...

Sinds 4 december 2023 is tijdens de kantooruren een verbod op ereloonsupplementen voor zware medische beeldvorming van kracht. Het ingevoerde verbod op ereloonsupplementen heeft duidelijk een positieve impact voor de patiënten, stelt Solidaris "We zien in december 2023 het totale bedrag voor ereloonsupplementen medische beeldvorming meer dan halveren vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder." "Die sterke afname van de supplementen zet zich nog sterker door in januari 2024. Daar zien we een vergelijkbare daling van de supplementen die onze leden betalen voor zware medische beeldvorming", aldus Solidaris. Het gezamenlijke bedrag dat de leden van Solidaris voor supplementen zware medische beeldvorming werd aangerekend, schommelde in de laatste 3 maanden van 2022 tussen 402.000 euro en 442.000 euro. In december 2023 zakt dat naar 188.989 euro. Dat is een daling van bijna 60 procent. "We zien ook dat de daling van aangerekende supplementen zich voornamelijk tijdens de week manifesteert. Dat komt overeen met de verwachtingen. In het weekend en op feestdagen geldt het supplementenverbod namelijk niet", zo luidt het nog.Bron: BELGA