Het was de masterstudente Alice Mouchon die, in het kader van haar masterwerk, het uitstekende idee had om een zeer actueel thema te onderzoeken: het elektronisch voorschrift via Recip-e. Wij hebben haar vragenlijst via onze nieuwsbrieven voorgelegd aan onze lezers. In het totaal hebben 310 gezondheidswerkers deze enquête ingevuld: 248 artsen en 62 apothekers. Het mag wel duidelijk zijn dat de Franstalige gezondheidswerkers oververtegenwoordigd zijn in deze enquête: met 247 inzendingen tegenover 63 Nederlandstalige inzendingen voerden zij de boventoon. Misschien moeten we ons afvragen hoe dat komt. Is het zuiden van het land dan meer bezig met het elektronisch voorschrift dan het noorden?

Resultaten

Volgens de enquête maken zes op de tien artsen zelfs geen gebruik van het elektronisch voorschrift. 22,18 procent van de artsen maken er de hele tijd gebruik van, tenzij bij huisbezoek, en 4,84 procent altijd. De jongste artsen (minder dan 20 jaar praktijk) schrijven veel vaker elektronisch voor dan de ouderen met meer dan 20 jaar ervaring.

Alle apothekers die de vragenlijst invulden, zijn verbonden met het elektronisch voorschrift. 22,58 procent moeten het de hele tijd gebruiken, 37,1 procent gebruiken het geregeld (meer dan 5 op de 10 voorschriften) en 38,71 procent soms.

De resultaten tonen alvast dat apothekers meer vertrouwd zijn met Recip-e dan artsen.

Onwetendheid

Het verschil in attitude toont, onder meer, dat apothekers veel meer vertrouwd zijn met het Recip-e-systeem dan artsen. 96,77 procent van de apothekers zegde Recip-e te kennen, terwijl dat maar het geval was voor 67,74 huisartsen. Het is toch vreemd te moeten vaststellen dat, ondanks alle artikels die al verschenen zijn over Recip-e, bijna een derde van de huisartsen stelt dat ze nog nooit gehoord heeft over een elektronisch voorschriftensysteem.

"Bij de apothekers is het aandeel dat nog nooit van Recip-e heeft gehoord, veel kleiner (3,23%) dan bij de artsen (32,26%). Vooral de artsen met 10 tot 20 jaar ervaring blijken Recip-e niet te kennen. Ze worden onmiddellijk gevolgd door diegenen die meer dan 30 jaar ervaring hebben", zegt Alice Mouchot. De jongste artsen (minder dan 10 jaar ervaring) zijn er het meest vertrouwd mee (78,45% antwoordde positief).

Het was de masterstudente Alice Mouchon die, in het kader van haar masterwerk, het uitstekende idee had om een zeer actueel thema te onderzoeken: het elektronisch voorschrift via Recip-e. Wij hebben haar vragenlijst via onze nieuwsbrieven voorgelegd aan onze lezers. In het totaal hebben 310 gezondheidswerkers deze enquête ingevuld: 248 artsen en 62 apothekers. Het mag wel duidelijk zijn dat de Franstalige gezondheidswerkers oververtegenwoordigd zijn in deze enquête: met 247 inzendingen tegenover 63 Nederlandstalige inzendingen voerden zij de boventoon. Misschien moeten we ons afvragen hoe dat komt. Is het zuiden van het land dan meer bezig met het elektronisch voorschrift dan het noorden? ResultatenVolgens de enquête maken zes op de tien artsen zelfs geen gebruik van het elektronisch voorschrift. 22,18 procent van de artsen maken er de hele tijd gebruik van, tenzij bij huisbezoek, en 4,84 procent altijd. De jongste artsen (minder dan 20 jaar praktijk) schrijven veel vaker elektronisch voor dan de ouderen met meer dan 20 jaar ervaring.Alle apothekers die de vragenlijst invulden, zijn verbonden met het elektronisch voorschrift. 22,58 procent moeten het de hele tijd gebruiken, 37,1 procent gebruiken het geregeld (meer dan 5 op de 10 voorschriften) en 38,71 procent soms.De resultaten tonen alvast dat apothekers meer vertrouwd zijn met Recip-e dan artsen.OnwetendheidHet verschil in attitude toont, onder meer, dat apothekers veel meer vertrouwd zijn met het Recip-e-systeem dan artsen. 96,77 procent van de apothekers zegde Recip-e te kennen, terwijl dat maar het geval was voor 67,74 huisartsen. Het is toch vreemd te moeten vaststellen dat, ondanks alle artikels die al verschenen zijn over Recip-e, bijna een derde van de huisartsen stelt dat ze nog nooit gehoord heeft over een elektronisch voorschriftensysteem."Bij de apothekers is het aandeel dat nog nooit van Recip-e heeft gehoord, veel kleiner (3,23%) dan bij de artsen (32,26%). Vooral de artsen met 10 tot 20 jaar ervaring blijken Recip-e niet te kennen. Ze worden onmiddellijk gevolgd door diegenen die meer dan 30 jaar ervaring hebben", zegt Alice Mouchot. De jongste artsen (minder dan 10 jaar ervaring) zijn er het meest vertrouwd mee (78,45% antwoordde positief).