Volgens de krant La Libre Belgique was de man al gekend voor feiten van verkrachting in Brussel. Dat gebeurde nadat twee zusjes zich op spoedgevallen hadden aangeboden. Een van hen vermoedde dat ze op een fuif was gedrogeerd via haar drankje. De urgentie-arts stuurde de ene zus buiten terwijl hij de andere zus zou onderzoeken. Maar dat onderzoek gebeurde niet volgens de regels van de medische deontologie of de noodzaak van dat moment. De politie werd erbij gehaald en het ziekenhuis besloot de man om dringende redenen te ontslaan.

Het was trouwens tijdens het onderzoek naar deze feiten dat bleek dat dezelfde urgentie-arts ook al in opspraak was gekomen bij een vrouw met psychiatrische problemen. Een gerechtelijk onderzoek werd opgestart, de arts werd verhoord maar niet aangehouden. De hele gerechtelijke procedure was nog niet afgerond waardoor de arts nog altijd een blanco strafblad had. Hij had ondertussen een stageplaats kunnen versieren in een Luxemburgs ziekenhuis waar een patiënte kennelijk ook een klacht heeft ingediend tegen de man. Hij werd onmiddellijk ontslagen en nu is ook in Luxemburg een gerechtelijke procedure opgestart.

Volgens de krant La Libre Belgique was de man al gekend voor feiten van verkrachting in Brussel. Dat gebeurde nadat twee zusjes zich op spoedgevallen hadden aangeboden. Een van hen vermoedde dat ze op een fuif was gedrogeerd via haar drankje. De urgentie-arts stuurde de ene zus buiten terwijl hij de andere zus zou onderzoeken. Maar dat onderzoek gebeurde niet volgens de regels van de medische deontologie of de noodzaak van dat moment. De politie werd erbij gehaald en het ziekenhuis besloot de man om dringende redenen te ontslaan.Het was trouwens tijdens het onderzoek naar deze feiten dat bleek dat dezelfde urgentie-arts ook al in opspraak was gekomen bij een vrouw met psychiatrische problemen. Een gerechtelijk onderzoek werd opgestart, de arts werd verhoord maar niet aangehouden. De hele gerechtelijke procedure was nog niet afgerond waardoor de arts nog altijd een blanco strafblad had. Hij had ondertussen een stageplaats kunnen versieren in een Luxemburgs ziekenhuis waar een patiënte kennelijk ook een klacht heeft ingediend tegen de man. Hij werd onmiddellijk ontslagen en nu is ook in Luxemburg een gerechtelijke procedure opgestart.