Sciensano volgt tijdens de pandemie de bedbezetting in ziekenhuizen van dag op dag op - inclusief het aantal patiënten op intensieve zorg. Het onderzocht de risicofactoren voor overlijden bij 1.747 covidpatiënten die tusssen maart en augustus 2020 in de afdeling intensieve zorg verbleven.

Niet alleen hogere leeftijd, co-morbide aandoeningen, en invasieve beademing of ECMO hingen samen met een verminderde overlevingskans, ook organisatorische aspecten bleken van belang.

Wanneer gebruik moest gemaakt worden van overflow-capaciteit, steeg de kans van overlijden. Ziekenhuizen creëerde extra bedden intensieve zorg door afdelingen, operatiekwartieren of ontwaakruimten om te bouwen. Maar extra bedden en apparatuur is niet genoeg. Het ziekenhuis moet ook voldoende gekwalificeerd personeel vinden om deze bedden te bemannen.

Ondanks de geleverde inspanningen kon men niet vermijden dat de mortaliteit bij het aanspreken van de overflowcapaciteit toch 6% hoger bleef liggen dan wanneer het ziekenhuis alleen de erkende capaciteit intensieve zorg moest aanspreken.

Het is dus eigenlijk te vermijden om de bestaande IZ-capaciteit te overschrijden.

Om een optimale spreiding over de 'erkende' capaciteit te verkrijgen, moet het transfereren van patiënten naar ziekenhuizen met nog beschikbare erkende bedden vlotter verlopen, luidt de conclusie.

Sciensano volgt tijdens de pandemie de bedbezetting in ziekenhuizen van dag op dag op - inclusief het aantal patiënten op intensieve zorg. Het onderzocht de risicofactoren voor overlijden bij 1.747 covidpatiënten die tusssen maart en augustus 2020 in de afdeling intensieve zorg verbleven.Niet alleen hogere leeftijd, co-morbide aandoeningen, en invasieve beademing of ECMO hingen samen met een verminderde overlevingskans, ook organisatorische aspecten bleken van belang.Wanneer gebruik moest gemaakt worden van overflow-capaciteit, steeg de kans van overlijden. Ziekenhuizen creëerde extra bedden intensieve zorg door afdelingen, operatiekwartieren of ontwaakruimten om te bouwen. Maar extra bedden en apparatuur is niet genoeg. Het ziekenhuis moet ook voldoende gekwalificeerd personeel vinden om deze bedden te bemannen.Ondanks de geleverde inspanningen kon men niet vermijden dat de mortaliteit bij het aanspreken van de overflowcapaciteit toch 6% hoger bleef liggen dan wanneer het ziekenhuis alleen de erkende capaciteit intensieve zorg moest aanspreken.Het is dus eigenlijk te vermijden om de bestaande IZ-capaciteit te overschrijden.Om een optimale spreiding over de 'erkende' capaciteit te verkrijgen, moet het transfereren van patiënten naar ziekenhuizen met nog beschikbare erkende bedden vlotter verlopen, luidt de conclusie.