnde ziekenhuizen en kunnen precaire situaties waarin dringende investeringen vereist zijn, verholpen worden.Dit strategisch forfait is gelinkt aan een infrastructuurinvestering die past binnen een zorgstrategisch kader voor Vlaanderen, dat de basis zal vormen voor de toekenning van het strategisch forfait. Dit forfait wordt betaald vanaf de ingebruikname na realisatie van de investering en wordt toegekend voor onbepaalde duur. Hierbij wordt er ook rekening gehouden met een verschillende parameters zoals het aantal bedden/plaatsen, het aantal operatiekwartier-zalen, het aantal bunkers radiotherapie... Vanaf het jaar van de ingebruikname van de infrastructuur en na realisatie van de investering wordt het forfait jaarlijks en voor onbetaalde duur uitbetaald.Budget: in 2017 al voor 142 miljoen euro in nieuw financieringsmodelOp termijn bedraagt het budget voor het instandhoudingsforfait 218 miljoen euro en voor het strategisch forfait 557 miljoen euro, samen dus 776 miljoen euro. Hiervan wordt voor 2017 al 142 miljoen euro voorzien. Daarnaast worden de verplichtingen uit het verleden aan de ziekenhuizen nagekomen: in totaal voor zo'n 450 miljoen euro. 1,6 miljard lopende investeringen in 21 ziekenhuizenMomenteel zijn een heleboel investeringen in de ziekenhuissector al lopende. Mooie voorbeelden van hoe een vernieuwde infrastructuur zowel voor de patiënt als voor de zorgverlener een meerwaarde kan betekenen, vind je terug in de video in onderstaande link.