Borstkanker is de meest voorkomende kanker in ons land. 14,8% van alle kankers in België zijn borstkankers. Jaarlijks komen er 11.852 nieuwe diagnoses van borstkanker bij.*

Niet iedere patiënt krijgt echter overal de best mogelijke behandeling.

Daarom koos het bestuurscomité van het Pink Ribbon Fonds er in 2017 voor om Stichting Kankerregister te steunen en samen te werken aan het sneller ontsluiten van feedback over de kwaliteit van de zorg naar patiënten en ziekenhuizen.

Stichting Kankerregister, verzamelt de gegevens over alle nieuwe kankerdiagnoses in België en de follow-up ervan. Uit de statistieken van de Stichting Kankerregister (www.kankerregister.org) blijkt duidelijk dat er sinds 2004 vooruitgang geboekt wordt in de strijd tegen borstkanker. Dit succes is zowel te danken aan de vooruitgang van de behandelingen en vroegtijdige opsporing als aan het systematisch toepassen van geactualiseerde criteria en kwaliteitsindicatoren in de medische zorg.

Jammer genoeg gaat het allemaal nog te traag. De huidige gegevens zijn niet meer up-to-date: ze dateren reeds van 2012-2014. Bovendien lopen de resultaten van de betrokken centra sterk uiteen. De structuur en de objectieven van de borstklinieken zijn immers op federaal niveau vastgelegd bij Koninklijk Besluit, maar de controle werd toegewezen aan de gemeenschappen. Dit komt de homogeniteit van het systeem uiteraard niet ten goede. Want waarom krijgt in ons land de ene vrouw met borstkanker een radicale mastectomie na diagnose door één arts en de andere vrouw borstsparende chirurgie? In de behandeling van borstkanker zijn dus niet alle vrouwen gelijk in ons land.

Naar een continue kwaliteitsverbetering van de oncologische zorg

De meest dringende uitdaging is om de indicatoren en criteria voor de kwaliteit van de zorg in de behandeling van borstkanker in alle gecertificeerde ziekenhuizen continu te actualiseren en af te stemmen op de vooruitgang in de geneeskunde. Ook de transparantie naar de patiënt dient te worden verbeterd.

Het streefdoel van Pink Ribbon is om de minder succesvolle centra zo snel mogelijk op het wetenschappelijk verantwoorde niveau van kwaliteit van zorg te brengen in een onafgebroken verbeteringsproces, opdat alle patiënten zouden kunnen genieten van de medische vooruitgang.

"Daarom financiert Pink Ribbon op lange termijn een belangrijke studie van Stichting Kankerregister, zodat de kwaliteitsindicatoren worden onderzocht en verbeterd, en breed gecommuniceerd, dus begrijpelijk en bereikbaar voor alle vrouwen. Dit sluit perfect aan bij onze missie: het verminderen van de impact van borstkanker door enerzijds preventie en tijdige opsporing aan te moedigen en anderzijds continu de aandacht te vestigen op de verbetering van de levenskwaliteit van personen die geconfronteerd worden met deze ziekte en hun omgeving, zowel tijdens als na de behandeling. Dit is niet alleen het recht van alle betrokken patiënten, maar ook een plicht van alle betrokken centra en overheden", vult Dr. Pia Cox, bestuurslid van Pink Ribbon, aan.

Toegankelijke informatie voor iedereen

Pink Ribbon investeert in dit project om het register aan te vullen met alle recente informatie. Patiënten hebben recht op informatie. In Vlaanderen is deze informatie via de website www.zorgkwaliteit.be toegankelijk voor iedereen, in Brussel en Wallonië is deze niet publiek toegankelijk. Pink Ribbon wil dat deze voor alle burgers toegankelijk wordt.

Er wordt een hele nieuwe set van gegevens, die belangrijk zijn om de kwaliteit van de zorg te bepalen, toegevoegd, Door het ter beschikking stellen van recentere en rijkere informatie aan de ziekenhuizen zullen deze in staat zijn hun prestaties te evalueren en de kwaliteit van hun zorgverlening te verbeteren.

