Toekomstige artsen worden in België diepgaand opgeleid in hun vakgebied. Anderzijds moet worden vastgesteld dat de bredere toekomstkennis, zeker op het vlak van technologische (r)evolutie en de impact op hun toekomstig beroep, minder aanwezig of zelfs onbestaand is. Daarom nemen Living Tomorrow en UGent het initiatief om alle studenten geneeskunde vanaf dit jaar in hun 3de Master telkens een lesdag bij Living Tomorrow te laten meemaken. De eerste ging door op 7 juni bij Living Tomorrow.

"Feit is dat artsen, eens afgestudeerd, tot het besef komen dat de technologie, ook in de gezondheidszorg, enorm snel evolueert. Dan komen ze tot de vaststelling dat ze moeten omgaan met patiënten die in veel gevallen zelfs al digitaler zijn dan henzelf. Daarom maken UGent en UZ-Gent er een strijdpunt van om hun studenten geneeskunde meer visie te geven in de wereld van overmorgen en doet daarvoor beroep op Living Tomorrow", aldus Prof. Dr. Philippe Gevaert, Voorzitter van de Opleidingscommissie Geneeskunde van Ugent.

Bij de start van de lesdag gaf Pedro Facon, de topman van de FOD Volksgezondheid toelichting over de gezondheidszorg van morgen en de governancerol van de overheid hierin en ging hij met de jongeren in een boeiend debat. Aansluitend gaf Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post Alexander De Croo zijn visie op de digitale revolutie en de impact op overmorgen. Ook hij ging met de artsen in spe in interactie.

De digitale toekomst werd nog tastbaarder dankzij de 'Future Health & Care'-rondleiding langs allerhande innovatieves: toepassingen met artificiële intelligentie en virtuele assistentie die zorgadvies mee ondersteunen, wearables, slimme pillen, pilcamera's voor darmonderzoek, continue glucose monitoring, robots, ambulance drone, mobiel monitoren van patiënten en tal van andere medische innovaties zoals de 'intelligente spiegel', een toekomstvisie die vorig jaar nog samen met Minister Maggie De Block werd gelanceerd.

Ook kregen de studenten geneeskunde een introductieles in 'scenario-denken over de toekomst van gezondheidszorg'. Joachim De Vos, CEO van Living Tomorrow en TomorrowLab: "TomorrowLab, de onderzoekscel van Living Tomorrow kan hier beroep doen op haar 23 jaar expertise in toekomstprogramma's met tal van overheden en organisaties, om de artsen in spé te introduceren in topmethodologieën om de toekomst in kaart te brengen en de impact ervan te bespreken. Denk maar aan 'remote' diagnose, de toekomst van wearables, ... Lessen waarvoor je anders bij Oxford University terecht moet. De studenten worden door deze studiedag uitgedaagd om na te denken over de toekomst van de geneeskunde en hun eigen rol daarin en gaan naar huis met een pak bruikbare tools en tonnen inspiratie. De wereld van overmorgen wordt voor de artsen van morgen een pak tastbaarder en vooral een wereld met meer kansen dan bedreigingen.

Toekomstige artsen worden in België diepgaand opgeleid in hun vakgebied. Anderzijds moet worden vastgesteld dat de bredere toekomstkennis, zeker op het vlak van technologische (r)evolutie en de impact op hun toekomstig beroep, minder aanwezig of zelfs onbestaand is. Daarom nemen Living Tomorrow en UGent het initiatief om alle studenten geneeskunde vanaf dit jaar in hun 3de Master telkens een lesdag bij Living Tomorrow te laten meemaken. De eerste ging door op 7 juni bij Living Tomorrow. "Feit is dat artsen, eens afgestudeerd, tot het besef komen dat de technologie, ook in de gezondheidszorg, enorm snel evolueert. Dan komen ze tot de vaststelling dat ze moeten omgaan met patiënten die in veel gevallen zelfs al digitaler zijn dan henzelf. Daarom maken UGent en UZ-Gent er een strijdpunt van om hun studenten geneeskunde meer visie te geven in de wereld van overmorgen en doet daarvoor beroep op Living Tomorrow", aldus Prof. Dr. Philippe Gevaert, Voorzitter van de Opleidingscommissie Geneeskunde van Ugent. Bij de start van de lesdag gaf Pedro Facon, de topman van de FOD Volksgezondheid toelichting over de gezondheidszorg van morgen en de governancerol van de overheid hierin en ging hij met de jongeren in een boeiend debat. Aansluitend gaf Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post Alexander De Croo zijn visie op de digitale revolutie en de impact op overmorgen. Ook hij ging met de artsen in spe in interactie. De digitale toekomst werd nog tastbaarder dankzij de 'Future Health & Care'-rondleiding langs allerhande innovatieves: toepassingen met artificiële intelligentie en virtuele assistentie die zorgadvies mee ondersteunen, wearables, slimme pillen, pilcamera's voor darmonderzoek, continue glucose monitoring, robots, ambulance drone, mobiel monitoren van patiënten en tal van andere medische innovaties zoals de 'intelligente spiegel', een toekomstvisie die vorig jaar nog samen met Minister Maggie De Block werd gelanceerd. Ook kregen de studenten geneeskunde een introductieles in 'scenario-denken over de toekomst van gezondheidszorg'. Joachim De Vos, CEO van Living Tomorrow en TomorrowLab: "TomorrowLab, de onderzoekscel van Living Tomorrow kan hier beroep doen op haar 23 jaar expertise in toekomstprogramma's met tal van overheden en organisaties, om de artsen in spé te introduceren in topmethodologieën om de toekomst in kaart te brengen en de impact ervan te bespreken. Denk maar aan 'remote' diagnose, de toekomst van wearables, ... Lessen waarvoor je anders bij Oxford University terecht moet. De studenten worden door deze studiedag uitgedaagd om na te denken over de toekomst van de geneeskunde en hun eigen rol daarin en gaan naar huis met een pak bruikbare tools en tonnen inspiratie. De wereld van overmorgen wordt voor de artsen van morgen een pak tastbaarder en vooral een wereld met meer kansen dan bedreigingen.