Dat was het thema van de zesde editie van de Vlerick Healthcare Conference op 17 oktober jongstleden in Brussel. Het symposium richtte zich tot alle professionals in de gezondheidszorg en in de life sciences.

Bedrijven en organisaties denken sterk na over de manier waarop ze kunnen excelleren in een sterk evoluerende gezondheidszorg. De vorige editie van de Healthcare Conference focuste op preventie en predictie in de gezondheidzorg.

'Differentiatie' was dit jaar het thema, het is een vlag die vele ladingen kan dekken. Hamvraag is natuurlijk hoe dit kan helpen bij de manier waarop de gezondheidszorg georganiseerd en de zorg verstrekt wordt. De Healthcare Conference onderscheidt daarin drie denksporen: 'ontdekkingen', 'ontwikkelingen' en het 'verstrekken van zorgproducten en diensten.'

RWD

In het bestek van dit artikel staan we stil bij nieuwe 'ontwikkelingen.' Johan Van Bussel, hoofd van het departement 'Health Data' bij Sciensano gaf een stand van zaken over 'Real World Data' (RWD).

Een eerste belangrijk probleem is 'real world data' te pakken te krijgen. "Heel wat professionele zorgorganisaties geven liever geen patiënteninformatie omdat ze op hun onafhankelijkheid van de industrie staan." Voor Van Bussel gaat het nochtans over een win-win voor alle partijen. "De patiënten kunnen hierdoor al vroeg toegang krijgen tot indicaties. Het voordeel voor de bedrijven is dat ze zo snel toegang hebben tot de markt. En het voordeel voor de financiers van het systeem is dat het toelaat de kosten beter onder controle te houden."

Naast het gebrek aan bereidheid van organisaties om mee te werken, vormen ondersteunende IT-diensten en de artsen evenzeer zwakke punten bij het verzamelen van RWD. "Het is belangrijk," aldus Van Bussel, "om zowel artsen als IT mee te hebben en in hen te investeren. België produceert heel veel data van allerlei aard. Wat we missen, is een gemeenschappelijke standaard. Doordat gegevens niet matchen, is het complex en dus duur."

Van Bussel wees erop dat bij de uitwerking van studies wetenschappers het grootste deel van hun tijd aan 'datacleaning' doen. "En dat is niet bepaald hun favoriete bezigheid." In zijn uiteenzetting verwees Van Bussel nog naar het overheidsinitiatief https://dataforbetterhealth.be/ en naar een recente, succesvolle hackaton die Sciensano hierover organiseerde samen met het Riziv. "Real World Data hebben een hoge toegevoegde waarde maar er is nog een lange weg te gaan alvorens we er in de besluitvorming echt mee aan de slag kunnen," besloot Johan Van Bussel.

EHDEN

Bart Vannieuwenhuyse, Data Sciences Lead bij Janssen Benelux Campus beaamde dat ons land over heel veel data beschikt maar dat een goed gebruik ervan op tal van hinderpalen stuit. Hij verhelderde vooreerst het begrip RWD. "In tegenstelling tot clinical care en clinical research zijn RWD afkomstig uit het directe contact in de klinische praktijk tussen arts en patiënt. Eigenlijk vormen ze een bijproduct van routinezorg. Voor een 'lerend' zorgsysteem vormt de analyse van RWD een opportuniteit om tot betere zorg te komen."

Vannieuwenhuyse legde uit dat de farmaceutische industrie vragende partij is. "Bij een klassieke clinical trial zijn in het beste geval 10.000 patiënten geïncludeerd en hoopt men dat het medicijn, eenmaal op de markt, door veel patiënten gebruikt wordt. RWD zijn echter 'real life gegevens' en dus erg belangrijk bij de klinische ontwikkeling van medicijnen." De uitdagingen zijn nochtans niet min. "Zo zijn privacy, ethische en legale bezwaren kritische factoren die al te vaak ook als gemakkelijk excuus worden gebruikt. Een andere vraag is wie eigenaar is van de gegevens en wie dus het recht heeft om ze te gebruiken."

In verband met RWD verwees Vannieuwenhuyse naar een eind vorig jaar opgestart initiatief, het European Health Data Evidence Network (https://www.ehden.eu/). Dit nieuwe consortium telt 22 partners waarbij elf farmabedrijven en verder academische centra, patiëntenverenigingen enz. In een eerste fase is EHDEN opgericht voor een periode van vijf en een half jaar en beschikt het over een budget van 29 miljoen. De bedoeling is onder meer om het vergelijkbare Amerikaanse netwerk Observational Health Data Sciences and Informatics (OHDSI, https://ohdsi.org/) uit te breiden tot Europa. OHDSI includeert gegevens van een miljard patiënten.

