...

Met ruim 40 procent zijn ze, de Nederlandse vrouwen in raden van bestuur (directie, nvdr) en raden van commissarissen (toezichtsorgaan, nvdr) in de sector zorg en welzijn. Dat is nog altijd in de minderheid, schrijft Medisch Contact. Over een periode van tien jaar stelt het Centraal Planbureau wel een evolutie vast, van 30% vrouwen in topfuncties in zorg en welzijn in 2008 naar 40% in 2018.Ter vergelijking: in een onderzoek van maart van dit jaar berekenden Artsenkrant en haar Franstalige zusterkrant Le journal du Médecin dat het percentage vrouwen in de raad van bestuur van ziekenhuizen (inclusief leden met raadgevende stem en de secretaris) 28% bedraagt, zowel in Vlaanderen als Franstalig België.Verder stelde de redactie van Artsenkrant vast dat van de 53 Vlaamse algemene en universitaire ziekenhuizen, er negen door een vrouw worden geleid (17%). Met 15 procent zijn de vrouwelijke medisch directeurs/hoofdartsen in Vlaanderen eveneens sterk in de minderheid. Cijfers over de evolutie van het aantal vrouwen aan de top (= directiefuncties en raad van bestuur) in de zorgsector zijn er vooralsnog niet voor ons land.