De BMUC beschreven we al voor de zomer: het gaat om 15 kerncriteria plus een aantal optionele 'menu-criteria'. De ziekenhuizen krijgen jaarlijks een gezamenlijk budget van 56,3 miljoen euro. Voor de psychiatrische ziekenhuizen wordt daarvan negen miljoen euro opzijgezet. In 2016 komt er bovenop dit bedrag nog een extra budget van 20,1 miljoen euro.
De kleine helft van dit bedrag wordt dit jaar als een soort van forfait toegekend: 20% gelijkelijk verdeeld over de verschillende ziekenhuizen, 25% per aantal bedden. Ziekenhuizen krijgen hun deel van dit bedrag in zoverre ze hun gegevens aan de overheid overdragen, zoals wettelijk bepaald. Als een ziekenhuis achteraf niet aan de voorwaarden blijkt te voldoen, moet het het bedrag terugbetalen en wordt dat verdeeld over de andere ziekenhuizen.

De twee pijlers van de 'vaste sokkel' krimpen ieder jaar met 5%. In 2019 zijn ze samen nog goed voor 15% van het totale, te verdelen budget.
De grootste helft van het bedrag gaat naar een 'variabel deel', dat in 2016 bestaat uit het acceleratorbudget en omvat 55% van de middelen. Om een stuk van dit budget te krijgen, moeten de ziekenhuizen voor het eind van deze maand per e-mail een plan van aanpak indienen bij de FOD Volksgezondheid. Dat moet de maatregelen beschrijven die het ziekenhuis neemt om tegen 2019 de implementatie van een geïntegreerd EPD rond te hebben - dat dan effectief in gebruik zal moeten zijn. (Aanvankelijk moesten de ziekenhuizen zo een plan al eind juli hebben ingediend, maar het KB is ook nog maar pas verschenen.)

Tot 2019 stijgt het acceleratorbudget jaarlijks met 5%. Vanaf 2017 omvat het variabele deel van het budget ook uit een early adopter budget - waar aanvankelijk 5% van de middelen naartoe gaat. Maar dat ook jaarlijks groeit met 5%. In 2019 omvat het acceleratorbudget 70% van de middelen en het early adopter budget 15%.
Om in 2017 voor een hap uit het acceleratorbudget in aanmerking te komen, moeten de ziekenhuizen tegen 1 juli 2017 een contract hebben ondertekend met een softwareleverancier voor de implementatie van een geïntegreerd EPD, dat voldoet aan de BMUC-criteria. Ze mogen ook zelf zo een EPD ontwikkelen maar moeten dat kunnen bewijzen.
Om in 2018 een deel van het acceleratorbudget binnen te rijven, moet het ziekenhuis begin van dat jaar een datum voor de implementatie van het EPD vastleggen, samen met een stappenplan voor de 15 kerncriteria. Om in 2019 aanspraak te maken op een deel van het budget moeten de ziekenhuizen vanaf het begin van dat jaar de 15 kerncriteria van het BMUC implementeren.

Hoe het early adopter budget als verdere incentive kan dienen, bepaalt de minister nog later. Aanvankelijk wordt het aandeel van ieder ziekenhuis in het acceleratorbudget berekend volgens het aantal bedden. Later zal rekening worden gehouden met het aantal kerncriteria dat wordt gehaald. Tegen 2019 moeten ziekenhuizen ook een keuze maken uit de menu-criteria.

De BMUC beschreven we al voor de zomer: het gaat om 15 kerncriteria plus een aantal optionele 'menu-criteria'. De ziekenhuizen krijgen jaarlijks een gezamenlijk budget van 56,3 miljoen euro. Voor de psychiatrische ziekenhuizen wordt daarvan negen miljoen euro opzijgezet. In 2016 komt er bovenop dit bedrag nog een extra budget van 20,1 miljoen euro. De kleine helft van dit bedrag wordt dit jaar als een soort van forfait toegekend: 20% gelijkelijk verdeeld over de verschillende ziekenhuizen, 25% per aantal bedden. Ziekenhuizen krijgen hun deel van dit bedrag in zoverre ze hun gegevens aan de overheid overdragen, zoals wettelijk bepaald. Als een ziekenhuis achteraf niet aan de voorwaarden blijkt te voldoen, moet het het bedrag terugbetalen en wordt dat verdeeld over de andere ziekenhuizen. De twee pijlers van de 'vaste sokkel' krimpen ieder jaar met 5%. In 2019 zijn ze samen nog goed voor 15% van het totale, te verdelen budget. De grootste helft van het bedrag gaat naar een 'variabel deel', dat in 2016 bestaat uit het acceleratorbudget en omvat 55% van de middelen. Om een stuk van dit budget te krijgen, moeten de ziekenhuizen voor het eind van deze maand per e-mail een plan van aanpak indienen bij de FOD Volksgezondheid. Dat moet de maatregelen beschrijven die het ziekenhuis neemt om tegen 2019 de implementatie van een geïntegreerd EPD rond te hebben - dat dan effectief in gebruik zal moeten zijn. (Aanvankelijk moesten de ziekenhuizen zo een plan al eind juli hebben ingediend, maar het KB is ook nog maar pas verschenen.) Tot 2019 stijgt het acceleratorbudget jaarlijks met 5%. Vanaf 2017 omvat het variabele deel van het budget ook uit een early adopter budget - waar aanvankelijk 5% van de middelen naartoe gaat. Maar dat ook jaarlijks groeit met 5%. In 2019 omvat het acceleratorbudget 70% van de middelen en het early adopter budget 15%. Om in 2017 voor een hap uit het acceleratorbudget in aanmerking te komen, moeten de ziekenhuizen tegen 1 juli 2017 een contract hebben ondertekend met een softwareleverancier voor de implementatie van een geïntegreerd EPD, dat voldoet aan de BMUC-criteria. Ze mogen ook zelf zo een EPD ontwikkelen maar moeten dat kunnen bewijzen. Om in 2018 een deel van het acceleratorbudget binnen te rijven, moet het ziekenhuis begin van dat jaar een datum voor de implementatie van het EPD vastleggen, samen met een stappenplan voor de 15 kerncriteria. Om in 2019 aanspraak te maken op een deel van het budget moeten de ziekenhuizen vanaf het begin van dat jaar de 15 kerncriteria van het BMUC implementeren. Hoe het early adopter budget als verdere incentive kan dienen, bepaalt de minister nog later. Aanvankelijk wordt het aandeel van ieder ziekenhuis in het acceleratorbudget berekend volgens het aantal bedden. Later zal rekening worden gehouden met het aantal kerncriteria dat wordt gehaald. Tegen 2019 moeten ziekenhuizen ook een keuze maken uit de menu-criteria.