De Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid, Gezondheidseconomie & Zorginnovatie van de Universiteit Hasselt reikt in dit nieuwe unieke postgraduaat hiervoor de gepaste fundamenten aan.

In vier modules wordt u uitgedaagd tot meer kennen, kunnen én doen rond patiëntveiligheid. Met de aanvullende executive module vergroot u de impact. Deze extra tweedaagse brengt een compilatie van inzichten waarmee u uw (collega-) leidinggevenden engageert tot een succesvol verbeteringsproject in uw zorgorganisatie.

Bouwstenen opleiding
Multidisciplinair: Inzetten op patiëntveiligheid vraagt een multidisciplinaire aanpak. Vandaar een opleiding met:

multidisciplinaire thema's; divers docentenkorps van academici, praktijkexperten, en tal van ervaringsdeskundigen; deelnemers die diverse rollen en profielen in hun zorgorganisatie en verbetertrajecten opnemen.

Kennen, kunnen én doen: Opleiding gaat verder dan het aanreiken van kennis over patiëntveiligheid. Via diverse werkvormen o.a. zelfstudie, lezingen, gevalstudies, groepsreflecties, bezoeken aan zorgorganisaties, en een eigen verbeterproject versterkt uw kennis, maar bovenal uw vaardigheden.

Netwerk: In dit postgraduaat staat het delen van expertise en ervaringen centraal. Samen met andere voortrekkers bouwt u aan een sterk netwerk.

Uw project centraal: Leren door directe toepassing in uw eigen zorgorganisatie. Deze opleiding biedt de context om begeleid een concreet verbeterproject op te zetten en te implementeren.

Doelgroep
Het postgraduaat is gericht op voortrekkers van meer patiëntveiligheid in de zorg die zich willen verdiepen in 'Meten en Weten om te Verbeteren':

Medewerkers actief in primaire processen van de organisatie of uitvoering van zorg; Zorgprofessionals, middenkader, diensthoofden en leidinggevenden; Ziekenhuisdirecties, management, stafmedewerkers (algemeen, medisch, verpleegkundig, kwaliteitsbeleid, personeelsbeleid), en leden van Raden van Bestuur van de ziekenhuizen Als voortrekker bent u actief in een ziekenhuissetting, instelling voor chronische zorg, woonzorgcentrum, eerstelijnszorg of thuiszorg.

De Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid, Gezondheidseconomie & Zorginnovatie van de Universiteit Hasselt reikt in dit nieuwe unieke postgraduaat hiervoor de gepaste fundamenten aan. In vier modules wordt u uitgedaagd tot meer kennen, kunnen én doen rond patiëntveiligheid. Met de aanvullende executive module vergroot u de impact. Deze extra tweedaagse brengt een compilatie van inzichten waarmee u uw (collega-) leidinggevenden engageert tot een succesvol verbeteringsproject in uw zorgorganisatie.Bouwstenen opleidingMultidisciplinair: Inzetten op patiëntveiligheid vraagt een multidisciplinaire aanpak. Vandaar een opleiding met: multidisciplinaire thema's; divers docentenkorps van academici, praktijkexperten, en tal van ervaringsdeskundigen; deelnemers die diverse rollen en profielen in hun zorgorganisatie en verbetertrajecten opnemen.Kennen, kunnen én doen: Opleiding gaat verder dan het aanreiken van kennis over patiëntveiligheid. Via diverse werkvormen o.a. zelfstudie, lezingen, gevalstudies, groepsreflecties, bezoeken aan zorgorganisaties, en een eigen verbeterproject versterkt uw kennis, maar bovenal uw vaardigheden.Netwerk: In dit postgraduaat staat het delen van expertise en ervaringen centraal. Samen met andere voortrekkers bouwt u aan een sterk netwerk.Uw project centraal: Leren door directe toepassing in uw eigen zorgorganisatie. Deze opleiding biedt de context om begeleid een concreet verbeterproject op te zetten en te implementeren.Doelgroep Het postgraduaat is gericht op voortrekkers van meer patiëntveiligheid in de zorg die zich willen verdiepen in 'Meten en Weten om te Verbeteren': Medewerkers actief in primaire processen van de organisatie of uitvoering van zorg; Zorgprofessionals, middenkader, diensthoofden en leidinggevenden; Ziekenhuisdirecties, management, stafmedewerkers (algemeen, medisch, verpleegkundig, kwaliteitsbeleid, personeelsbeleid), en leden van Raden van Bestuur van de ziekenhuizen Als voortrekker bent u actief in een ziekenhuissetting, instelling voor chronische zorg, woonzorgcentrum, eerstelijnszorg of thuiszorg.