Dat is een van de conclusies van de 'influencers' meeting afgelopen vrijdag op het Inspire Healthcare-congres van In4Care. #BeHealth, dat ook achter de top 100 van health influencers op Twitter zit, had daarvoor verschillende van deze influencers samengebracht met zorgprofessionals die iets minder aanwezig zijn op sociale media. Doel: brainstormen over hoe sociale media kunnen ingezet worden om onze gezondheidszorg te verbeteren.

"Influencers in de gezondheidszorg delen en wisselen doelmatig en respectvol kennis en informatie uit", zo definieerden de aanwezigen de rol van een health influencer. "Hij creëert geen eenrichtingsverkeer, maar wil tot interactie komen. Hij verandert daarbij attitudes en doorbreekt taboes. Dit alles gebeurt op een consequente en integere manier." Want, zo oordelen de health influencers, een influencer heeft toch een beetje een voorbeeldfunctie.

Uitdagingen

Een influencer heeft een voorbeeldfunctie - Belgische social media health influencers

In totaal kregen de deelnemers - van StopDarmkanker-boegbeeld dr. Luc Colemont en Vlaams Apotheker Netwerk-voorzitter Hilde Deneyer tot professor gezondheidseconomie Dominique Vandijck en ABSyM-vicevoorzitter dr. Jacques de Toeuf van - vijf stellingen ("uitdagingen") voorgeschoteld.

Eén zo'n uitdaging luidde bijvoorbeeld: hoe kunnen sociale media ervoor zorgen dat er meer aandacht gaat naar preventie?

De influencers stipuleerden hierbij het belang van te communiceren naar verschillende doelgroepen (patiënt, zorgprofessional en overheid) en het sociale mediagebruik dan ook af te stemmen op elk van deze doelgroepen.

Bijkomende uitdaging hierbij is, zo kaartten de influencers aan, de kwaliteit van de verspreide informatie. Moeten/kunnen er kwaliteitscriteria zijn voor gezondheidsprofessionals actief op sociale media? Met andere woorden, iets als value-based social mediagebruik?

De groep die zich over deze vraag boog, zag hiervoor een rol weggelegd voor een speciaal op te richten instituut. Dit instituut verleent kwaliteitslabels aan de informatie die op sociale media moet verschijnen. Een ethisch comité ziet erop toe dat de informatie die uiteindelijk gepost wordt, betrouwbaar is.

Continu verbeterproces

Tot slot werkten de influencers een actieplan uit rond de vraag of sociale media kunnen bijdragen tot een verhoogde patiënttevredenheid. Zorginstellingen moeten contact maken met online patiëntencommunities, en de aanwezige kennis gebruiken om te delen met patiënten. Bijvoorbeeld: waar kan een patiënt met aandoening x op hotel gaan?

Daarnaast kunnen zorginstellingen sociale media aanwenden om patiënten te bevragen en op basis van die antwoorden interne doelen formuleren. Deze doelen opnieuw delen met patiënten, kan een continu verbeterproces op gang brengen.

#BeHealth is een initiatief van Stijn Coolbrandt, oprichter van Health Endeavour. De top 100 van health influencers op Twitter kan u hier raadplegen.

Dat is een van de conclusies van de 'influencers' meeting afgelopen vrijdag op het Inspire Healthcare-congres van In4Care. #BeHealth, dat ook achter de top 100 van health influencers op Twitter zit, had daarvoor verschillende van deze influencers samengebracht met zorgprofessionals die iets minder aanwezig zijn op sociale media. Doel: brainstormen over hoe sociale media kunnen ingezet worden om onze gezondheidszorg te verbeteren."Influencers in de gezondheidszorg delen en wisselen doelmatig en respectvol kennis en informatie uit", zo definieerden de aanwezigen de rol van een health influencer. "Hij creëert geen eenrichtingsverkeer, maar wil tot interactie komen. Hij verandert daarbij attitudes en doorbreekt taboes. Dit alles gebeurt op een consequente en integere manier." Want, zo oordelen de health influencers, een influencer heeft toch een beetje een voorbeeldfunctie.UitdagingenIn totaal kregen de deelnemers - van StopDarmkanker-boegbeeld dr. Luc Colemont en Vlaams Apotheker Netwerk-voorzitter Hilde Deneyer tot professor gezondheidseconomie Dominique Vandijck en ABSyM-vicevoorzitter dr. Jacques de Toeuf van - vijf stellingen ("uitdagingen") voorgeschoteld.Eén zo'n uitdaging luidde bijvoorbeeld: hoe kunnen sociale media ervoor zorgen dat er meer aandacht gaat naar preventie?De influencers stipuleerden hierbij het belang van te communiceren naar verschillende doelgroepen (patiënt, zorgprofessional en overheid) en het sociale mediagebruik dan ook af te stemmen op elk van deze doelgroepen. Bijkomende uitdaging hierbij is, zo kaartten de influencers aan, de kwaliteit van de verspreide informatie. Moeten/kunnen er kwaliteitscriteria zijn voor gezondheidsprofessionals actief op sociale media? Met andere woorden, iets als value-based social mediagebruik?De groep die zich over deze vraag boog, zag hiervoor een rol weggelegd voor een speciaal op te richten instituut. Dit instituut verleent kwaliteitslabels aan de informatie die op sociale media moet verschijnen. Een ethisch comité ziet erop toe dat de informatie die uiteindelijk gepost wordt, betrouwbaar is.Continu verbeterprocesTot slot werkten de influencers een actieplan uit rond de vraag of sociale media kunnen bijdragen tot een verhoogde patiënttevredenheid. Zorginstellingen moeten contact maken met online patiëntencommunities, en de aanwezige kennis gebruiken om te delen met patiënten. Bijvoorbeeld: waar kan een patiënt met aandoening x op hotel gaan?Daarnaast kunnen zorginstellingen sociale media aanwenden om patiënten te bevragen en op basis van die antwoorden interne doelen formuleren. Deze doelen opnieuw delen met patiënten, kan een continu verbeterproces op gang brengen.