Hasselt heeft alles wat een zorgstad nodig heeft: een groot supraregionaal referentieziekenhuis, opleidingen in de zorg op alle onderwijsniveaus, een grote huisartsenkring en goed samenwerkende eerste lijnszorg, een uitgebreid aanbod ouderenzorg, thuiszorgdiensten, een welzijnscampus en tal van middenveldorganisaties en vrijwilligersverenigingen in de zorg en in de brede welzijnssector. Bovendien zijn er tal van bedrijven actief in zorggerelateerde producten en diensten. Een zorgstad is niet nieuw, maar deze manier van samenwerken met alle mogelijke partners van burgers en bedrijven tot zorginstellingen en thuiszorg is dat wel. Mede-initiatiefnemer Ben Lambrechts: "Hasselt is al een zorgstad. Maar door de connecties aan te scherpen zetten we een stap verder en zorgen we ook voor de zorg van de toekomst."

Dr. Yves Breysem (CEO Jessa Ziekenhuis) vult aan: "Enkel door samen te werken over de grenzen heen en warme en kwaliteitsvolle zorg te garanderen kunnen we de uitdagingen van de toekomst aan." Hij verwijst daarbij naar het vierledige doel dat tegenwoordig fungeert als kompas voor de zorgsector: "We moeten tegelijkertijd de meest kwaliteitsvolle zorg bieden voor de patiënt, de gezondheid van de hele bevolking verbeteren, aandacht hebben voor de zorgprofessional en dit alles moet efficiënt en dus tegen een zo laag mogelijke kostprijs."

Deze doelen moeten afgestemd worden op de lokale situatie en kunnen volgens de initiatiefnemers enkel bereikt worden door samenwerking. Dat is wat 50 denkers en doeners én Hasselaren gaan doen. Het ontwerpteam bestaat uit directeurs, bestuurders en managers, maar ook uit ontwerpers, onderzoekers, ambtenaren, zorgprofessionals, bedrijfsleiders, medewerkers én inwoners. Allemaal delen ze een passie voor zorg en willen ze mee Hasselt op de zorgkaart zetten.

Samen onderzoeken ze wat Hasselt de komende jaren nodig heeft op vlak van zorg. Voor de initiatiefnemers is dit het startschot van een project dat nog vele jaren zal lopen: "Vanuit onze gemeenschappelijke ambities gaan we ons eigen beleid en initiatieven beter op elkaar afstemmen. Het klinkt simpel, maar de meerwaarde zit in het beter verbinden van al de goede praktijken die er vandaag al zijn. Door een dergelijk engagement aan één tafel te brengen behalen we de juiste schaal om écht impact te hebben. In een volgende fase brengen we nog meer partners aan tafel zodat uiteindelijk heel de sector en ook de inwoners zelf betrokken zijn. Want gezondheid, dat is een zaak van iedereen."

Hasselt heeft alles wat een zorgstad nodig heeft: een groot supraregionaal referentieziekenhuis, opleidingen in de zorg op alle onderwijsniveaus, een grote huisartsenkring en goed samenwerkende eerste lijnszorg, een uitgebreid aanbod ouderenzorg, thuiszorgdiensten, een welzijnscampus en tal van middenveldorganisaties en vrijwilligersverenigingen in de zorg en in de brede welzijnssector. Bovendien zijn er tal van bedrijven actief in zorggerelateerde producten en diensten. Een zorgstad is niet nieuw, maar deze manier van samenwerken met alle mogelijke partners van burgers en bedrijven tot zorginstellingen en thuiszorg is dat wel. Mede-initiatiefnemer Ben Lambrechts: "Hasselt is al een zorgstad. Maar door de connecties aan te scherpen zetten we een stap verder en zorgen we ook voor de zorg van de toekomst." Dr. Yves Breysem (CEO Jessa Ziekenhuis) vult aan: "Enkel door samen te werken over de grenzen heen en warme en kwaliteitsvolle zorg te garanderen kunnen we de uitdagingen van de toekomst aan." Hij verwijst daarbij naar het vierledige doel dat tegenwoordig fungeert als kompas voor de zorgsector: "We moeten tegelijkertijd de meest kwaliteitsvolle zorg bieden voor de patiënt, de gezondheid van de hele bevolking verbeteren, aandacht hebben voor de zorgprofessional en dit alles moet efficiënt en dus tegen een zo laag mogelijke kostprijs." Deze doelen moeten afgestemd worden op de lokale situatie en kunnen volgens de initiatiefnemers enkel bereikt worden door samenwerking. Dat is wat 50 denkers en doeners én Hasselaren gaan doen. Het ontwerpteam bestaat uit directeurs, bestuurders en managers, maar ook uit ontwerpers, onderzoekers, ambtenaren, zorgprofessionals, bedrijfsleiders, medewerkers én inwoners. Allemaal delen ze een passie voor zorg en willen ze mee Hasselt op de zorgkaart zetten. Samen onderzoeken ze wat Hasselt de komende jaren nodig heeft op vlak van zorg. Voor de initiatiefnemers is dit het startschot van een project dat nog vele jaren zal lopen: "Vanuit onze gemeenschappelijke ambities gaan we ons eigen beleid en initiatieven beter op elkaar afstemmen. Het klinkt simpel, maar de meerwaarde zit in het beter verbinden van al de goede praktijken die er vandaag al zijn. Door een dergelijk engagement aan één tafel te brengen behalen we de juiste schaal om écht impact te hebben. In een volgende fase brengen we nog meer partners aan tafel zodat uiteindelijk heel de sector en ook de inwoners zelf betrokken zijn. Want gezondheid, dat is een zaak van iedereen."