Borstkanker is de meest voorkomende kanker in ons land. 14,8% van alle kankers in België zijn borstkankers. Jaarlijks komen er 11.852 nieuwe diagnoses van borstkanker bij.* Niet iedere patiënt krijgt echter overal de best mogelijke behandeling.Daarom koos het bestuurscomité van het Pink Ribbon Fonds er in 2017 voor om Stichting Kankerregister te steunen en samen te werken aan het sneller ontsluiten van feedback over de kwaliteit van de zorg naar patiënten en ziekenhuizen.Stichting Kankerregister, verzamelt de gegevens over alle nieuwe kankerdiagnoses in België en de follow-up ervan. Uit de statistieken van de Stichting Kankerregister (www.kankerregister.org) blijkt duidelijk dat er sinds 2004 vooruitgang geboekt wordt in de strijd tegen borstkanker. Dit succes is zowel te danken aan de vooruitgang van de behandelingen en vroegtijdige opsporing als aan het systematisch toepassen van geactualiseerde criteria en kwaliteitsindicatoren in de medische zorg.Jammer genoeg gaat het allemaal nog te traag. De huidige gegevens zijn niet meer up-to-date: ze dateren reeds van 2012-2014. Bovendien lopen de resultaten van de betrokken centra sterk uiteen. De structuur en de objectieven van de borstklinieken zijn immers op federaal niveau vastgelegd bij Koninklijk Besluit, maar de controle werd toegewezen aan de gemeenschappen. Dit komt de homogeniteit van het systeem uiteraard niet ten goede. Want waarom krijgt in ons land de ene vrouw met borstkanker een radicale mastectomie na diagnose door één arts en de andere vrouw borstsparende chirurgie? In de behandeling van borstkanker zijn dus niet alle vrouwen gelijk in ons land.Naar een continue kwaliteitsverbetering van de oncologische zorg De meest dringende uitdaging is om de indicatoren en criteria voor de kwaliteit van de zorg in de behandeling van borstkanker in alle gecertificeerde ziekenhuizen continu te actualiseren en af te stemmen op de vooruitgang in de geneeskunde. Ook de transparantie naar de patiënt dient te worden verbeterd. Het streefdoel van Pink Ribbon is om de minder succesvolle centra zo snel mogelijk op het wetenschappelijk verantwoorde niveau van kwaliteit van zorg te brengen in een onafgebroken verbeteringsproces, opdat alle patiënten zouden kunnen genieten van de medische vooruitgang."Daarom financiert Pink Ribbon op lange termijn een belangrijke studie van Stichting Kankerregister, zodat de kwaliteitsindicatoren worden onderzocht en verbeterd, en breed gecommuniceerd, dus begrijpelijk en bereikbaar voor alle vrouwen. Dit sluit perfect aan bij onze missie: het verminderen van de impact van borstkanker door enerzijds preventie en tijdige opsporing aan te moedigen en anderzijds continu de aandacht te vestigen op de verbetering van de levenskwaliteit van personen die geconfronteerd worden met deze ziekte en hun omgeving, zowel tijdens als na de behandeling. Dit is niet alleen het recht van alle betrokken patiënten, maar ook een plicht van alle betrokken centra en overheden", vult Dr. Pia Cox, bestuurslid van Pink Ribbon, aan. Toegankelijke informatie voor iedereenPink Ribbon investeert in dit project om het register aan te vullen met alle recente informatie. Patiënten hebben recht op informatie. In Vlaanderen is deze informatie via de website www.zorgkwaliteit.be toegankelijk voor iedereen, in Brussel en Wallonië is deze niet publiek toegankelijk. Pink Ribbon wil dat deze voor alle burgers toegankelijk wordt.Er wordt een hele nieuwe set van gegevens, die belangrijk zijn om de kwaliteit van de zorg te bepalen, toegevoegd, Door het ter beschikking stellen van recentere en rijkere informatie aan de ziekenhuizen zullen deze in staat zijn hun prestaties te evalueren en de kwaliteit van hun zorgverlening te verbeteren.