UZ Leuven is erkend door de Nederlandse Vereniging voor traumachirurgie. De Nederlandse erkenning is voorbehouden voor centra die een state-of-the-artprotocol hebben ingevoerd en volledig afgestemd zijn op de opvang van patiënten na een zwaar ongeval (traumapatiënten). Zo moet het mogelijk zijn om meteen beroep te kunnen doen op beeldvorming, bloedproducten, een operatiezaal en een gespecialiseerd traumateam.

Prof. dr. Stefaan Nijs, traumachirurg in UZ Leuven: "Doordat er dag en nacht gespecialiseerde traumachirurgen aanwezig zijn, kunnen we snel een ingreep garanderen aan traumapatiënten waarvoor tijdig handelen essentieel is. Vroeger waren we 's nachts wel thuis bereikbaar, maar je verliest door je verplaatsing makkelijk twintig minuten. Bij traumapatiënten met zware hersenletsels, botbreuken en gekwetste organen kan tijd een groot verschil maken."

Concentratie en netwerking

In Nederland, maar ook in Engeland en Duitsland, wordt de zorg voor ernstige traumapatiënten zo veel mogelijk geconcentreerd in de level 1-traumacentra om specialistische zorg te kunnen garanderen. De centra maken samen met andere (supra)regionale ziekenhuizen deel uit van een traumanetwerk, om zo ook een optimale regiowerking te realiseren.

Die werkwijze werpt duidelijk vruchten af. Professor Nijs: "Na twee jaar konden de Britten al aantonen dat de kans op overleving na een zwaar ongeval door die doorverwijzing met 30 procent stijgt. De meest recente gegevens uit Engeland[1] tonen zelfs aan dat de overlevingskans momenteel 63 procent hoger is dan voor de introductie van de level 1-traumacentra."

Voortrekkersrol

Engeland telt, volgens Eurostatcijfers van de laatste drie jaar, op 1 miljoen inwoners gemiddeld 27 dodelijke ongevalsslachtoffers, Nederland telt er 26 en Duitsland 28. Ons land doet het met de helft meer (50) heel wat minder goed. Professor Nijs: "In ons land bestaat het systeem om zware traumapatiënten standaard door te verwijzen naar een level 1-traumacentrum nog niet. Met de behaalde erkenning als level 1-traumacentrum op zak wil UZ Leuven een voortrekkersrol innemen in het nationale debat om de complexe traumazorg ook in ons land te reorganiseren."

UZ Leuven is erkend door de Nederlandse Vereniging voor traumachirurgie. De Nederlandse erkenning is voorbehouden voor centra die een state-of-the-artprotocol hebben ingevoerd en volledig afgestemd zijn op de opvang van patiënten na een zwaar ongeval (traumapatiënten). Zo moet het mogelijk zijn om meteen beroep te kunnen doen op beeldvorming, bloedproducten, een operatiezaal en een gespecialiseerd traumateam.Prof. dr. Stefaan Nijs, traumachirurg in UZ Leuven: "Doordat er dag en nacht gespecialiseerde traumachirurgen aanwezig zijn, kunnen we snel een ingreep garanderen aan traumapatiënten waarvoor tijdig handelen essentieel is. Vroeger waren we 's nachts wel thuis bereikbaar, maar je verliest door je verplaatsing makkelijk twintig minuten. Bij traumapatiënten met zware hersenletsels, botbreuken en gekwetste organen kan tijd een groot verschil maken." Concentratie en netwerking In Nederland, maar ook in Engeland en Duitsland, wordt de zorg voor ernstige traumapatiënten zo veel mogelijk geconcentreerd in de level 1-traumacentra om specialistische zorg te kunnen garanderen. De centra maken samen met andere (supra)regionale ziekenhuizen deel uit van een traumanetwerk, om zo ook een optimale regiowerking te realiseren.Die werkwijze werpt duidelijk vruchten af. Professor Nijs: "Na twee jaar konden de Britten al aantonen dat de kans op overleving na een zwaar ongeval door die doorverwijzing met 30 procent stijgt. De meest recente gegevens uit Engeland[1] tonen zelfs aan dat de overlevingskans momenteel 63 procent hoger is dan voor de introductie van de level 1-traumacentra." Voortrekkersrol Engeland telt, volgens Eurostatcijfers van de laatste drie jaar, op 1 miljoen inwoners gemiddeld 27 dodelijke ongevalsslachtoffers, Nederland telt er 26 en Duitsland 28. Ons land doet het met de helft meer (50) heel wat minder goed. Professor Nijs: "In ons land bestaat het systeem om zware traumapatiënten standaard door te verwijzen naar een level 1-traumacentrum nog niet. Met de behaalde erkenning als level 1-traumacentrum op zak wil UZ Leuven een voortrekkersrol innemen in het nationale debat om de complexe traumazorg ook in ons land te reorganiseren."