Aan een ontslag om dringende redenen zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet het gaan om ernstige feiten, gevolgd door het ontslag binnen de 3 dagen. Omdat het ziekenhuis echter al veel langer een onderzoek aan het voeren was naar de feiten die de ex-directeur en hoofdgeneesheer ten laste werden gelegd, vervielen de 'dringende reden'. Volgens de advocaat van de voormalige directeur heeft het ziekenhuis deze procedure misbruikt omdat het gewoon de goedkoopste manier was om van de man af te geraken. De rechters in eerste aanleg en in beroep volgen de juridische redenering van de ontslagen arts en kennen hem een schadevergoeding van 600.000 euro toe.

Aan een ontslag om dringende redenen zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet het gaan om ernstige feiten, gevolgd door het ontslag binnen de 3 dagen. Omdat het ziekenhuis echter al veel langer een onderzoek aan het voeren was naar de feiten die de ex-directeur en hoofdgeneesheer ten laste werden gelegd, vervielen de 'dringende reden'. Volgens de advocaat van de voormalige directeur heeft het ziekenhuis deze procedure misbruikt omdat het gewoon de goedkoopste manier was om van de man af te geraken. De rechters in eerste aanleg en in beroep volgen de juridische redenering van de ontslagen arts en kennen hem een schadevergoeding van 600.000 euro toe.