Organisaties voor thuisverpleegkunde kunnen een kandidatuur indienen tot 14 september. Het gaat om artikel 56$1-projecten. Het doel is de voorwaarden voor en de meerwaarde van NDT aan de hand van de ervaring met 1.000 patiënten in kaart te brengen.

NDT werd eind van de jaren 90 in ons land geïntroduceerd. De techniek is sterk geëvolueerd en dat NDT de wondheling kan bevorderen, leidt geen twijfel meer. Maar wat de reële meerwaarde en de kosteneffectiviteit ervan betreft, zijn nog veel vragen onbeantwoord gebleven.

Het organiseren van NDT in de thuiszorg voorkomt dikwijls een langer ziekenhuisverblijf, maar houdt in de praktijk momenteel wel in dat de patiënt een aantal kosten zelf draagt: apparatuur, materiaal,...

Ook de nomenclatuur van de thuisverpleegkunde is niet aangepast: overlegmomenten, begeleiding door een referentieverpleegkundige, verbandwissels, dagelijks toezicht,...

Met de proefprojecten wil het Riziv vat krijgen op de organisatorische aspecten: hoe verloopt de toepassing in de thuiszorg? Het wil daarnaast zicht krijgen op de precieze financiële implicaties. En het wil weten hoe patiënten en zorgverleners het gebruik van NDT thuis ervaren.

De NDT wordt opgestart in het ziekenhuis en overgenomen door de thuisverpleegkunde. Wat de rol hierbij is van de huisarts, wil het Riziv ook uitvinden via deze proefprojecten.

De subsidies van de projecten is afhankelijk van het precieze aantal geïncludeerde patiënten. De kosten zouden maximum tot 1.000 euro voor één patiënt mogen oplopen.

Dat de sector uitkeek naar deze proefprojecten, bleek duidelijk uit de bijlage van het Wit-Gele Kruis in AK2546 van 15 juni jl.

Alle informatie over deze proefprojecten vindt u makkelijk terug op riziv.fgov.be.

Organisaties voor thuisverpleegkunde kunnen een kandidatuur indienen tot 14 september. Het gaat om artikel 56$1-projecten. Het doel is de voorwaarden voor en de meerwaarde van NDT aan de hand van de ervaring met 1.000 patiënten in kaart te brengen.NDT werd eind van de jaren 90 in ons land geïntroduceerd. De techniek is sterk geëvolueerd en dat NDT de wondheling kan bevorderen, leidt geen twijfel meer. Maar wat de reële meerwaarde en de kosteneffectiviteit ervan betreft, zijn nog veel vragen onbeantwoord gebleven.Het organiseren van NDT in de thuiszorg voorkomt dikwijls een langer ziekenhuisverblijf, maar houdt in de praktijk momenteel wel in dat de patiënt een aantal kosten zelf draagt: apparatuur, materiaal,... Ook de nomenclatuur van de thuisverpleegkunde is niet aangepast: overlegmomenten, begeleiding door een referentieverpleegkundige, verbandwissels, dagelijks toezicht,...Met de proefprojecten wil het Riziv vat krijgen op de organisatorische aspecten: hoe verloopt de toepassing in de thuiszorg? Het wil daarnaast zicht krijgen op de precieze financiële implicaties. En het wil weten hoe patiënten en zorgverleners het gebruik van NDT thuis ervaren.De NDT wordt opgestart in het ziekenhuis en overgenomen door de thuisverpleegkunde. Wat de rol hierbij is van de huisarts, wil het Riziv ook uitvinden via deze proefprojecten.De subsidies van de projecten is afhankelijk van het precieze aantal geïncludeerde patiënten. De kosten zouden maximum tot 1.000 euro voor één patiënt mogen oplopen.Dat de sector uitkeek naar deze proefprojecten, bleek duidelijk uit de bijlage van het Wit-Gele Kruis in AK2546 van 15 juni jl.Alle informatie over deze proefprojecten vindt u makkelijk terug op riziv.fgov.be.