Meer info: https://www.vlerick.com/en/programmes/management-programmes/special-industries-healthcare-management/vlerick-healthcare-conference

Dat was het thema van de zesde editie van de Vlerick Healthcare Conference op 17 oktober jongstleden in Brussel. Het symposium richtte zich tot alle professionals in de gezondheidszorg en in de life sciences. Bedrijven en organisaties denken sterk na over de manier waarop ze kunnen excelleren in een sterk evoluerende gezondheidszorg. De vorige editie van de Healthcare Conference focuste op preventie en predictie in de gezondheidzorg.'Differentiatie' was dit jaar het thema, het is een vlag die vele ladingen kan dekken. Hamvraag is natuurlijk hoe dit kan helpen bij de manier waarop de gezondheidszorg georganiseerd en de zorg verstrekt wordt. De Healthcare Conference onderscheidt daarin drie denksporen: 'ontdekkingen', 'ontwikkelingen' en het 'verstrekken van zorgproducten en diensten.'RWDIn het bestek van dit artikel staan we stil bij nieuwe 'ontwikkelingen.' Johan Van Bussel, hoofd van het departement 'Health Data' bij Sciensano gaf een stand van zaken over 'Real World Data' (RWD). Een eerste belangrijk probleem is 'real world data' te pakken te krijgen. "Heel wat professionele zorgorganisaties geven liever geen patiënteninformatie omdat ze op hun onafhankelijkheid van de industrie staan." Voor Van Bussel gaat het nochtans over een win-win voor alle partijen. "De patiënten kunnen hierdoor al vroeg toegang krijgen tot indicaties. Het voordeel voor de bedrijven is dat ze zo snel toegang hebben tot de markt. En het voordeel voor de financiers van het systeem is dat het toelaat de kosten beter onder controle te houden."Naast het gebrek aan bereidheid van organisaties om mee te werken, vormen ondersteunende IT-diensten en de artsen evenzeer zwakke punten bij het verzamelen van RWD. "Het is belangrijk," aldus Van Bussel, "om zowel artsen als IT mee te hebben en in hen te investeren. België produceert heel veel data van allerlei aard. Wat we missen, is een gemeenschappelijke standaard. Doordat gegevens niet matchen, is het complex en dus duur." Van Bussel wees erop dat bij de uitwerking van studies wetenschappers het grootste deel van hun tijd aan 'datacleaning' doen. "En dat is niet bepaald hun favoriete bezigheid." In zijn uiteenzetting verwees Van Bussel nog naar het overheidsinitiatief https://dataforbetterhealth.be/ en naar een recente, succesvolle hackaton die Sciensano hierover organiseerde samen met het Riziv. "Real World Data hebben een hoge toegevoegde waarde maar er is nog een lange weg te gaan alvorens we er in de besluitvorming echt mee aan de slag kunnen," besloot Johan Van Bussel.EHDENBart Vannieuwenhuyse, Data Sciences Lead bij Janssen Benelux Campus beaamde dat ons land over heel veel data beschikt maar dat een goed gebruik ervan op tal van hinderpalen stuit. Hij verhelderde vooreerst het begrip RWD. "In tegenstelling tot clinical care en clinical research zijn RWD afkomstig uit het directe contact in de klinische praktijk tussen arts en patiënt. Eigenlijk vormen ze een bijproduct van routinezorg. Voor een 'lerend' zorgsysteem vormt de analyse van RWD een opportuniteit om tot betere zorg te komen."Vannieuwenhuyse legde uit dat de farmaceutische industrie vragende partij is. "Bij een klassieke clinical trial zijn in het beste geval 10.000 patiënten geïncludeerd en hoopt men dat het medicijn, eenmaal op de markt, door veel patiënten gebruikt wordt. RWD zijn echter 'real life gegevens' en dus erg belangrijk bij de klinische ontwikkeling van medicijnen." De uitdagingen zijn nochtans niet min. "Zo zijn privacy, ethische en legale bezwaren kritische factoren die al te vaak ook als gemakkelijk excuus worden gebruikt. Een andere vraag is wie eigenaar is van de gegevens en wie dus het recht heeft om ze te gebruiken." In verband met RWD verwees Vannieuwenhuyse naar een eind vorig jaar opgestart initiatief, het European Health Data Evidence Network (https://www.ehden.eu/). Dit nieuwe consortium telt 22 partners waarbij elf farmabedrijven en verder academische centra, patiëntenverenigingen enz. In een eerste fase is EHDEN opgericht voor een periode van vijf en een half jaar en beschikt het over een budget van 29 miljoen. De bedoeling is onder meer om het vergelijkbare Amerikaanse netwerk Observational Health Data Sciences and Informatics (OHDSI, https://ohdsi.org/) uit te breiden tot Europa. OHDSI includeert gegevens van een miljard patiënten.Meer info: https://www.vlerick.com/en/programmes/management-programmes/special-industries-healthcare-management/vlerick-healthcare-conference