Het virus, dat voornamelijk door muggen maar ook door seksueel contact wordt overgedragen, kan gevaarlijk zijn voor zwangere vrouwen: er wordt aangenomen dat het tot ernstige aangeboren afwijkingen, waaronder microcefalie, kan leiden. Het virus wordt eveneens in verband gebracht met het grotere aantal gevallen van het Guillain-Barrésyndroom, een auto-immuniteitsreactie die wordt gekenmerkt door spierzwakte en gedeeltelijke verlamming.

Momenteel is er voor zika nog geen behandeling bekend. Een genetische test kan echter wel een belangrijk hulpmiddel zijn voor de onderzoeksinspanningen van gezondheidszorgprofessionals om doeltreffendere beheers- en behandelingsopties te ontwikkelen. Bovendien is een snelle diagnose nodig om de verspreiding van de ziekte onder controle te kunnen houden.

Het virus, dat voornamelijk door muggen maar ook door seksueel contact wordt overgedragen, kan gevaarlijk zijn voor zwangere vrouwen: er wordt aangenomen dat het tot ernstige aangeboren afwijkingen, waaronder microcefalie, kan leiden. Het virus wordt eveneens in verband gebracht met het grotere aantal gevallen van het Guillain-Barrésyndroom, een auto-immuniteitsreactie die wordt gekenmerkt door spierzwakte en gedeeltelijke verlamming. Momenteel is er voor zika nog geen behandeling bekend. Een genetische test kan echter wel een belangrijk hulpmiddel zijn voor de onderzoeksinspanningen van gezondheidszorgprofessionals om doeltreffendere beheers- en behandelingsopties te ontwikkelen. Bovendien is een snelle diagnose nodig om de verspreiding van de ziekte onder controle te kunnen houden.