De Kamer zoekt dringend leden om de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie te vernieuwen. De eerste oproep verscheen in het Staatsblad van 16 maart vorig jaar - een tweede oproep volgde op 19 juni 2015.

Met eenzelfde probleem worstelt de Kamer voor Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking. Een oproep verscheen op 11 maart vorige jaar.
De Kamer heeft de bevoegdheid over deze Evaluatiecommissies van de Senaat overgenomen.

De Euthanasiecommissie telt 16 leden: acht artsen, vier juristen en vier leden uit organisaties die nauw betrokken zijn bij de euthanasieproblematiek. Vier van de artsen moeten academici zijn.

De Abortuscommissie heeft een gelijke samenstelling. De vier laatste leden moet komen uit organisaties die vrouwen in noodsituaties opvangen en begeleiden.

Een wet regelde nog maar pas de samenstelling van deze commissies (wet van 16 juni, BS van 30 juni). De artsen-academici moeten niet noodzakelijk actief hoogleraar zijn, het mogen ook docenten zijn of hoogleraren emeriti. Voor de juristen werd de categorie hoogleraar op dezelfde wijze uitgebreid (terwijl daarnaast advocaten in aanmerking komen).

Op die manier hoopt de Kamer het gebrek aan kandidaten te verhelpen - het is bij de categorieën van academici dat er tekorten zijn.
Personen die tijdens een vorige oproep al hun kandidatuur indienden, hoeven dat niet opnieuw te doen. Ze blijven automatisch kandidaat.

De Kamer zoekt dringend leden om de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie te vernieuwen. De eerste oproep verscheen in het Staatsblad van 16 maart vorig jaar - een tweede oproep volgde op 19 juni 2015. Met eenzelfde probleem worstelt de Kamer voor Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking. Een oproep verscheen op 11 maart vorige jaar. De Kamer heeft de bevoegdheid over deze Evaluatiecommissies van de Senaat overgenomen. De Euthanasiecommissie telt 16 leden: acht artsen, vier juristen en vier leden uit organisaties die nauw betrokken zijn bij de euthanasieproblematiek. Vier van de artsen moeten academici zijn. De Abortuscommissie heeft een gelijke samenstelling. De vier laatste leden moet komen uit organisaties die vrouwen in noodsituaties opvangen en begeleiden. Een wet regelde nog maar pas de samenstelling van deze commissies (wet van 16 juni, BS van 30 juni). De artsen-academici moeten niet noodzakelijk actief hoogleraar zijn, het mogen ook docenten zijn of hoogleraren emeriti. Voor de juristen werd de categorie hoogleraar op dezelfde wijze uitgebreid (terwijl daarnaast advocaten in aanmerking komen). Op die manier hoopt de Kamer het gebrek aan kandidaten te verhelpen - het is bij de categorie├źn van academici dat er tekorten zijn. Personen die tijdens een vorige oproep al hun kandidatuur indienden, hoeven dat niet opnieuw te doen. Ze blijven automatisch kandidaat.