...

"Graag!" is dan het antwoord. Wat met de hoe-vraag? Daar heeft VPP een antwoord op! Samen met Trefpunt Zelfhulp brengen we patiëntenverenigingen en afdelingen van ziekenhuizen met elkaar in contact zodat ze kunnen samenwerken en uitwisselen over de kwaliteit van de zorg. Nieuwsgierig hoe dit in de praktijk verloopt? Contacteer dan zeker een van de Limburgse ziekenhuisdirecties die enthousiast een intentieverklaring ondertekenden. VPP en Trefpunt Zelfhulp zorgen er met een gezamenlijk initiatief ZOPP (zelfhulpondersteuning en patiëntenparticipatie) voor dat patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen ondersteund worden in hun dagdagelijkse werking. Zo houden ze meer tijd en ruimte over voor hun core business: de noden en knelpunten van hun patiënten verzamelen en zo input geven aan ziekenhuismedewerkers per afdeling. Naast de ziekenhuizen laten we met deze structurele federale subsidie de stem van de patiënt ook horen bij eerstelijnswerkers, welzijnswerkers en gemeentelijke overheden in de eerstelijnszones in Vlaanderen. In elk van de acht zorgraden zal een vertegenwoordiging van patiënten actief zijn die niet enkel voor 'zijn' patiënten uit zijn vereniging zal spreken maar een generieke stem zal innemen. Ook hier zorgen we voor ondersteuning want patiëntenparticipatie is meer dan een patiënt zomaar mee aan tafel zetten en denken: 'We zijn in orde!'.Vrijwilligers in patiëntenverenigingen moeten hun eigen vereniging recht houden terwijl ze vaak zelf ziek zijn of zware zorg dragen voor hun naasten. Als je hen wil laten participeren moet je zorgen voor ondersteuning. Dat doen we heel concreet op vlak van vzw-wetgeving, GDPR-beleid, fiscale attesten, vormingen en door een vergaderlocatie ter beschikking te stellen. Maar ons hart bloedt als we zien dat in de rest van Vlaanderen waardevolle ervaringsdeskundigen uit patiëntenverenigingen overvraagd en overstelpt worden om te participeren. Er wordt geen rekening gehouden met hun draagkracht en die van de vereniging. Degelijke ondersteuning ontbreekt. En toch is dit belangrijk. U bent als zorgverlener niet op zoek naar een patiënt die enkel zijn verhaal komt vertellen. Maar naar iemand die het verhaal van velen kan vertellen vanuit gezamenlijke noden en knelpunten. Wel, we bieden u het graag aan in uw ziekenhuis en in uw eerstelijnszone of regionale zorgzone. Alleen: koken kost geld. Maar niet zoveel als je dat tegenover het hele budget van onze gezondheidszorg afzet. Uw ziekenhuis is vragende partij? U bent een van de andere 52 eerstelijnszones die vragende partij is om patiëntenparticipatie structureel vorm te geven? Laat het het beleid weten! Of spreek een politieke partij aan die binnenkort een federaal of een Vlaams regeerakkoord mag schrijven.