Het onderzoek van Antares Consulting gaat uit van meerdere vaststellingen: het Belgische financieringssysteem raakt in ademnood, het mist transparantie, leidt tot perverse effecten en zorgt voor ontevredenheid bij alle betrokken partijen. Ander belangrijk punt: het Belgische DRG (Diagnosis Related Groups)-systeem is eigenlijk geen DRG-systeem. "Het vertegenwoordigt slechts ongeveer 20% tot 30% van de inkomsten van het ziekenhuis. Het wordt gebruikt voor de financiering van het BFM (Budget Financiële Middelen), de geneesmiddelen en de honoraria, maar met regels die verschillen van de ene bron tot de andere. Het gebruikte classificatiesysteem komt uit de Verenigde Staten en houdt weinig rekening met de Europese en Belgische bijzonderheden", benadrukken de auteurs van het rapport.

© Ondanks gemeenschappelijke beginselen kunnen de op DRG's gebaseerde financieringsmodellen van land tot land verschillen qua architectuur en opzet, preciseert Antares Consulting. Daarom kwam er deze uitvoerige analyse van drie van de recentste Europese landen die een dergelijke systeem hebben ingevoerd: Duitsland, Frankrijk en Zwitserland

From volume to value

Er zijn momenteel drie belangrijke internationale trends in de ontwikkeling van de financieringsmethoden.

1. De nieuwe financieringsmodaliteiten die de afgelopen jaren zijn ontstaan, zijn gebaseerd op een logica die het risico sterk bij de zorgverlener legt, met als doel een versterking van het zorgaanbod door een integratie van actoren aan te moedigen en de vermijdbare handelingen te verminderen.

2. Deze risico-overdracht naar zorgverleners betekent dat alle zorgaanbieders over alle zorgfasen onderling met elkaar moeten afstemmen en coördineren, wat leidt tot een betere efficiëntie van het systeem, lagere kosten en een verbetering van de kwaliteit. Afhankelijk van de mate van maturiteit, bevorderen deze financieringsmethoden ook de integratie van preventiestrategieën.

3. Deze nieuwe modaliteiten vormen een nieuwe logica waarbij 'goed handelen' primeert op het volume. Met andere woorden, openstaan voor het concept Value-Based HealthCare (VBHC). Dit laat toe de zorgverlening te richten op de activiteiten die de best mogelijke resultaten opleveren op het gebied van gezondheid, d.w.z. het meest pertinent zijn voor een patiënt en voor elke gemaakte uitgave.

Sterke afstemming

Antares Consulting nam ook de vergoeding van de beroepsbeoefenaars binnen de ziekenhuizen onder de loep. "Het financieringsmodel van de ziekenhuizen dient afgestemd te zijn met het vergoedingssysteem voor de beroepsbeoefenaars. De twee systemen dienen duidelijk onderscheiden te worden, maar met een sterke afstemming betreffende de doelstellingen en in de logica waarop ze gebaseerd zullen zijn."

De auteurs stippen de negatieve aspecten van het Belgische systeem aan: een vergoeding voor beroepsbeoefenaars die gericht is op volume; een ongewenste afstemming vanwege de actoren om meer te presteren; gebrek aan harmonisatie en transparantie; een grote ongelijkheid in de vergoeding per specialisatie; een gebrek aan erkenning van bepaalde specialisaties; een fiscale regelgeving die distorsies kan veroorzaken.

Het financieringsmodel in België dient te veranderen en zich te aligneren met de algemene trend: 'bundled payments', doelmatigheid van het zorgaanbod binnen de logica van een zorgtraject... (zie grafiek).

Achterstand inhalen

Op basis van deze vaststellingen zou er in België een hervormingsplan moeten worden geïmplementeerd om de achterstand in te halen en stapsgewijs een nieuw financieringsmodel te definiëren, luidt het. "België bevindt zich vandaag in een situatie waarin de kloof tussen de complexiteit van de huidige financieringsmodaliteiten en de verwachtingen van het systeem een fundamentele sprong voorwaarts vereist."

We kunnen daarvoor inspiratie opdoen in het buitenland. "Om deze achterstand op te vangen, moeten snelle hervormingen op gang worden gebracht met de overgang naar een 'all in' DRG-systeem en tegelijkertijd pilootprojecten worden opgestart met nieuwe financieringsmethoden van het type 'bundled payments'."

Om die hervorming daadwerkelijk snel op gang te kunnen brengen, moeten er dringend drie grote werven opgestart worden, adviseert Antares Consulting. Ten eerste: een schaduwfinancieringssysteem ontwikkelen op basis van DRG's, als nodige stap voor toekomstige 'bundled payments', zodat de instellingen zich progressief kunnen aanpassen.

Vervolgens dienen de nodige elementen voorbereid te worden voor de opbouw van de 'bundled payments'.

Ten slotte is een aanpassing vereist van de regelgeving, instrumenten en vaardigheden (gericht op resultaten in plaats van structuren). "Een wijziging die in minder dan zes jaar doorgevoerd kan worden!", stelt Antares Consulting, dat meteen ook een tijdslijn voorstelt voor alle belangrijke fasen.

Dit rapport van een 100-tal pagina's werd voorgesteld door Eduard Portella en Marc Van Uytven op een virtueel symposium van de BVZD op 30 maart. Ziekenhuisbeheerders en artsen namen deel: Paul d'Otreppe, Philippe De Vos, Gilbert Bejjani, Eric Christiaens, Peter Fontaine en Katrien Bervoets. Tijdens het debat konden de sprekers antwoorden op de vragen over het voorgestelde model.

