In het kader van het fusieprotocol tussen Zorgnet Vlaanderen en Icuro werd een vacature geopend voor een algemeen directeur Icuro. Prof. dr. Dominique Vandijck zal in dienst treden op 1 januari 2016.


Dominique Vandijck studeerde o.a. medisch-sociale wetenschappen (optie beheer & beleid) aan de UGent, en behaalde daar ook een doctoraat in de medische wetenschappen. Momenteel doceert hij aan UHasselt en UGent.


Zoals bepaald in het fusieprotocol zal prof. Vandijck een transversale werking uitbouwen rond Quality & Safety, en deel uitmaken van het geïntegreerde directiecomité van Zorgnet-Icuro. Daarnaast zal hij tot eind 2017 instaan voor het administratief en financieel beheer van de vzw Icuro. Dat wil zeggen dat hij daarmee de transitiefase tot op het ogenblik dat de juridische fusie wordt voltrokken, zal overbruggen.

In het kader van het fusieprotocol tussen Zorgnet Vlaanderen en Icuro werd een vacature geopend voor een algemeen directeur Icuro. Prof. dr. Dominique Vandijck zal in dienst treden op 1 januari 2016. Dominique Vandijck studeerde o.a. medisch-sociale wetenschappen (optie beheer & beleid) aan de UGent, en behaalde daar ook een doctoraat in de medische wetenschappen. Momenteel doceert hij aan UHasselt en UGent. Zoals bepaald in het fusieprotocol zal prof. Vandijck een transversale werking uitbouwen rond Quality & Safety, en deel uitmaken van het geïntegreerde directiecomité van Zorgnet-Icuro. Daarnaast zal hij tot eind 2017 instaan voor het administratief en financieel beheer van de vzw Icuro. Dat wil zeggen dat hij daarmee de transitiefase tot op het ogenblik dat de juridische fusie wordt voltrokken, zal overbruggen.