Zorgvoorzieningen kunnen hun patiënten, bezoekers en medewerkers niet verbieden om foto's of filmpjes te maken. Wel is het belangrijk dat andere mensen niet ongewild in beeld komen. Te vaak staat er, veelal onbewust, een andere patiënt, bezoeker of zorgmedewerker mee op de foto of in het filmpje. Dat audiovisueel materiaal wordt dan nog vaak gedeeld op sociale media, waardoor het al eens een eigen leven durft te gaan leiden.

Toestemming is altijd vereist

Het portretrecht vereist nochtans in bijna alle gevallen een toestemming van de betrokkene, zowel voor het maken van opnames (foto's, video's, geluidsopnames) als voor het gebruik (bv. het verspreiden) ervan.
Publieke plaatsen vormen hierop een uitzondering. Op publieke plaatsen, kan een persoon zich niet verzetten tegen het maken van een afbeelding. Een zorgvoorziening kan volgens Zorgnet-Icuro echter zeker niet als een "publieke plaats" worden beschouwd.

Een andere uitzondering is dat ook voor afbeeldingen van een menigte mensen, waarbij het individu "zijn persoonlijk karakter" verliest, in principe geen toestemming vereist is. In zorgvoorzieningen zou vanuit die optiek enkel een uitzondering gemaakt kunnen worden in het geval van een publieke gebeurtenis zoals een opendeurdag.

Zorgvoorzieningen kunnen hun patiënten, bezoekers en medewerkers niet verbieden om foto's of filmpjes te maken. Wel is het belangrijk dat andere mensen niet ongewild in beeld komen. Te vaak staat er, veelal onbewust, een andere patiënt, bezoeker of zorgmedewerker mee op de foto of in het filmpje. Dat audiovisueel materiaal wordt dan nog vaak gedeeld op sociale media, waardoor het al eens een eigen leven durft te gaan leiden. Toestemming is altijd vereist Het portretrecht vereist nochtans in bijna alle gevallen een toestemming van de betrokkene, zowel voor het maken van opnames (foto's, video's, geluidsopnames) als voor het gebruik (bv. het verspreiden) ervan. Publieke plaatsen vormen hierop een uitzondering. Op publieke plaatsen, kan een persoon zich niet verzetten tegen het maken van een afbeelding. Een zorgvoorziening kan volgens Zorgnet-Icuro echter zeker niet als een "publieke plaats" worden beschouwd. Een andere uitzondering is dat ook voor afbeeldingen van een menigte mensen, waarbij het individu "zijn persoonlijk karakter" verliest, in principe geen toestemming vereist is. In zorgvoorzieningen zou vanuit die optiek enkel een uitzondering gemaakt kunnen worden in het geval van een publieke gebeurtenis zoals een opendeurdag.