Portella E., Le Grand S., Van Uytven M., Barrubés J. Vergelijkende analyse van de financieringsmethoden voor ziekenhuizen en de toekomstperspectieven voor België. Brussel: Antares Consulting, Bvas, BVZD 2020. Het rapport is beschikbaar bij de BVZD.

Het onderzoek van Antares Consulting gaat uit van meerdere vaststellingen: het Belgische financieringssysteem raakt in ademnood, het mist transparantie, leidt tot perverse effecten en zorgt voor ontevredenheid bij alle betrokken partijen. Ander belangrijk punt: het Belgische DRG (Diagnosis Related Groups)-systeem is eigenlijk geen DRG-systeem. "Het vertegenwoordigt slechts ongeveer 20% tot 30% van de inkomsten van het ziekenhuis. Het wordt gebruikt voor de financiering van het BFM (Budget Financiële Middelen), de geneesmiddelen en de honoraria, maar met regels die verschillen van de ene bron tot de andere. Het gebruikte classificatiesysteem komt uit de Verenigde Staten en houdt weinig rekening met de Europese en Belgische bijzonderheden", benadrukken de auteurs van het rapport. Er zijn momenteel drie belangrijke internationale trends in de ontwikkeling van de financieringsmethoden. 1. De nieuwe financieringsmodaliteiten die de afgelopen jaren zijn ontstaan, zijn gebaseerd op een logica die het risico sterk bij de zorgverlener legt, met als doel een versterking van het zorgaanbod door een integratie van actoren aan te moedigen en de vermijdbare handelingen te verminderen. 2. Deze risico-overdracht naar zorgverleners betekent dat alle zorgaanbieders over alle zorgfasen onderling met elkaar moeten afstemmen en coördineren, wat leidt tot een betere efficiëntie van het systeem, lagere kosten en een verbetering van de kwaliteit. Afhankelijk van de mate van maturiteit, bevorderen deze financieringsmethoden ook de integratie van preventiestrategieën. 3. Deze nieuwe modaliteiten vormen een nieuwe logica waarbij 'goed handelen' primeert op het volume. Met andere woorden, openstaan voor het concept Value-Based HealthCare (VBHC). Dit laat toe de zorgverlening te richten op de activiteiten die de best mogelijke resultaten opleveren op het gebied van gezondheid, d.w.z. het meest pertinent zijn voor een patiënt en voor elke gemaakte uitgave. Antares Consulting nam ook de vergoeding van de beroepsbeoefenaars binnen de ziekenhuizen onder de loep. "Het financieringsmodel van de ziekenhuizen dient afgestemd te zijn met het vergoedingssysteem voor de beroepsbeoefenaars. De twee systemen dienen duidelijk onderscheiden te worden, maar met een sterke afstemming betreffende de doelstellingen en in de logica waarop ze gebaseerd zullen zijn." De auteurs stippen de negatieve aspecten van het Belgische systeem aan: een vergoeding voor beroepsbeoefenaars die gericht is op volume; een ongewenste afstemming vanwege de actoren om meer te presteren; gebrek aan harmonisatie en transparantie; een grote ongelijkheid in de vergoeding per specialisatie; een gebrek aan erkenning van bepaalde specialisaties; een fiscale regelgeving die distorsies kan veroorzaken. Het financieringsmodel in België dient te veranderen en zich te aligneren met de algemene trend: 'bundled payments', doelmatigheid van het zorgaanbod binnen de logica van een zorgtraject... (zie grafiek).Op basis van deze vaststellingen zou er in België een hervormingsplan moeten worden geïmplementeerd om de achterstand in te halen en stapsgewijs een nieuw financieringsmodel te definiëren, luidt het. "België bevindt zich vandaag in een situatie waarin de kloof tussen de complexiteit van de huidige financieringsmodaliteiten en de verwachtingen van het systeem een fundamentele sprong voorwaarts vereist." We kunnen daarvoor inspiratie opdoen in het buitenland. "Om deze achterstand op te vangen, moeten snelle hervormingen op gang worden gebracht met de overgang naar een 'all in' DRG-systeem en tegelijkertijd pilootprojecten worden opgestart met nieuwe financieringsmethoden van het type 'bundled payments'." Om die hervorming daadwerkelijk snel op gang te kunnen brengen, moeten er dringend drie grote werven opgestart worden, adviseert Antares Consulting. Ten eerste: een schaduwfinancieringssysteem ontwikkelen op basis van DRG's, als nodige stap voor toekomstige 'bundled payments', zodat de instellingen zich progressief kunnen aanpassen.Vervolgens dienen de nodige elementen voorbereid te worden voor de opbouw van de 'bundled payments'. Ten slotte is een aanpassing vereist van de regelgeving, instrumenten en vaardigheden (gericht op resultaten in plaats van structuren). "Een wijziging die in minder dan zes jaar doorgevoerd kan worden!", stelt Antares Consulting, dat meteen ook een tijdslijn voorstelt voor alle belangrijke fasen. Dit rapport van een 100-tal pagina's werd voorgesteld door Eduard Portella en Marc Van Uytven op een virtueel symposium van de BVZD op 30 maart. Ziekenhuisbeheerders en artsen namen deel: Paul d'Otreppe, Philippe De Vos, Gilbert Bejjani, Eric Christiaens, Peter Fontaine en Katrien Bervoets. Tijdens het debat konden de sprekers antwoorden op de vragen over het voorgestelde model.