Heel wat verpleegkundigen in Vlaanderen volgden de HBO5-beroepsopleiding. Voor de EU kunnen mensen met deze opleiding niet zomaar in elke lidstaat als verpleegkundige aan de slag - ze voldoet niet aan de Europese normen.

Daarom creëerde Vandenbroucke een nieuw functie: de basisverpleegkundige. Onlangs keurde het Parlement het wetsontwerp goed die deze nieuwe functie in de Wet op de Uitoefening van de Gezondheidszorgberoepen inschreef

Het nieuwe ontwerp-KB legt nu de zorgtaken vast die de basisverpleegkundige autonoom kan beoefenen. Het legt het nieuwe profiel vast voor dit officiële zorgberoep, dat geldt voor de basisverpleegkundigen die na de zomer de opleiding aanvatten.

Voor de huidige verpleegkundigen met een HBO5-opleiding of zij die de beroepopleiding al hebben aangevat verandert er niets. Zij blijven in de toekomst genieten van de zogenaamd 'verworven rechten' die hen autonomie verzekeren.

De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid verklaart te werken aan een herziening van de verschillende verpleegkundige functies - gaande van zorgkundige over verpleegkundigen verantwoordelijk voor algemene zorg, gespecialiseerde verpleegkundigen tot verpleegkundig specialisten.

De Vooruit-minister: "Deze hervorming past in het bredere kader van verschillende profielen die we nodig hebben om alle verschillende zorgtaken te vervullen, gaande van de intensive care unit in een ziekenhuis tot in de woonzorgcentra of bij de thuiszorg."

De door de ministerraad goedgekeurde ontwerptekst wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State, waarna het KB definitief groen licht kan krijgen.

Voor Vandenbroucke biedt de tekst de basisverpleegkundige voldoende ruimte om autonoom te werken. In complexe situaties functioneren ze binnen een team met een arts of met andere verpleegkundigen.

In het najaar wil de minister nog een concreet voorstel klaar hebben om ook het beroep van de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg te herwaarderen en aantrekkelijker te maken.

Heel wat verpleegkundigen in Vlaanderen volgden de HBO5-beroepsopleiding. Voor de EU kunnen mensen met deze opleiding niet zomaar in elke lidstaat als verpleegkundige aan de slag - ze voldoet niet aan de Europese normen. Daarom creëerde Vandenbroucke een nieuw functie: de basisverpleegkundige. Onlangs keurde het Parlement het wetsontwerp goed die deze nieuwe functie in de Wet op de Uitoefening van de Gezondheidszorgberoepen inschreefHet nieuwe ontwerp-KB legt nu de zorgtaken vast die de basisverpleegkundige autonoom kan beoefenen. Het legt het nieuwe profiel vast voor dit officiële zorgberoep, dat geldt voor de basisverpleegkundigen die na de zomer de opleiding aanvatten.Voor de huidige verpleegkundigen met een HBO5-opleiding of zij die de beroepopleiding al hebben aangevat verandert er niets. Zij blijven in de toekomst genieten van de zogenaamd 'verworven rechten' die hen autonomie verzekeren.De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid verklaart te werken aan een herziening van de verschillende verpleegkundige functies - gaande van zorgkundige over verpleegkundigen verantwoordelijk voor algemene zorg, gespecialiseerde verpleegkundigen tot verpleegkundig specialisten.De Vooruit-minister: "Deze hervorming past in het bredere kader van verschillende profielen die we nodig hebben om alle verschillende zorgtaken te vervullen, gaande van de intensive care unit in een ziekenhuis tot in de woonzorgcentra of bij de thuiszorg."De door de ministerraad goedgekeurde ontwerptekst wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State, waarna het KB definitief groen licht kan krijgen.Voor Vandenbroucke biedt de tekst de basisverpleegkundige voldoende ruimte om autonoom te werken. In complexe situaties functioneren ze binnen een team met een arts of met andere verpleegkundigen.In het najaar wil de minister nog een concreet voorstel klaar hebben om ook het beroep van de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg te herwaarderen en aantrekkelijker te maken.