De huidige opleiding kon immers niet tegemoet komen aan het aantal uren stage dat Europa oplegt. Nu heeft de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de conceptnota 'professionele bachelor verpleegkunde' goedgekeurd. Daardoor kan de opleiding vanaf het academiejaar 2016-2017 met één jaar worden verlengd. De driejarige graduaatsopleiding HBO5 blijft wel bestaan.

Contractstage


Nieuw in de verpleegopleiding is de contractstage waarbij studenten verpleegkunde op het einde van hun bacheloropleiding al deeltijds in de gezondheidssector aan de slag kunnen. Het gaat om, wat men noemt, een 'stage plus', gebaseerd op een overeenkomst tussen de student, de werkplek en de hogeschool. De student gaat dan als verpleegkundige in opleiding meewerken in ziekenhuizen, thuiszorg of WZC's. Het groot voordeel van die contractstage is dat daardoor geen 'gat' zal vallen door de plots langere studieduur. Of de stagiairs daar ook voor zullen betaald worden, is een van de elementen dat nog wordt onderzocht. Daarom wordt een platform ontwikkeld waarin de opleidingen nog nauwer met het werkveld zullen gaan samenwerken. De concrete modaliteiten van de contractstage zullen binnen dat platform worden voorbereid.
Er wordt ook bekeken of het schakelprogramma dat nu moet worden gevolgd om een master in de verpleegkunde te bereiken, kan worden ingebed in de verlengde bachelor.

De huidige opleiding kon immers niet tegemoet komen aan het aantal uren stage dat Europa oplegt. Nu heeft de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de conceptnota 'professionele bachelor verpleegkunde' goedgekeurd. Daardoor kan de opleiding vanaf het academiejaar 2016-2017 met één jaar worden verlengd. De driejarige graduaatsopleiding HBO5 blijft wel bestaan.Contractstage Nieuw in de verpleegopleiding is de contractstage waarbij studenten verpleegkunde op het einde van hun bacheloropleiding al deeltijds in de gezondheidssector aan de slag kunnen. Het gaat om, wat men noemt, een 'stage plus', gebaseerd op een overeenkomst tussen de student, de werkplek en de hogeschool. De student gaat dan als verpleegkundige in opleiding meewerken in ziekenhuizen, thuiszorg of WZC's. Het groot voordeel van die contractstage is dat daardoor geen 'gat' zal vallen door de plots langere studieduur. Of de stagiairs daar ook voor zullen betaald worden, is een van de elementen dat nog wordt onderzocht. Daarom wordt een platform ontwikkeld waarin de opleidingen nog nauwer met het werkveld zullen gaan samenwerken. De concrete modaliteiten van de contractstage zullen binnen dat platform worden voorbereid. Er wordt ook bekeken of het schakelprogramma dat nu moet worden gevolgd om een master in de verpleegkunde te bereiken, kan worden ingebed in de verlengde bachelor.