Het startschot voor de vergadering gaven minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) en minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Daarna werden de voorzitters en de ondervoorzitters gekozen.

Dokter Marc Moens (VAS) wordt ondervoorzitter voor de kamer van artsen-specialisten en huisartsen. Ondervoorzitter van de kamer die de toekomstige behoeften aan diverse artsenspecialismen en aan tandartsen moet inschatten, is professor Annelies Moerman (UZ Gent). Professor Els Wierinck (KU Leuven) is ten slotte ondervoorzitter van de kamer voor tandartsen en tandarts-specialisten.

In november wordt het eerste belangrijke advies van de Vlaamse Planningscommissie verwacht, over de subquota voor artsen en tandartsen. De Vlaamse Regering moet immers ten laatste tegen eind december de startquota vastleggen voor het volgende academiejaar.

Vlaams minister Wouter Beke: "Deze commissie zal in de toekomst het aantal kandidaten aangeven die toegang moeten krijgen tot opleidingen in functie van bepaalde specialismen."

De subquota zullen van toepassing zijn voor afgestudeerde artsen-specialisten en huisartsen in juni 2025 (voor tandartsen en tandartsen-specialisten al in juni 2024).

De Vlaamse Planningscommissie zal voor haar adviezen vertrekken van de gegevens die de Federale Planningscommissie publiek maakt.

Het startschot voor de vergadering gaven minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) en minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Daarna werden de voorzitters en de ondervoorzitters gekozen.Dokter Marc Moens (VAS) wordt ondervoorzitter voor de kamer van artsen-specialisten en huisartsen. Ondervoorzitter van de kamer die de toekomstige behoeften aan diverse artsenspecialismen en aan tandartsen moet inschatten, is professor Annelies Moerman (UZ Gent). Professor Els Wierinck (KU Leuven) is ten slotte ondervoorzitter van de kamer voor tandartsen en tandarts-specialisten.In november wordt het eerste belangrijke advies van de Vlaamse Planningscommissie verwacht, over de subquota voor artsen en tandartsen. De Vlaamse Regering moet immers ten laatste tegen eind december de startquota vastleggen voor het volgende academiejaar. Vlaams minister Wouter Beke: "Deze commissie zal in de toekomst het aantal kandidaten aangeven die toegang moeten krijgen tot opleidingen in functie van bepaalde specialismen."De subquota zullen van toepassing zijn voor afgestudeerde artsen-specialisten en huisartsen in juni 2025 (voor tandartsen en tandartsen-specialisten al in juni 2024).De Vlaamse Planningscommissie zal voor haar adviezen vertrekken van de gegevens die de Federale Planningscommissie publiek maakt.