Eind juni keurde het Parlement een bedrag van 200 miljoen euro goed voor de geestelijke gezondheidszorg - voor de laatste vier maanden van dit jaar komt een derde van dit jaarbudget vrij, dat is 67 miljoen euro.

Over hoe dat geld juist besteed moet worden startbegin deze week op 7 september overleg met de sector.

De minister van gezondheidszorg maakte in totaal al een bedrag van 40 miljoen euro per jaar vrij voor de eerstelijnspsycholoog, maar die maatregel had beperkt succes.

Vele klinisch psychologen (en orthopedagogen) vonden de vergoeding die ze konden krijgen te gering. Daardoor vond men niet overal in Vlaanderen vlot kandidaten om deze opdracht op zich te nemen.

De minister wil bekijken hoe ze het systeem nu kan verbeteren. Kan het honorarium worden verhoogd? Moet het aantal sessies beperkt blijven? Is een verwijzing door de huisarts nodig?

Maar de nieuwe middelen zullen niet alleen besteed worden aan de eerstelijnspsychologen - de behoeften van de hele sector geestelijke gezondheidszorg worden bekeken.

Aan tafel schuiven aan: de psychologen, de psychiaters en huisartsen, de ziekenhuizen, de patiëntenverenigingen en de ziekenfondsen.

Minister De Block: "We willen samen met de sleutelactoren zo snel mogelijk tot een plan van aanpak komen: hoe kunnen we bestaande initiatieven verbeteren en versterken, zijn er nieuwe initiatieven die we kunnen opstarten...?"

"Het gaat over een zeer grote investering in een sector in volle evolutie. Het is daarom des te belangrijk dat we het traject samen met de sector zelf uittekenen, zodat het een gedragen, duurzame hervorming wordt", luidt het verder

Eind juni keurde het Parlement een bedrag van 200 miljoen euro goed voor de geestelijke gezondheidszorg - voor de laatste vier maanden van dit jaar komt een derde van dit jaarbudget vrij, dat is 67 miljoen euro.Over hoe dat geld juist besteed moet worden startbegin deze week op 7 september overleg met de sector. De minister van gezondheidszorg maakte in totaal al een bedrag van 40 miljoen euro per jaar vrij voor de eerstelijnspsycholoog, maar die maatregel had beperkt succes.Vele klinisch psychologen (en orthopedagogen) vonden de vergoeding die ze konden krijgen te gering. Daardoor vond men niet overal in Vlaanderen vlot kandidaten om deze opdracht op zich te nemen.De minister wil bekijken hoe ze het systeem nu kan verbeteren. Kan het honorarium worden verhoogd? Moet het aantal sessies beperkt blijven? Is een verwijzing door de huisarts nodig?Maar de nieuwe middelen zullen niet alleen besteed worden aan de eerstelijnspsychologen - de behoeften van de hele sector geestelijke gezondheidszorg worden bekeken.Aan tafel schuiven aan: de psychologen, de psychiaters en huisartsen, de ziekenhuizen, de patiëntenverenigingen en de ziekenfondsen.Minister De Block: "We willen samen met de sleutelactoren zo snel mogelijk tot een plan van aanpak komen: hoe kunnen we bestaande initiatieven verbeteren en versterken, zijn er nieuwe initiatieven die we kunnen opstarten...?""Het gaat over een zeer grote investering in een sector in volle evolutie. Het is daarom des te belangrijk dat we het traject samen met de sector zelf uittekenen, zodat het een gedragen, duurzame hervorming wordt", luidt het verder