Volgens Isabel Van Gompel, directeur; wil het WZC hoogkwalitatieve dienstverlening verzorgen die in alle facetten bijdraagt tot het welzijn van de residenten.

Twee jaar geleden beslisten de directie van Vulpia en van Residentie Arthur om het kwaliteitsdenken en werken op een meer gestructureerde manier aan te pakken. Er werd gestart met een nulmeting. Doelstellingen werden geformuleerd en er werden kwaliteitsindicatoren aan gekoppeld. Twee stuurgroepen en verschillende werkgroepen werden opgestart. Er werden ambassadeurs per discipline en per werkshift aangeduid. Het project had pas kans op slagen als het door elke medewerker gedragen en gesteund werd.

Hoewel certificering niet als doel op zich werd gezien, heeft WZC Arthur het traject succesvol doorlopen en met succes de externe audit door Tüv.nl gehaald.

"We zien nu dat er een mooie mentaliteitswijziging heeft plaatsgevonden", zegt Nadia Bouzegta, adjunct-directeur: 'Probleemsituaties worden besproken en geanalyseerd. Op maandelijkse overlegmomenten wordt alles wat geregistreerd werd, van kleine ergernissen tot grote bezorgdheden, kritisch bekeken. Werkpunten blijven niet liggen of worden niet 'vergeten'. We zijn getuige van de mooie resultaten van een verbetertraject voor animatie op maat en een vernieuwd valpreventiebeleid. Vele kleine gerealiseerde extra's zorgen dat onze residenten genieten van een betere service. Iedereen, residenten en personeel voelen zich hier beter bij."

Volgens de directie is er, twee jaar na opstart van het project, een groot kwaliteitsbewustzijn bij alle medewerkers. In Residentie Arthur 'leeft' het kwaliteitsbeleid dat systematisch gemonitord en bijgestuurd wordt.

Volgens Isabel Van Gompel, directeur; wil het WZC hoogkwalitatieve dienstverlening verzorgen die in alle facetten bijdraagt tot het welzijn van de residenten. Twee jaar geleden beslisten de directie van Vulpia en van Residentie Arthur om het kwaliteitsdenken en werken op een meer gestructureerde manier aan te pakken. Er werd gestart met een nulmeting. Doelstellingen werden geformuleerd en er werden kwaliteitsindicatoren aan gekoppeld. Twee stuurgroepen en verschillende werkgroepen werden opgestart. Er werden ambassadeurs per discipline en per werkshift aangeduid. Het project had pas kans op slagen als het door elke medewerker gedragen en gesteund werd.Hoewel certificering niet als doel op zich werd gezien, heeft WZC Arthur het traject succesvol doorlopen en met succes de externe audit door Tüv.nl gehaald. "We zien nu dat er een mooie mentaliteitswijziging heeft plaatsgevonden", zegt Nadia Bouzegta, adjunct-directeur: 'Probleemsituaties worden besproken en geanalyseerd. Op maandelijkse overlegmomenten wordt alles wat geregistreerd werd, van kleine ergernissen tot grote bezorgdheden, kritisch bekeken. Werkpunten blijven niet liggen of worden niet 'vergeten'. We zijn getuige van de mooie resultaten van een verbetertraject voor animatie op maat en een vernieuwd valpreventiebeleid. Vele kleine gerealiseerde extra's zorgen dat onze residenten genieten van een betere service. Iedereen, residenten en personeel voelen zich hier beter bij."Volgens de directie is er, twee jaar na opstart van het project, een groot kwaliteitsbewustzijn bij alle medewerkers. In Residentie Arthur 'leeft' het kwaliteitsbeleid dat systematisch gemonitord en bijgestuurd wordt.